Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Alevi Dosyası: Nusayri Aleviler’de Ahiret İnancı

-Nidal hawari-

Bir din inanç sisteminde en temel konular, yaradılış, ahiret ve yaradanın cevheri, tanrı felsefesidir. Daha önceki paylaşımlarda Mana ve yaradılış üzerine durduk. Bugün daha önce belirttiğim gibi ahiret konusunu işleyeceğim.

Bir Alevinin konumu ne olursa olsun bu temel bilgileri bilmediği durumda aleviliği icra etmesi anlaması mümkün değildir. Belki bazılarının hoşuna gitmiyor bu çalışma fakat adım gibi eminim, cemaatimizin on binde biri Mana’nın ne demek olduğunu, ilahi cevherini, batini ve zahiri anlamını bilmiyordu. Yol tv de misafir olduğum bir programda bu soru geldi ve bildiğim bir konuyu anlatmakta çok zorlandığımı ifade edyim. Bizim dışımızdaki alevilerin ve Müslümanların tamamı bu konunun özünü bilmiyor. Bilinmeyen bir konuyu birkaç cümlede ifade etmek çok zordur. İkinci yılında olan bu çalışma, adım adım yok edilen inancımızı ve tarihimizi çok mütevazi bir şekilde yeniden gün ışığına çıkarıyor.

İfade ettiğim gibi İnancın sistem haline geldiği tüm dinlerde bir yaradılış ve ahiret vardır. Nusayri Aleviler’i bu konuları inancın temel yapısına göre çok düzgün bir şekilde anlatılmışlardır. Ordan burdan çok almış diye itham edilen bizlerin; başta konuların çok dağınık olacağını düşünmüştüm. Aksine konular bütünlüklü ve sisteme uyumlu oldğunu gördüm. Ahiret konusuda aynen tartışma götürmez bir şekilde işlenmiş.

Nusayrilerde ahiret inancına göre cennet ve cehennem kıyamet günü beklendikten ve hesap bittikten sonra gerçekleşmiyor.Konuya cennet ve cehennem olarakta bakmıyor. Hayattaki amellerine göre ruh bir bedenden başka bir bedene intikal eder. Yedi defa tekerür eden bu olaya ‘’Tenasuh el Arvah’’(ruhun reenkarnasyonu) olarak adalandırılır. Tenasuh ruhun insan bedeninden başka bir insan bedenine geçişidir. Alevilerin yaşadığı tüm bölgelerde tecayül (reenkarne) eden bu tür vakalara rastlanır.

Kötülük derecesine göre insan ruhu hayvana da geçebiliyor , bu olaya ‘’Masekh’’ denir. Ruhun insandan bitkilere göçüne ‘’Rasekh’’ ve cansızlara dönüşmesine ‘’Fasekh’’ olrak adlandırılır.

Evereni, Gökyüzü (alem el ulvi) ve Yeryüzü ( alem el sufli ) ikiye bölünür. Gök yüzü yedi kat ve yeryüzü de yedi kattan oluşur. Kötülük yapan insan hakettiği cezaya göre bu katmanlarda yol alır. Kötülerin en sonu cansız varlık olarak sonuzu mahkümiyet yaşamalarıdır. Muminler ve temiz insanlar Gökyüznün yedi kadındaki dercelere göre seyir alır. Dünyada süreci tamamlayanlar, gökyüzünde yol alamaya devam ederler, tabiki iyiler, muminler için geçerlidir. Gökyüzündeki son aşamada yaradılışın özü, bedensiz nura dönerler. En büyük derceleri alırlar fakat Mana olamazlar. Mana daha önce belirttiğim gibi her yerde vardır. İnsanda, meleklerde, peygamberlerede,canlı ve cansız varlıklarda fakat hepsinden bağımsızdır.

İnsan bedeninden başka bir bedene dönüşümde cinsiyet farkı yoktur. Bir erkek kadın olarak ya da günahkar derecesine göre hayvan gibi başka bir canlı ve bedene dönüşüm olabilir. Dünyevi sınavı başaranlar en büyük mükafat olarak ruhun geldiği yere nurlar alemine geri dönerler. Nurlar içinde yatsın anlamı aydınlık , lambaların olduğu yer değil tekamülün sonucu olarak nurlar aleminde, özelde samanyolunda bir yıldız olmaktır.

İnanca göre Gökteki yıldızlar her biri temiz nezih bedensiz müminlerdir.

İnancımızda kabir azabı, kazanda kaynatma, ateşte pişirme ya da cennette bakire, lobidosu yüz erkek kadar güçlü müminler gibi ahiret meselesi tamamen yoktur.

Bu konuda Araştırmak ya da kaynaklardan okumak isteyenler: Bizi ele alan dost, düşman hemen hemen tüm kitaplarda tenasuh konusu geçer. Kendi kaynaklarımızda: Kitap el Talim ve Macmua el Mufaddaliye. Mufaddal alevi konularının tamamına yakını konuları işlemiştir. Nusayrden evveldir.

Nidal hawari

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir