Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

MUNZURA DOKUNMAYIN! MUNZUR GÖZELERİNİ KATLEDECEK PEYZAJ PROJESİNDEN DERHAL VAZGEÇİLSİN!

PSAKD Genel Merkezi , Munzur Gözeleri’nde yapılmak istenen peyzaj projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. PSAKD Genel Merkezi’nin açıklamasında,  ‘‘Dersim’in doğasına dönük olarak egemenler tarafından gerçekleştirilen sistematik tahripler bütün hızıyla devam ediyor. Egemenler şunu çok iyi biliyorlar ki; Dersim’in kültürü, gelenekleri ve yaşam tarzı Dersim’in doğasından ayrılamaz. Dersim doğasının her bir parçasının Dersim’in söylencelerinde ve efsanelerinde ayrılmaz bir yeri vardır. Dersim’in Alevi Kızılbaş toplumu kendilerine hayat veren Dersim’in ekolojik bütünlüğünü kutsal bilirler. Bu ekolojik bütünlüğün içindeki tüm canlılara, ormanlara, nehirlere, dağlara, düzlüklere, akarsulara değer verirler, saygı duyarlar. Kendilerini bu ekolojik bütünlüğün bir hakimi değil onun bir parçası olarak görürler.‘‘ denildi.

PSAKD Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “ Dersim Alevi Kızılbaş toplumunun bu yapısını çok iyi bilen egemen gerici tek tipçi iktidar anlayışı Dersim’in doğasını hedef alarak Dersim’in bu özgün kimligini ve yapısını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadırlar. Dersim insanını katletmekle başaramadıklarını Dersim’in doğasını katlederek başarmaya çalışmaktadırlar. Çeşitli HES ve baraj projeleriyle, yol çalışmalarıyla, orman yangınlarıyla, yapılaşma ve inşaat çalışmalarıyla Dersim’in doğası sistematik olarak tahrip edilmektedir. Bu çalışmalarla Dersim’in ekolojik zenginliği yok edilmektedir. Dersim köylülerinin geleneksel organik tarım ve hayvancılık üretimi yapmaları için gereken alanlar hızla yok edilmektedir. Onlara endüstriyel-kapitalist tarım anlayışı dayatılmaktadır. Bu da beraberinde Dersim’in insansızlaştırılmasını getirmektedir. Dersim doğasının sistematik tahribi Dersim’in Alevi Kızılbaş kültürünün ve kimliğinin yok edilmesini amaçlayan asimilasyon projeleriyle bağlantılıdır. ‘‘ denilerek , şunlar dile getirildi:

‘‘Dersim’in doğasına dönük saldırıların en son örneğini Munzur Gözelerinde hayata geçirilmek istenen peyzaj projesiyle görmekteyiz. Bu projeyle bölgenin ekolojik zenginliği yok edilerek bölge yapılaşmaya ve betonlaşmaya açılacaktır. Bu girişim açık bir şekilde kanuna ve mevzuata aykırıdır. Tamamen hukuksuzdur. Çünkü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri’nde ekolojik bütünlüğü ve doğal yapıyı bozabilecek bir eylemde bulunulması kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak buna rağmen 02/06/2020 tarihinde ihalesi yapılan “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi planını içermektedir. “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” Munzur Vadisi Millî Parkı’nın kaynağını teşkil eden Munzur Gözeleri ve çevresinde uygulanmak istenmektedir.

Dersim Alevi– Kızılbaş halkı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözelerinde uygulanmaya çalışılan bu peyzaj projesi Dersim halkının kültürüne, belleğine, yaşam tarzına ve kimliğine saldırı anlamına gelmektedir. Munzur Gözelerinde yapılmak istenen peyzaj projesi ile, özgün bir ekolojik yapıya sahip olup Dersimliler için kutsal görülen bir mekan ağır bir şekilde tahrip edilerek ranta ve ticarete açılacaktır. Hukuksuzca ve bilimsel raporlara aykırı bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje Dersim’in ekolojik bütünlüğünü ve Dersim’lilerin yaşam alanlarını hedef almaktadır. Ötesinde bu proje Dersim Alevi Kızılbaş toplumunun özgün yapısını ve değerlerini yok etmek isteyen kökü yüzyıllarca öncesine uzanan bir asimilasyon projesinin parçasıdır.

Bizler Dersim’e dönük bu inkârcı ve saldırgan projelerin sonuna kadar karşısında duracağımızı ilân ediyoruz. Munzur Gözelerine dönük bu hukuksuz peyzaj projesinden derhal vazgeçilsin. Dersim’in ekolojik bütünlüğünü tahrip eden tüm projelere son verilsin. Dersim halkının yaşam alanlarından elinizi çekin. Dersim’de rant değil yaşam kazanacak. Munzur özgür akacak!‘‘

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir