Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

1.Alevi Kurultayına İlişkin düşüncelerim

  1. Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu, 1. ALEVİ KURULTAYI’NI saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonunun düzenlemiş olduğu 1. Alevi kurultayında, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonun çizgisi parelelinde Aleviliğin kendine özgün bir inanç olarak kabul edilmesini kutluyor ve memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu anlamda, katkı sunan, emek veren, herkese, kurumlarımıza, çok çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonunun on yılı aşkın bir süredir, Aleviliğin Avusturyada yasallaşması için vermiş olduğu hukuksal mücadelenin yanı sıra, bu konferansa neden gerek duyuldu, hangi gerekçeyle yapıldığını açıklamak istiyorum.

On yıl içerisinde, Alevi inancının Avusturya’da yasal olarak tanınması için vermiş olduğumuz mücadelede yer alan, direnen, biat etmeyen Alevi canlara saygı duyuyorum ve selamlıyorum.

AABF ve Bileşen Alevi Kurumları tarafından, Avusturaya devletinin ve devletle derin ilişkileri olan bazı islamcı alevilerin çirkef ve çirkin saldırılarına rağmen, onca şikayetten kaynaklı sıkıntılara karşın on yıl boyunca sıkı bir çalışma yürütülmüştür.

AABF, Avusturya devletinin desteğini arkasına alan İslamcı Alevilerin saldırılarına karşı kendisini korumasını bildiği gibi, hukuksal ve pratik mücadelesiyle teslim olmamış Avusturya devletinin politik kararlarına biat etmemiştir.

AABF bünyesinde dirençli Aleviler, hem Avusturya devletine, hem de İslamcı Alevi yapılanmasının çeşitli hilelerine ve tuzaklarına karşı başarılı bir mücadele örneği sergileyerek dünya kamuoyunun gündemine oturmuştur.

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu, Avusturya devletinin İslamcı Alevileri kullanarak biçmiş olduğu ve Alevilere giydirmek istediği gömleği giymemiştir. Avusturya devletinin dayatmasını kabul etmemiş, kendisine bağlı olan 15 dernekle birlikte direnerek İslam kanunu içerisinde yer almamıştır.

Aleviliğin kendine özgün bir inanç olarak tanınması için, on yıldır süren hukuksal mücadele artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne intikal etmiştir. AABF’nin düzenlemiş olduğu 1. Alevi Kurultayı bu anlamda yeni bir dönemin de bir başlangıcı, birikimler bütününün ürünü olarak, anlamlı ve tam zamanında bir çalışmadır.

  1. Alevi Kurultayı ile, üç yönlü bir çalışma ve bu üç alanda bir toparlanma, ortak kabul ve ortak kararlar alınması hedeflenmişti. Alevi hareketi, Türkiye’de ve Avrupa’da bu üç alanda söz birliği belirsizliğini ancak birlikte giderebilirdi. Bu anlamda, Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde federasyon düzeyinde örgütlü olan alevilerin bir araya gelip bir karara varması önemliydi.
  2. ALEVİ KURULTAYINDA, Akademik, Kurumsal ve İnançsal alanda, ayrı ayrı yapılan çalışmalar, son aşamada birleştirilerek ortak ve kalıcı ilkelere dönüştürülmüştür.

Kurultaya Türkiye ve Avrupa’nın 14 ülkesinde örgütlenen Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu bileşenlerinden akademisyenler, inanç önderleri, Kurumsal temsilciler ve Alevi Kültür Merkezleri üyeleri katıldılar. 1. Alevi Kurultayına katılanların tamamı, bu üç ayrı çalıştaya katılarak, sonuç bildirisinde açıklanacak olan konulara yön verdiler.

AABF’nin Alevi bileşenlerle birlikte, profesyonelce düzenlemiş olduğu, 1. Alevi Kurultayının en önemli konusu; Alevilerin İslam teşkilatı çatısı altına girmeyeceği, kendine özgün bir inanç olarak kalacağı kararının alınmasıydı. Aleviliğin ve Alevilerin geleceği açısından hayatı önem arz eden bu önemli kararın, tartışmasız bir şekilde alınmasından dolayı memnuniyetimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu anlamda, Alevi federasyonları, başkan ve yöneticilerini AKM başkanlarını yönetici ve üyelerini kutluyorum.

Bu önemli çalışmanın gerçekleştirilmesi için, maddi ve manevi hiç bir şekilde karşılık beklemeden emek vermek ancak davaya adanmışlıkla olur. Bu kurultayın gerçekleştirilmesini en çok isteyenlerden birisi olarak, profesyonel bir çalışmayı aratmayan bu çalışmayı gerçekleştiren, Alevi davası, (insanlık davası) dava adamı olanlara saygı duyuyorum.

Avusturya’da Aleviliğin kendine özgün bir inanç olarak tanınması için on yıldır sürdürülen mücadeleden zerre kadar taviz verilmemiştir. Avusturya devleti Din İşleri Başkanlığının, Alevileri islam teşkilatı çatısı altına koyabilmek için on yılı aşkın bir süredir onca dayatmalarına boyun eğilmemiş, biat edilmemiştir.

Avusturya devletinin ve Türkiye den de bazı çevrelerin, Aleviler üzerindeki hesapları tutmamış beklentileri karşılık bulmamıştır. Tam tersine önemli ve güçlü bir dirençle karşılaşmışlardır. İslamcı Aleviler üzerinden, AABF Bileşen kurumlarını tavsiye etme girişimleri boşa çıkarılmıştır.

Avustutya ve Türkiye devletiyle derin ilişkiler içerisinde olan bazı şahsiyetsiz kişilerin derin ilişkileri aracılığı ile, İslam Alevi inanç topluluğu adı altında bir grup İslam alemine dahil edilerek, Alevi geleceğine ve Alevilere ihanet edilmiştir.

Bırakın dışımızdaki üçüncü şahısların bizi anlamasını, içimizdeki bazı çevreler, yıllardır birlikte ağlayıp birlikte güldüğümüz, birlikte lokmalarımızı paylaştığımız insanlar bizi anlayamadı. Bu Kurultay hakkında alabildiğine karalama kampanyaları yapıldı ve hala yapılmakta. Özellikle islamcı aleviler tarafından sürekli olumsuz eleştiriden öte, çirkin saldırılar yapılmaktadır. Ancak kendileri yanıldıklarını, yanlış yaptıklarını bir gün mutlaka anlayacaklardır, diye düşünüyorum. Bu gün biz Alevilere karşı yapmış oldukları çirkef saldırılarından dolayı pişmanlık duyacaklarına inanmak istiyorum. Birazcık Alevi duyguları, insanı vicdanları varsa olması gereken budur.

  1. Alevi Kurultayında, Avrupa ve Türkiye Alevileri ortak bir karara varmışlardır, o karar Aleviliğin kendine özgün bir inanç olduğudur. Süreç içerisinde farklılıklar daha da belirginleşerek içi doldurulacaktır. Alevi Kurultayının devamı gelecektir. Avrupanın diğer ülkelerde ve Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Alevi Kurultayları, gücümüze güç katarak büyüyecek gelişecek dahada güçlenecektir.

Bu duygularla, AABF Genel Başkanı Özgür Turak başta olmak üzere, 1. Alevi Kurultayı’na katkı sunan, katılan her cana tekrar teşekkür ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
AVUSTURYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYON / ONURSAL BASKANI M.  ALİ CANKAYA

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir