Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Alevilerin hak mücadelesinde yeni yol ve yöntem arayışları


Biz Aleviler son 70 yıllık süreçte göç ve kentleşmeyle birlikte büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Bu dönemde geleneksel kurumlarımızı sürdürmekte çok büyük sorunlar ile karşılaştık. Bugün büyük zorlukları göğüslemiş ve büyük bedeller ödemiş olmanın sonucunda Türkiye ve Avrupa’da ciddi bir nicel yaygınlığa sahip olarak çoğunlukla dernekler ve vakıflar şeklinde örgütlüyüz. Ancak ne yazık ki bu gelinen aşamada bile en önemli sorunumuz, halen çok yönlü yürütülen asimilasyon süreçlerinin yanında ret, inkâr ve yok sayma saldırıları olmaya devam etmekte.

Bir yandan merkezi hükümetler, diğer yandan yerel idareciler, Alevi hareketini denetim altına almak, dahası siyasi emelleri uğruna tasarımlamak istiyorlar. DİB başkanı yanında Kuran ile Cemevleri ziyaretlerine aralıksız devam ederken, büyük Alevi kurumlarından birinin genel başkanı ülkenin başına türlü belayı musallat etmiş faşist bir politikacının siyasi partisinde merkezi görevler alabiliyor.

Halen rejimin siyasi ve ideolojik olarak güçlendirip, cesaretlendirdiği güruhlar tarafından Cemevlerimizin işaretlenmesi, fiziki saldırıya uğraması gibi en ilkel sorunlarla karşı karşıyayız. Diğer yandan tartışmasız şekilde ibadethanemiz olan Cemevlerimiz yerel iktidarlar açısından uzun yıllardır süren demokratik mücadelenin meyvesi olarak kısmi şekilde bazı yerelliklerde resmi olarak tanınsa da esas olarak görmezden gelinmeye, reddi dayatan yaklaşımlarla inkâr gelinmeye devam ediliyor. Bunun yanında nihayetinde demokrasi sorunu olan Alevi kimliğinin tanınması ve eşit yurttaşlık temelinde yasal düzenlemelere gidilerek toplumda bir anlayış devriminin yaşanması verili rejimin anti- demokratik içerikli siyasal İslamcı ideolojik kodları nedeniyle bir imkânsızlık şeklinde karşımızda çıplak bir gerçek olarak duruyor.

Demokratik Alevi Hareketimiz, sistemli saldırılara karşı istenen düzeyde cevap olamıyor. Alevilere yapılan saldırıların alabildiğince arttığı bir süreçte, taleplerimiz ve tepkilerimizin daha da yoğunlaşması gerekirken mevcut zayıflık; hareketimiz içindeki itirazların yükselmesine, iç tartışmaların artmasına neden oluyor. Keskinleşen görüş ayrılıkları, tavır farklılıkları ve buna mukabil gruplaşma ve dahası kutuplaşma sonunda yaşanan ayrılıklar hareket içinde örgütsel ve politik anlamda ciddi zayıflıklılara neden oluyor. Demokratik Alevi Hareketinin öncelikle kendi içinde eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını çalıştırması gerekiyor. Alevi kurumlarının toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelebilmesi için Alevi inancına ve geleneklerine uygun bir yapılanmaya girmesi acil bir ihtiyaç olduğu fikri öne çıkıyor.

Hareketimizin tepeden tırnağa yenilenerek, çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde re-organize olması, taleplerinin güncellenerek kolektif hakların kalıcı kazanımı noktasında kendine güçlü bir mücadele hattı kurmasının günün olmazsa olmaz ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu minvalde son yıllarda yapılan çok yönlü tartışmalar ve hatta bizlerinde kimi zaman parçası olduğu toplantılar, Kurultaylar, Çalıştaylar vb. gerçekleşmektedir. Her ne kadar henüz pratik fayda vermese de bu türden çalışmaları meselelerin irdelenmesi ve çözüm aranması noktasında değerli görüyoruz.

Demokratik Alevi Hareketinin dünden bugüne masaya yatırılarak kritik sorulara kritik yanıtların aranacağı bir Çalıştay’ı örgütleyerek, derinlikli tartışmalar yaratmak, bunun sonucunda verimli çıktılar elde etmek ve kurulacak yeni dönemin yol haritasına katkıda kendi gücümüz, imkânlarımız dâhilinde katkı koymayı hedefliyoruz.

Bu nedenle siz değerli Canları iki gün sürecek Çalıştay’ımızda gönülleri birlemeye, hasbihal etmeye, birlikte konuşup, birlikte eylemeye çağırıyoruz.

PSADK Ataşehir Şube ve Cemevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir