Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AYDINLANMA-DÜŞÜNCE VE EVRİM

İçinden geçtiğimiz bu süreçte,şeriatçı inanç dayatması karşısında,aydınlanmacı düşünce savunmaya geçmiş durumda.
Her hangi bir yerde baskı zincirini kırıp öne fırlayan aydınlanmacımız kuşatma altına alınıyor.
Asıl ve en büyük engel ise baskı karşısındaki yılgınlık ve korkmaktır.

Peki baskı ve yılgınlığa boyun eğip,düşünce evrimi ile sağlanan ve insanlığın gelişmiş,derinleşmiş kazanımlarını yadsıyacak mıyız?
Eğer bunu yaparsak kendimizi inkar etmiş oluruz,insanlaşmanın evriminden uzaklaşırız.
Düşünce eylemi,insan organizmasının doğal bir etkinliğidir ve akıl bu etkinliğin bir ürünüdür.Doğal akışı içinde ise bu etkinlik hiç durmaz,çünkü düşünme eyleminin itici gücü sürekli sorgulamadır. Evrim, bu nedenle onun özüdür.

Düşünce eylemi ancak ortodoks-faşist bir dayatma karşısında kendi kendini duraklatır. Çünkü Ortodoks inanç,her türden sorgulamanın son bulduğu noktada başlar.
İnsanı insan yapan düşünme yetisini zedeler,kısırlaştırır ya da ortadan tamamiyle kaldırır.
Bu bağlamda Ortodoks inançta Evrim yoktur,zaman içerisinde bir ilerleme göstermeside düşünülemez.
Eğer karanlığa karşı aydınlanmacı olacaksak,bu Ortodoks inancın kesinliğine ve ödünsüzlüğüne karşı durmak,düşüncenin engellenemez evrimini koşulsuz benimsemek zorundayız.Ancak bu yaklaşım ile aydınlanmacı olabiliriz.
Aydın kişilik,düşüncenin evrimini yadsımayan,düşünme eyleminde bulunarak bu evrime katkıda bulunan kişi(ler)dir…
Yani;
Aydınlanma için evrimden,evrim için aydınlanmadan kop(m)amalıyız.

Gericiliğin üstüne üstüne yürüyelim.!

Özgür Kaplan
PSAKD MYK Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir