Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Demirtaş’tan muhalefete 9 maddelik ittifak çağrısı

Selahattin Demirtaş, ittifak modeli önerdiği bir yazı paylaştı. “Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli” diyen Demirtaş menerilerini 9 temel ilke biçiminde sıraladı.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “ittifak modeli” önerisini maddeler ile sıralayarak siyasi partilere çağrıda bulundu.

Demokrasi ittifakı önerisi

Twitter hesabından paylaşılan yazıda Demirtaş, “Ülkemizi, toplumumuzu mevcut durumdan kurtarmak ve düze çıkarmak için geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu demokrasi ittifakını salt bir seçim ittifakı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Asıl amaç, toplumu temel demokrasi ilkeleri ve ortak bir gelecek fikriyatı etrafında bir araya getirmek olmalıdır. Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli” dedi.

İttifakın yalnızca siyasi partilerden değil tün toplumsal kesimlerden oluşmamasını öneren Demirtaş’ın ittifak ilkelerinden bazılarını “Çağdaş bir anayasanın toplumsal sözleşme ruhuna uygun olarak yapılması. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi. Toplumsal barışımızın kalıcı olarak sağlanması için siyasi inisiyatif geliştirilmesi. Yargı bağımsızlığının sağlanması” olarak sıraladı.

“Bütün toplumsal kesimleri içermeli”

“Demokrasi için toplumsal birlik derken yalnızca siyasi partilerin yan yana gelmesini kast etmiyorum” diyen Demirtaş, önerisini şöyle sürdürdü:

“Tabii ki demokrasi ittifakının öncüsü siyasi partiler olmalı. Ancak sendikalardan meslek odalarına, kadın örgütlerinden ekoloji hareketlerine ve gençlere, odalardan derneklere ve vakıflara, sanatçılardan edebiyatçılara ve herhangi bir kuruluş bağı olmayan bireylere kadar bütün toplumsal kesimlere açık bir ittifak olmalı ve ittifakın temel ilkelerini kabul etmiş olan herkesi, her kesimi bünyesine katarak devamlı büyümelidir.
“Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli”

Bunun için, evvela siyasi partilerin kendi aralarında görüşerek netleşmeleri gerekmektedir. Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli. Bu siyasi partiler daha sonra, üstünde uzlaşacakları temel ilkelerini, hedeflerini ve amaçlarını ortak bir deklarasyonla kamuoyuyla paylaşabilirler.

Partiler üstünden uzlaşacakları noktaları kendileri belirleyecektir şüphesiz. Bununla beraber, kişisel görüşümü belirterek katkı sunmak isterim.”

9 temel ilke belirledi

Demirtaş, ittifak modeli önerisini 9 temel ilkeyle sıraladı:

*Çağdaş bir anayasanın toplumsal sözleşme ruhuna uygun yapılması

*Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi

*Kaynağı ne olursa olursa olsun her çeşit şiddetin nihai olarak son erdirilmesi ve toplumsal barışımızın kalıcı olarak sağlanması için siyasi insiyatif geliştirilmesi

*Yargı bağımsızlığının sağlanması

*İsrafın, yolsuzluğun ve rüşvetin bütünüyle önüne geçilmesi için etkin önlemler alınması

*Adil bir vergi sisteminin getirilmesi

*Medya ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme ve gösteri hakkının garanti altına alınması

*Kadın kimliğinin eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi

*Tüm kamu atamalarında kayırmacılığa ve partizanlığa son verilerek liyakatin esas alınması

İttifak modelinin amacı

Demirtaş, ittifak modelinin hedeflerini ise şöyle açıkladı:

*Derinleşen toplumsal kamplaşmanın önüne geçilerek Türkiye toplumumuzunu oluşturan her inançtan, her kimlikten yurttaşımızı ortak bir demokratik gelecek hedefi etrafında birleştirmek, toplumsal birliği demokrasi ilkeleri çerçevesinde güçlendirmek ve kalıcı olmak

*İçeriden çöküş yaşamakta olan kurumları toplumumuzun tüm kesimlerinin katılımı ile demokratik çerçevede inşa etmek

*Tarihimizin en büyük ekonomik yıkımının önüne geçmek, üretim ve istihdam odaklı ekonomiyi gerçekleştirmek. Artan işsizliği ve yoksulluğua hızla ortadan kaldırmak.

*İktidara geçenlerin ideolojisine göre değişmeyecek kurumsallaşmış, demokrasinin tüm ilkelerini eksiksiz uygulayan kamu yönetimi ve kamusal alan inşa etmek.

*Diplomasideki militerleşmeye karşı diyaloğu, müzakereyi ekonomik ilişkileri ve yapıcı barışçıl politikaları esas alan dış siyaset çizgisini geliştirerek ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir