Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Kenanoğlu, Alevi İnancına Sahip Taylan ÖZTÜRK’ün Esenler Belediyesi tarafından İşten Çıkarılmasını Meclis’e Taşıdı

Kenanoğlu, Alevi İnancına Sahip Taylan ÖZTÜRK’ün Esenler Belediyesi tarafından İşten Çıkarılmasını Meclis’e Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, İstanbul/Esenler Belediye Başkanlığında çöp kamyonu şoförü olarak 2016 yılında işe başlayan Alevi inancına sahip Taylan ÖZTÜRK’ün ramazanda oruç tutmadığı ve cuma namazlarına gitmediği için sürekli yer değişikliğine tabi tutulduğu, daha sonra ise 4-5 ay boyunca gece vardiyasında çalışmaya zorlandığı, sözlü olarak mobbing uygulanarak istifaya zorlanması ve nihayetinde iş akdinin sona erdirilmesi üzerine yanıtlanması istemiyle İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’ya Soru Önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

2016 yılı Haziran ayında İstanbul/Esenler Belediye Başkanlığı’nda çöp kamyonu şoförü olarak işe başlayan Alevi inancına sahip Taylan ÖZTÜRK işten çıkarılmıştır.

Taylan ÖZTÜRK, ramazanda oruç tutmadığı, cuma namazlarına gitmediği için ilk önceleri yerinin değiştirildiğini, ancak bunun olağan bir durum, kendisine ayrıcalıklı yapılan bir şey olmadığını tahmin ettiğini, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra daha çok baskılara maruz kaldığını, ramazanda yemek yerken ‘oo afiyet olsun’, cuma günleri ‘biz cumaya gidiyoruz sen gelmiyor musun’ gibi ufak ufak sürtüşmeler yaşandığını, Yeni Kapı mitingine Esenler Belediyesinden 2-3 otobüs kaldırılıp çalışanların oraya götürüldüklerini gördüğünü, vardiyası bittiği halde mitinge gelmesi için kendisine de telkinde bulunulduğunu, ancak gitmeyi kabul etmediğini ilgililere söylediğini,

İstanbul seçimleri bittikten sonra, Temmuz’dan beri gece vardiyasına verildiğini, 4-5 ay gece vardiyasında çalıştığını, eşinin çalıştığı ve çocuklarının okulu nedeniyle erken kalktığı için uykusuz kalarak işe gittiğini, 14 günde bir vardiya değişmesi gerekirken bunun yapılmadığını, Çevre Koruma Müdürüne durumu anlattığını, kendisine ‘işine gelmiyorsa istifa edeceksin’ dendiğini, Belediye Başkanına gittiğini ‘niye bu şeyler özellikle bana uygulanıyor, öbürleri mesela yerinden memnun değilse istediği yere veriliyor, kendisinin özel bir şey istemediğini, sadece kendi işini gündüz vardiyasında da yapmayı talep ettiğini’, ancak yok denildiği ve özellikle verilmediği, Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş’a yönlendirildiği, orada da derdiğini anlattığını, kendisine özellikle bir mobbing uygulandığını, ‘burada sistem böyle işine gelmiyorsa istifa edersin’ dendiğini, istifa etmeye çok zorlandığını, etmeyeceğini söylediğini, Alevi vatandaşı olduğunu, ideolojisi nedeniyle kendisine bunların yapıldığının farkında olduğunu, istifa etmediğini, 5-6 ay kendisiyle uğraştıklarını, ya onlardan olacaksın ya da işsiz kalırsın, aç kalırsın, böyle bir açmaza sokup kendilerine göre hareket etmeye zorladıklarını, ifade etmektedir.

Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir…” hükmüne yer verilmiş ve maddenin devamında da “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denilmektedir.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5. maddesinde de,  “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz…” hükümlerine yer verilmiş, yine aynı Kanun’un 18. maddesinin d) fıkrasında da, “Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.”in, işverenin işçinin iş akdinin feshi için geçerli bir sebep oluşturmayacağını belirtmiştir.

Bütün bunlara göre;

1- Taylan Öztürk, İş Kanunu’nun hangi hükümlerine dayanılarak işten çıkarılmıştır?

2- Taylan Öztürk’ün iddiaları doğrultusunda, Anayasanın ve İş Kanunu’nun idarenin eşitlik ilkelerine uyma zorunluluğu çerçevesinde bu konuyla ilgili olarak Esenler Belediyesi hakkında herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır?

Non:
Esenler Belediyesi Basın Danışmanı Hüseyin Akman’ın gönderdiği açıklamayı yayınlıyoruz:

Sayın: Alevi Haber Ağı yetkilisine;
Sitenizde yayınlanan “Kenanoğlu, Alevi İnancına Sahip Taylan Öztürk’ün Esenler Belediyesi tarafından işten çıkarılmasını Meclis’e tadışı” başlıklı haberiniz ile ilgili bir bilgilendirme metnini tarafınıza sunar, iyi çalışmalar dilerim.
İşten çıkarılış sebebini farklı mecralara çekmeye çalışan Taylan Öztürk’ün, işe girişi, çalışması ve iş akdinin sona erdirilmesi süreçleri şöyle gelişmiştir:
Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde 21.06.2016 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Taylan ÖZTÜRK; 31.05.2019 tarihinden 17.07.2019 tarihine kadar çeşitli aralıklarla sürekli doktor raporu (iş göremezlik belgesi) almıştır. Vardiya sistemimize göre işin aksamaması için, vardiya programında değişikliğe gidilerek, Taylan ÖZTÜRK gündüz vardiyasından gece vardiyasına geçirilmiştir. İş göremezlik belgesine göre işe başlaması gereken tarihte gece vardiyasında çalışmak istememiş ve itiraz etmiştir. Kendisine ilçemizde çöp toplama sistemi vardiya usulüyle yapıldığı hatırlatılmış ve gece vardiyasında görevli olduğu ifade edilmiştir. Kendisi gece vardiyasında çalışmayı istemediğinden çeşitli bahaneler üretmiş ve idaremize CİMER üzerinden başvuruda bulunmuştur. Yapmış olduğu başvurulara idaremizce cevap verilmiş, işlerimizin vardiya usulü olduğu hatırlatılmıştır.
11.11.2019 tarihinde iş arkadaşlarına saygısızlık yapmış ve yaşadığı olumsuzluk neticesinde İşyeri Disiplin Yönetmeliği’nin “Disiplin Cezaları ve Uygulama Esasları” başlıklı 7. Maddesinin a fıkrasının 4’üncü bendinde yer alan “Genel Görgü kurallarına göre ve işyerinin çalışma prensiplerine aykırı davranış sergileme” hükmü gereğince yaptığı fiilin karşılığı olarak “uyarı” disiplin cezası verilmiştir.
İş arkadaşlarına karşı yaptığı olumsuz davranışlar ve gece vardiyasında çalışmayı sevmediği değerlendirilerek Taylan ÖZTÜRK tekrar 13.11.2019 tarihi itibariyle gündüz vardiyasında görevlendirilmiştir. Ancak gündüz vardiyasında da yine iş disiplinine uymayan olumsuz davranışlarından dolayı defalarca vardiya amirlerince sözlü olarak uyarılmıştır. Buna rağmen yine iş disiplinine uygun hareket etmemiş, işlerini savsaklamıştır.
Yine 13.12.2019 tarihinde kullanmış olduğu çöp aracıyla gerçekleşen kaza sonrasında, kaza tutanağı tutulmasından kaçınmıştır. Kendisi çalışmak istemediğinden çeşitli bahaneler üretmiş, mevcut araçlarımızı kullanmak istememiştir. 18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 21.12.2019 ve 23.12.2019 tarihlerinde çeşitli bahaneler öne sürerek amiri tarafından verilen görevi yerine getirmediği tespit edildiğinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 maddesi ve İşyeri Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin Cezaları ve Uygulama Esasları başlıklı 7. Maddesi’nin c fıkrasının 9’uncu bendinde yer alan “işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” hükmü gereğince iş akdinin fesih edilmesine karar verilmiştir.
İlgili şahıs Taylan ÖZTÜRK, kendi çalışmak istememe halinin üzerini örtmek için, mezhep farkı, sözde mobbing uygulaması gibi çeşitli iftiralarda bulunmaktadır. Halbuki, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde Taylan ÖZTÜRK gibi bir çok alevi vatandaşımız bulunmakta olup, hatta yönetici amir pozisyonunda da çalışan alevi vatandaşlarımız vardı. Taylan ÖZTÜRK’ün tüm iddiaları tamamen yersiz ve mesnetsizdir.
Taylan ÖZTÜRK’ün işe alınma tarihi yukarıda da belirtildiği gibi 21.06.2016’dır. Eğer Taylan ÖZTÜRK’ün iddia ettiği gibi bir anlayış içinde olsaydık, daha baştan kendisini işe almazdık. Esenler Belediyesi yönetimi o tarihte de aynıydı, bugün de aynı. Bu işe alınış tarihi bile Taylan ÖZTÜRK’ün iddialarını çürütmeye yetmektedir.
Konunun doğrusunun böyle olduğunu belirtir, takdirlerinize sunarım.

Hüseyin Akman
Esenler Belediyesi Basın Danışmanı

Bu haberde 2 yorum var: “Kenanoğlu, Alevi İnancına Sahip Taylan ÖZTÜRK’ün Esenler Belediyesi tarafından İşten Çıkarılmasını Meclis’e Taşıdı

 1. 02.03.2020

  Sayın: Alevi Haber Ağı yetkilisine;
  Sitenizde yayınlanan “Kenanoğlu, Alevi İnancına Sahip Taylan Öztürk’ün Esenler Belediyesi tarafından işten çıkarılmasını Meclis’e tadışı” başlıklı haberiniz ile ilgili bir bilgilendirme metnini tarafınıza sunar, iyi çalışmalar dilerim.
  İşten çıkarılış sebebini farklı mecralara çekmeye çalışan Taylan Öztürk’ün, işe girişi, çalışması ve iş akdinin sona erdirilmesi süreçleri şöyle gelişmiştir:
  Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde 21.06.2016 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Taylan ÖZTÜRK; 31.05.2019 tarihinden 17.07.2019 tarihine kadar çeşitli aralıklarla sürekli doktor raporu (iş göremezlik belgesi) almıştır. Vardiya sistemimize göre işin aksamaması için, vardiya programında değişikliğe gidilerek, Taylan ÖZTÜRK gündüz vardiyasından gece vardiyasına geçirilmiştir. İş göremezlik belgesine göre işe başlaması gereken tarihte gece vardiyasında çalışmak istememiş ve itiraz etmiştir. Kendisine ilçemizde çöp toplama sistemi vardiya usulüyle yapıldığı hatırlatılmış ve gece vardiyasında görevli olduğu ifade edilmiştir. Kendisi gece vardiyasında çalışmayı istemediğinden çeşitli bahaneler üretmiş ve idaremize CİMER üzerinden başvuruda bulunmuştur. Yapmış olduğu başvurulara idaremizce cevap verilmiş, işlerimizin vardiya usulü olduğu hatırlatılmıştır.
  11.11.2019 tarihinde iş arkadaşlarına saygısızlık yapmış ve yaşadığı olumsuzluk neticesinde İşyeri Disiplin Yönetmeliği’nin “Disiplin Cezaları ve Uygulama Esasları” başlıklı 7. Maddesinin a fıkrasının 4’üncü bendinde yer alan “Genel Görgü kurallarına göre ve işyerinin çalışma prensiplerine aykırı davranış sergileme” hükmü gereğince yaptığı fiilin karşılığı olarak “uyarı” disiplin cezası verilmiştir.
  İş arkadaşlarına karşı yaptığı olumsuz davranışlar ve gece vardiyasında çalışmayı sevmediği değerlendirilerek Taylan ÖZTÜRK tekrar 13.11.2019 tarihi itibariyle gündüz vardiyasında görevlendirilmiştir. Ancak gündüz vardiyasında da yine iş disiplinine uymayan olumsuz davranışlarından dolayı defalarca vardiya amirlerince sözlü olarak uyarılmıştır. Buna rağmen yine iş disiplinine uygun hareket etmemiş, işlerini savsaklamıştır.
  Yine 13.12.2019 tarihinde kullanmış olduğu çöp aracıyla gerçekleşen kaza sonrasında, kaza tutanağı tutulmasından kaçınmıştır. Kendisi çalışmak istemediğinden çeşitli bahaneler üretmiş, mevcut araçlarımızı kullanmak istememiştir. 18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 21.12.2019 ve 23.12.2019 tarihlerinde çeşitli bahaneler öne sürerek amiri tarafından verilen görevi yerine getirmediği tespit edildiğinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 maddesi ve İşyeri Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin Cezaları ve Uygulama Esasları başlıklı 7. Maddesi’nin c fıkrasının 9’uncu bendinde yer alan “işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” hükmü gereğince iş akdinin fesih edilmesine karar verilmiştir.
  İlgili şahıs Taylan ÖZTÜRK, kendi çalışmak istememe halinin üzerini örtmek için, mezhep farkı, sözde mobbing uygulaması gibi çeşitli iftiralarda bulunmaktadır. Halbuki, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde Taylan ÖZTÜRK gibi bir çok alevi vatandaşımız bulunmakta olup, hatta yönetici amir pozisyonunda da çalışan alevi vatandaşlarımız vardı. Taylan ÖZTÜRK’ün tüm iddiaları tamamen yersiz ve mesnetsizdir.
  Taylan ÖZTÜRK’ün işe alınma tarihi yukarıda da belirtildiği gibi 21.06.2016’dır. Eğer Taylan ÖZTÜRK’ün iddia ettiği gibi bir anlayış içinde olsaydık, daha baştan kendisini işe almazdık. Esenler Belediyesi yönetimi o tarihte de aynıydı, bugün de aynı. Bu işe alınış tarihi bile Taylan ÖZTÜRK’ün iddialarını çürütmeye yetmektedir.
  Konunun doğrusunun böyle olduğunu belirtir, takdirlerinize sunarım.

  Hüseyin Akman
  Esenler Belediyesi Basın Danışmanı

  1. Merhaba sayın Hüseyin bey, göndediğiniz açıklamayı haberin altına ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir