Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Alevilerin Mücadelesinde Yeni Bir Bakış Mümkün Mü?

26 Ocak 2020’de Kartal-Yakacık Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde bir araya gelen Alevi canlar “Alevilerin sorunlarını ve yeni dönem örgütlenme modellerinin neler olması” gerektiğini tartıştılar.

Yol Erenleri’nin düzenlediği, çok sayıda Alevi canın katıldığı panelde; Şilan Sürmeli (Yol Erenlerin‘den), Ali Kenanoğlu (Milletvekili) ve Turgut Öker (AABK Onursal Başkanı) konuşmacı oldular.

Panelde, Alevi mücadelesinin tarihi, Alevilerin en önemli yapısı olan ocaklar sistemi, geçmiş dönem örgütlenmelerin kazanımları, yeni dönemi birlikte anlamak ve karşılamak için neler yapılması gerektiği üzerine konuşmalar yapıldı.

Ana vurgu daha çok Dünya’da ve Türkiye’de değişen atmosferin Alevi toplumunu da etkilediği üzerineydi. Alevi hareketi bu değişen durumu yeterli derece de karşılayamadığında varlığı belli darbeler almaya başlayacak/başladı.

Alevilik inancına, yol-erkanına, mücadelesine yapılan müdahalelerin Alevi hareketiyle -Alevi toplumu arasında bir açı farkı oluşmasına, bu durumun da Yol’un değerlerinin deforme edilmesine neden olduğu vurgusu yapıldı.

Bu tartışmaların bir sorunun üzerinde tepelenmek olmadığı ya da günümüze kadar gelen mücadelenin değerlerine karşı bir tartışma olmadığı tam tersi tarihimizi arkamıza alarak yeni dönemi karşılamamız gerektiği üzerine umut veren, özeleştirel tartışmalardı. Panel bu tartışmanın bitmediği tam tersine daha yeni başladığı üzerine yapılan konuşmalarla devam etti.

Alevi toplumunun kendi değerleri, tarihi bu durumu aşmak için dönüp bakmamız gereken yerler olduğu, birliğimizi dirlememiz gerektiği, oluşturduğumuz yapılardan başlayarak Türkiye’deki demokrasi mücadelesini inşa etmemiz gerektiği, özümüzü kendi değerlerimize, ütopyalarımıza tekrardan sarılarak bulabileceğimizin altı çizildi.

Panelde bugün Türkiye’deki Alevi sorunun diğer sorunlardan bağımsız olmadığı, egemenlerin çok yönlü saldırılarına karşı çok yönlü mücadele hatları geliştirmemiz gerektiği, bir Alevinin bugün kadın, ekoloji, ekonomik, toplumsal, sosyal bütün sorunlarla muhatap olduğu ve buralardan azade bir Alevi hareketi oluşturamayacağı ama bunu yaparken Alevilerin özgün sorunlarını temel alıp dayanışma, birlik mücadeleleriyle ortaklaştırılması gerektiği vurgusu öne çıktı.

Panel, canların önerileri, kendi görüşlerini dile getirmeleri ve oluşturulan soru-cevaplarla sona erdi.

Aleviler bu panelle Alevi mücadelesinde yeni bir bakışa ihtiyaç olduğunu ama bunu kendinden önceki mücadeleleri dışlayarak değil onları da arkasına alarak fakat onlardan ders de çıkararak birlikte inşa edilmesi gerektiğinin kaçınılmaz olduğunun tekrardan altını çizdiler.

Yol Erenleri olarak mücadelemiz ve örgütlülüğümüze sahip çıkmayı, yolunda net, kararlı, bilge, direnişçi ve açık-meşru bir Alevi hareketi oluşturmayı görev biliyoruz.

Aşk ile…

Şilan Sürmeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir