Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK Eşit Başkanı Hüseyin Mat: AABK bağımsız bir inanç kurumudur, Aleviler de bir inanç toplumudur

 

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyon ( AABK) Eşit Başkanı Hüseyin Mat,  bugün sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Alevilerin, Alevileri asimile etmek isteyen tüm kesimlere ve bunların asimilasyon politikalarına karşı birlikte mücadele etmelerinin önemine vurgu yaptı.

”AABK, ALEVİLİĞİN EVRENSEL ÖĞRETİLERİ DOĞRULTUSUNDA MAZLUMDAN YANA TUTUM ALIR!”

Başkan Mat,  ” Görüş, önerilerim ve ricam…”  başlığıyla yaptığı açıklamada, ” Farklılıklarımızı ortaklaştıracağız, birliğimizi güçlendireceğiz ve asimilasyon politikalarına karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bağımsız çizgisine her koşulda sahip çıkan AABK; hiçbir siyasi güce, gruba, topluma bağlı kalmaksızın kendi ilkeleri ve Aleviliğin evrensel öğretileri doğrultusunda, doğrudan haklıdan ve mazlumdan yana tutum alır. Bu duruşunu Pir Sultan Abdalca, Hace Bektaşi Velice, Kul Himmetçe, Nesimice, Hallancı Mansurca, Hüseyince, Zeynepçe ve Fatıma Anaca ortaya koyar ve düşüncesini kamuoyuyla paylaşır.” dedi.

AABF’nın 10 Aralık 2020 tarihinde elde ettiği Kamu Tüzel Kişilik statüsünü örgütlü birliğin ve mücadelenin eseri olduğunu belirten Mat, ”Almanya’da 10 Aralık 2020 tarihinde Kamu Tüzel Kişilik statüsünü elde etmemizin altında tam da bu doğrultuda verilen mücadelenin sonucunda başarılmıştır. AABK bağımsız bir inanç kurumudur, Aleviler de bir inanç toplumudur. AABK aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşları gibi doğaya, çevreye, canlılara ve evrensel değerlere karşı duyarlıdır. Duyarlılığını ve hassasiyetlerini siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda yürütülen demokrasi mücadelesinde kendi adına düşen payı ve sorumluluğu yerine getirmeyi onurlu bir görev olarak algılar. İşte tam bu nedenle AABK; haksızlık kimden gelirse gelsin, zalimlerin karşısında, mazlumların tarafındadır.”dedi.

”AABK’Yİ AVRUPA’DA GÜÇLÜ KILAN, ÖRGÜTSEL YAPIMIZIN ÇOĞULCUL, KATILIMCI, DEMOKRATİK, İNSAN MERKEZLİ OLMASIDIR!”

” AABK’yı Avrupa’da güçlü kılan, örgütsel yapımızın çoğulcu, katılımcı, demokratik, insan merkezli olmasıdır‘‘diyen Mat, ‘‘Aleviliğin tüm süreklerini bu kadim yolda bir arada tutması ve böylece Avrupa’da yaşayan tüm Alevilerin tek ve meşru çatı örgütü olma özelliğine sahiptir. Bizim için aslolan, örgütsel bağımsız yapımızı göz bebeğimiz gibi koruyup, örgütlü birliğimizi, gücümüzü, kazanımlarımızı, inancımızı yaşatmak ve korumaktır. Bizler hak mücadelesini; bütün farklılıklarımızı zenginliğe, zenginliğimizi ise örgütsel güce dönüştürerek veriyoruz ”  diyerek, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

‚‘‘Çokluk içinde ortak paydalarda tek bir vücut olmaktır. AABK bu bağımsız, demokratik, katılımcı ve çoğulcu örgütsel yapısından asla taviz vermez. Bu bağlamda Alevilerin hak ve yaşam mücadelesinde her Aleviye kapısı açıktır.

AABK içerisinde Türk, Kürt, Arap, Zaza, Balkan ve daha farklı milliyetlerden, Aleviliği İslam içi- İslam dışı gibi farklı yorumlayanlardan, doğulu batılı, her türlü farklı siyasi tercihi olan canlarımız vardır. Bu farklılıkların hiç biri ayrışmamızı, bir birimizi ötekileştirmemizi, bir birimizi dışlamamızı gerektiren bir sebep veya gerekçe değildir.

Yeterki yapılan eylemler, söylemler, davranışlar, tepkiler Türk- İslam resmi ideolojisine, AKP/MHP faşist ve gerici unsurların emellerine, politikalarına ve amaçlarına ulaşmalarında hizmet  etmesin. Yoksa gerisi bizim için teferruattır.‘‘

‘‘  SADECE ALEVİLERDE DÜŞÜNCE VE UYGULAMA FARKI YOKTUR‘‘

Dünya tarihinde tüm dinlerin ve inançların kendi kimliklerin farklılıklardan beslenerek şekillendirdiklerini söyleyen Hüseyin Mat, Alevilerin içindeki farklılıklardan doğan görüş ve düşüncelerin dünde var olduğunu, bugün ve  yarın da var olacağını ifade etti.

Başkan Mat, ”Dünya tarihinde tüm dinler, inançlar kendi tarihini ve kimliğini farklılıklardan beslenerek şekillendirmiştir. Yani sadece Alevilerde düşünce ve uygulama farkı yoktur.

Farklılılarımızdan doğan görüş ve düşüncelerimiz dünde vardı, bugün de var ve yarın da olacaktır. Ama Aleviliğin olmazsa olmazı vardır; bu yolun evrensel öğretileri bizi insan, doğa ve Hak merkezli yolda, dört kapı, kırk makam ile “El ele el Hakka” düsturuyla İnsan-i Kamil olmaya davet eder. İkrar verip yola giren taliplerin, edep erkan içinde, öğretimize ve erkanımızın kurallarına yakışır, ikrarına bağlı “Yol bir Sürek Binbir” şiarıyla sürdürmektir. Varlılığımız devam ettikçe, bu farklılıklarımızda devam edeceği gerçeğini unutmadan ve “bir olan yolumuzun” çoğulcu yapısının düsturu olan “bin bir sürekleri” ile yaşamak ve mücadele etmek zorundayız.”

 ”AABK’NİN YENİ BİR ALEVİLİK İCAT EMEK GİBİ BİR MİSYONU VE AMACI YOKTUR!”

AABK Eşit Başkanı Mat, açıklamanın devamında şunları kaydetti:” Aleviliği tek tipleştirmek, bir sürek üzerinden homojenleştirmek ya da Aleviliği bir kalıbın içine koyarak dondurmak ancak Aleviliği gericileştirir, tekçileştir. Aleviliği öldürür. AABK, Aleviliği yeniden tarif etmek, yeni bir Alevilik icat etmek ve şekillendirmek gibi bir misyonu ve amacı yoktur.

Bizim tek bir görevimiz ve yola hizmet anlayışımız vardır; Aleviliğin otantik yapısının özünü korumakla birlikte, göç, kentleşme ve modernite ile gelen erkanlarımızdaki “değişimlerin”, “dönüşümlerin” zamana uygun hale reformunu sağlamaktır. Yolun özü ve erkanlarımızın koruyarak, çağımızın gerisinde kalmamaya çaba sarfetmek olmalıdır. Aleviliğin inançsal ritüelleri olan Cem, Hakka yürüme, Nikah, Musahiplik gibi erkanlarımızı asimilasyoncu saldırı politikalarından korumaktır.

” CÜBBE GİYEN, KAFASINA SARIK TAKAN, ALLAHU EKBER DİYEREK TEKBİR GETİREN VE NAMAZ KILMAK İSTEYENLERİN AİT OLDUKLARI YER CAMİ’DİR!”

Yukarıda belirtilen erkanlarımızın dışında yürütülen her türlü ibadet şekli bize ait değildir. Cübbe giyen, kafasına sarık takan, Allahu Ekber diyerek tekbir getiren ve namaz kılmak isteyenlerin ait olduğu yer cami’dir ve oraya gitmeleri en doğru olanıdır.

Şimdi de gerek içerde, gerekse dışarda kimi odaklar Alevi kavramının kendisi ve değerleri ile oynamaktadır. Alevi kavramının önüne arkasına “islam”, “şii” ve “caferi”, “devrimci”,”ilerici”, “demokratik”, “Türk”, “Kürt” ve “Arap” gibi ekler koyarak, Aleviliğin içinde var olan tüm sürekleri, değerleri, kimlikleri ve öğretileri ayrıştırmak ve bölmeye hizmet ediyor. Bunların hepsinin hesaplı ve kasıtlı olduğunu düşünüyoruz.

Alevilik Aleviliktir, Aleviliği bilen onun içindeki unsurların birini öne çıkarmak suretiyle bölmeye ve asimile etmeye çalışanlara taviz vermez. Aleviliği inançsal, etnik ve coğrafi olarak tek tipleştirme çabalarını engellemek gibi tarihsel görevlerimiz ve sorumluluklarımız vardır.

Bir şeyin daha bilinmesinde fayda var: Aleviliği kendi meşreblerine göre uydurmaya çalışan bu odakların bizim nazarımızda toplumsal karşılığıda yoktur.

Geleneksel Alevi tarihi: direnme, mücadele, dayanışma, hümanist, birlik ve bütünlüğü yaratma ve heterodoks anlayışına sahip bir tarihtir. Bu tarih asla ihaneti, düşkünlüğü, yoldan çıkarmaları kabul etmeyen bir tarihtir.

Alevi mirasının bize bıraktığı değerler ve öğretiler arasında, “Hak Muhammet Ali sevgisi” 12 İmam Kültü, Enel Hak ve Vahdeti Vücut anlayışı, Dört Kapı Kırk Makam ile İnsani Kamil olmaya giden yolu, “Ele ele ele Hakka” düsturuyla “Talip, Rehber, Pir ve Mürşid’in yoldaki yolculuğun yolcuları olduğunu biliyoruz. Kerbela’ların acısı ile tutulan Matem orucunun, dayanışma ve paylaşım için tutulan Hızır orucunu, Kerbela’nın direnci Şah Hüseyin ile Kerbela’nın dili Zeynebi unutmuyoruz. Yedi ulu ozanlarımız gibi, sayıları 300’ü aşan nice aşık, ozan ve zakirin bu yoldaki hizmetini, katkısını ve varlığını sahipleniyoruz. Baba İshakların, Pir Sultan Abdalların direncini, Şeyh Bedrettinlerin paylaşımcılığını, Hünkar Hace Bektaş Velilerin gösterdiği ilim ve hümanizm yolundan ayrılmayacağımıza ikrar verdik. Biz bu yolda Pir Ana/Dede, Baba, Çelebi, Talip Mürşit, Ocaklarımız, Dergahlarımız ile kurduğumuz güçlü sevgi ve gönül bağlarımız ve Alevilik anlayışımız ile buradayız, birlikteyiz ve görünürdeyiz diyoruz.

‘‘ AKP / MHP FAŞİZMİNİN ACIMASIZ SALDIRISYLA KARŞ KARŞIYAYIZ!‘‘

Zor bir dönemden, acımasız bir dünya düzeninden geçiyoruz. Aleviler kendi tarihlerini, yaşadıklarını konuşacaklar, muhabbet edecekler. Gerçeklerle buluşarak, geleceklerine sahip çıkacaklar. Ama bu süreci çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Aksi takdirde tarihin yaşanmış acılarına bir yenisini daha maalesef eklerler.

Bugün AKP/MHP fasit ve gerici iktidarın acımasız saldırılarıyla karşı karşıyayız. Bugün yapılması gereken ilk görev bu faşizmi geriletmek, durdurmak ve püskürtmektir. Aksi halde sağlıklı bir düşünsel tartışma olanağı ve ortamı sağlamak imkansızdır.

Aleviler dağılır, paramparça olurlarsa sadece Aleviler değil, demokrasi mücadelesi veren herkes bundan zarar görür. İşte tam da AKP/MHP faşizminin de istediği budur. Buna fırsat vermemeliyiz.

Aleviliğe yönelik gerek içte gerekse dışardaki hiç bir güç ve odak bizi yolumuzdan çıkartamayacaktır. Gündemimizi asla değiştirmeyecek, planladığımız gibi yolumuza devam edeceğiz.

30 yıl önce hayal ettiğimiz hedeflerimiz bugün nasıl gerçekleşti ise, bugün hayal edeceğimiz tüm hedeflerimiz de yarın gerçekleşecektir. Yeterki dün olduğu gibi bugün de hep birlikte mücadele etmeye devam edelim.

30 yıllık mücadelemiz sonucunda elde ettiğimiz Kamu Tüzel Kişilik statüsü ile birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Kurumlaşma adına çalışma ve faaliyet alanlarımız genişlemiştir. Yeni hedef ve vizyonlar ortaya çıkmıştır. Toplumumuza, üyelerimize dokunacağımız yeni projelerle kamuoyunun karşısına çıkacağımız bir dönem başlıyor. Artık kendimize ait çocuk yuvaları, yaşlı bakım evleri, öğrenci yardım kursları, üyelerimize ihtiyaç olması halinde hizmet vermek, hastane, üniversite gibi kamusal alanda hangi tür hizmet veriliyorsa hepsini yapabilme hakkına kavuştuk. Vizyonumuz, hedefimiz ve misyonumuzun büyümesiyle birlikte, sorumluluklarımız da bir o kadar arttı.

Cemevlerimizi canlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek birer eğitim ve hizmet merkezi konumuna kavuşturmak en büyük hedefimizdir. Önümüzdeki yıllarda bahsettiğimiz tüm hedef ve projelerimizi hayata geçirebilmek amacıyla tüm gücümüzle çalışacağız.

Bu dileklerimiz ile tüm yönetici ve üye canlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Sosyal medyayı çirkince kullanan üç beş kişinin yarattığı sanal gündemlere, gerçek gündemlerimlerimizi feda etmeyelim. Bize yakışan yola hizmettir. Sanal ortamda birilerine laf yetiştirmek Alevilik için yola hizmet değildir. Hiç bir toplumsal karşılığı olmayan kişileri ve çevreleri meşrulaştırmaktır.

Sanal ortamda birilerine laf yetiştirmek yerine, cemevlerimizdeki üyelerimize, henüz derneklere üye olayan canlarımıza hizmet ve muhabbet yetiştirmeliyiz.

Başkan Mat, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: ”Pandemi sürecini atlatır atlatmaz canlarımızı, dostlarımızı bu amaçla yapacağımız etkinliklerimize, yolumuza ve Aleviler için verdiğimiz hizmete davet ediyor, güzel çalışmalarda buluşmanın heyecanı ile saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir