Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK Dünya Alevilerinin umududur.

Dünya Alevilerinin umudu olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’na (AABK’ya) yönelik saldırıların nedenleri:
– AABK, umutsuzluğa, karamsarlığa, korkuya ve yılgınlığa teslim olmayı reddedenlerin birliğidir.
– Aleviliğin asimilasyonuna karşı durandır.
– Alevilerin katledilmesinin önüne geçmek için dik duruş sergileyendir.
– Öğretimizi bizden sonraki kuşaklara aktarmak için çalışandır.
– AABK, çok yönlü bir mücadele yürüten bir kurumdur.
– AABK, bugünümüzü değil yarınlarımızı inşa edendir.
– Doğanın, çevrenin kapitalist ve kâr amaçlı çıkarlar uğruna kirletilmesine karşı durandır.
– Çocukların cansız bedenlerinin kıyılara vurmaması için çabalayandır.
– AABK, bir demokrasi cephesinin kurulmasına öncülük edendir.
– AABK, dünya halkları, emekçileri ve ezilenlerinin mücadelelerini birleştirecek, farklılıkları ve özgünlükleri ile birlikte yaşamı inşa edecek politikaları hayata geçirendir.
– AABK, Türkiye ve ortadogu’da süregiden çatışmalara ve savaşa karşı kitleleri harekete geçirme ve muhalefeti örgütleme konusunda stratejilerin geliştirileceği kurumdur.
– AABK, geleneksel erkek egemen dili mahkum ederek, kadın özgürlükçü dili geliştirendir.
– Kadınlara yönelik saldırılar karşısında net tavır alandır.
– AABK, Türkiye’deki OHAL rejiminin meşru olmadığını,
– Siyasi iktidarın varlığını devam ettirmek için, artık OHAL rejimi dışında başka bir politik perspektifinin olmadığını,
– Türkiye’nin imzaladığı demokratik uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı davrandığını
– ‘Tek adam yönetimi’ nin diktatörlük olduğunu, söyleyendir.
– AABK demokratik muhalefetin önemli bir odağı olma özelliğiyle, demokratik direnişin ve özgürlükler mücadelesinin de adresidir.
– AABK’nin özgürlüklere yönelik her alanda gerçekleşen saldırılara karşı mücadeleyi büyütmek için tüm bileşenleriyle, tüm ittifaklarıyla, tüm demokratik politik yapılarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bütünlüklü bir siyasal mücadeleyi örme sorumluluğu ile çalışandır.
– AABK, Alevilerin gözbebeği olan bir kurumudur.
Bütün bunları çok iyi bilen ve yakınen takip eden karanlık güçlerin, AABK’ya saldırı gerekçeleri;
– bizim aydınlığı, onların ise karanlığı temsil etmesidir.
Gerisi laf-ı güzaf.
Erdal Kılıçkaya
AABK Genel Sekreteri
FUAF YK Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir