Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

SÖYLEMEKTEN KORKMAYACAĞIZ ,SEN DE SÖYLEMEKTEN KORKMA

Celal Fırat
Alevilik inanç ilklerini sözlü biçimde anlatan Nefesler, Deyişler, Türküler, Ağıtlar ve Duaz-i imamlar temel örüntüsü ve anlatım motifleriyle karakterize edildiğinde dil sınırlarını da aşan çok değerli birer iletişim araçlarıdır.

Kurgusal öykülerini katliamlardan, çekilen acılardan alan bu edebi eserler, dayatılan onca tabuyu kırmış dilden dile gelmiş her bir sözü mutlak özgürlük ve insanlık odaklıdır.

Bu sözlü eserler; yaşanan acıları belgelemiş o tarihe sabitlenmiş olayları sürekli akış halinde nesilden nesile günümüze aktarmışlardır.

Alevilerin yaşamış olduğu acılara belirli tarihsel veya coğrafi sınırlar dâhilinde baktığımızda, “Her söylenen sözün ağıt” olduğunu da görmek mümkündür.
Aleviler dindarlığın, gericiliğin cehaletin düşünce ve sorgulamada yarattığı boşluğa karşı SAZIYLA, DEYİŞLERİYLE mücadele eder.

İçinde binlerce, milyonlarca yasaklar silsilesi barındırmasına rağmen toplumu mutlu edemeyen Sünni ve şia din anlayışına karşı Alevi Müziğinin özgür bir toplumun inşasındaki rolü nettir.
Sevgili canlar;
Egemen sınıflar her dönem dini, dinsel gericiliği ve sözde Alevi, özünde egemen sınıflarının gerici politikalarını kendi kişisel çıkarları için hayata geçirmeye çalışan birkaç kişiyi amaçları için kullanmaktadır, Alevilerin inancına, ibadethanesine, edebiyatına düşmanlık bu sürecin tekrarıdır.

İşte bizler sazımızla sözümüzle
Toplumu tek tipleştirilen, uydurma din kurallarını siyasete, kamuya dayatan tarihi, felsefeyi, inancı farklılaştırma yerine gericileştirenlere karşı çıkacağız.

Bu ülkenin her coğrafyasını imam hatiplerle dolduran buna rağmen çocuklara taciz, tecavüz ve kadın ölümlerini durduramayan zihniyete karşı çıkacağız.
Bilim yuvalarının içini boşaltan halkı tapınma, sabır, şükür, tevekkül, dua, rıza, kader anlayışı ile baskı altına alıp inançları sömüren bu gerici zihniyete karşı çıkacağız.
Her yanımızı sarıp sarmalayan yağmaya, talana haramiliğe, akla ve mantığa uydurulan hırsızlığa karşı çıkacağız.
Ve diğer bir sözümüz de; Devletin resmi fetvaları ve diyanetin İslam kalıplarını Alevilere dayatan Aleviliği tartışan kendi zihniyetine göre karara bağlayan yezitlere ve Hınzır paşalaradır.
Cemlerimize ve Hakka uğurlama erkânlarımıza salavatları, Bayram tekbirlerini, ezan sesini, salalar ve mevlitleri katmaya çalışan bu kişiler, gerçek Aleviliği yaşatan halk sanatçılarına, halk ozanlarına hakaret edip hedef göstererek , onların Alevi kurumlarına sokulmaması konusunda kin ve öfkeye yönlendirmesi yapmaktadırlar.

Ancak bizler var oldukça Ozanlarımıza sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Sizler Alevi inancını başka bir inanç sistemiyle harmanlayıp asimile etmeye çalışarak önce halklara,sonrada yaradana karşı büyük bir vebalin altına girmektesiniz, temennimiz odur ki; bu yanış yoldan bir an evvel dönesiniz.

Bizler hiç durmadan SÖZÜMÜZ KUTSALDIR – SÖZÜMÜZ CESARETİMİZDİR DİYECEĞİZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir