Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Edremit Çevre Platformu : Basına ve kamuoyuna

Doğada yaşamın dengesi bozuldu mu hayat durur,her geçen gün talan edilen, ranta açılan,yüzbinlerce ağacın katledildiği,su kaynaklarının kurumaya başladığı,yaban hayvanlarının yaşam hakkının elinden alındığı,bir çok sebebten küresel ısınma ile birlikte iklimsel değişimlerin yaşandığı bu dönemde ihtiyaç duyduğumuz Edremit çevre platformunun kurulmasında var gücümüzle kurucu olmayı ilan eden basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

 Değerli Edremitliler, Dostlar.

Edremit’de faaliyet gösteren Edremitliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Edremit Şubesi ve Akçay Bisiklet Grubu, tespit ettikleri 6 temel çevre sorunu etrafında birlikte mücadele etmeye ve güçbirliği yapmaya karar vermiş bulunuyorlar.

Bu amaçla, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. ve 25. maddeleri ile Dernekler Yönetmeliği’nin 94. maddesi esasları doğrultusunda hazırladıkları Kuruluş ve İşleyiş Mutabakat Tutanağı’nı yetkili kurullarında onaylatarak Edremit Çevre Platformu çatısında buluşan bu sivil toplum kuruluşları, ortak amaçlarını da 6 maddede halinde sıralamış bulunuyorlar.

“Temiz Körfez-Temiz Edremit” hedefine ulaşmak için,

  1. a) Edremit Körfezi’ndeki kamu ve özel arıtma tesislerinin kabiliyetleri ile kapasitesinin geliştirilmesini, sıvı atıklardan kaynaklanan deniz kirliliği sorununu önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
  2. b) Edremit Körfezi’ne dökülen akarsulardaki, katı atık ve sıvı atık kirliliği sorununun giderilmesi suretiyle, derelerin ve dolayısıyla denizin kirletmesinin önüne geçilmesini sağlamak,
  3. c) Edremit’deki imar problemleri ve çarpık kentleşmenin yarattığı kentsel çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  4. d) Edremit’de mevcut vahşi çöp depolama alanlarının boşaltılmasını ve bu alanların tekrar doğaya kazandırılmasını sağlamak,
  5. e) Edremit ile Havran sınırında yer alan Özdoğu Molibden Madeni sahasının, modern yöntemlerle ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde doğaya kazandırılmasını sağlamak,
  6. f) Eybek Dağı’na yapılmak istenen Rüzgar Enerjisi Santralleri’nin yapılmasını engelleyerek, ormanın doğal yapısının ve halkın kültürel değerlerinin korunmasını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda ve Anayasamızın 56. maddesinde belirtilen “dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve görevi” çerçevesinde faaliyet göstereceğiz. Nasıl dün dedelerimiz ve ninelerimiz kararlılıkla mücadele ettilerse, bugün de bizler aynı kararlılığı göstereceğiz. Edremit’de ve Körfez’de yılların ihmaliyle büyüyen bu çevre ve yaşam alanı sorunlarının giderilmesi için, tüm hemşehrilerimizle, yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla, üniversitelerimizle ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla el ele, dayanışma içinde çaba göstermeye söz veriyoruz.

Edremit Çevre Platformu (EDÇEP)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir