Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Yolumuzda Hızır

 

Bugün Çerağımızı İnsanlığın düşmüş olduğu bu Pandemi illetinden biran önce kurtulup Sağlığa, Huzura ve Barışa kavuşması aşkıyla uyandıralım.

‘‘Destur-u Pir Ya Hakk,

Çağırdım seni bir kandilde nur ile

Gönüller aydınlansın nurun ile

Ya Hakk Ya Hakk Ya Hakk

Kanat çırpsın ak güvercin aşk ile

Ya Hızır Ya Hızır Ya Hızır

Gönüller dolsun Zöhre yıldızı gibi ilmin ile

Ya Pir Ya Pir Ya Pir…‘‘

Alevi inancı Şah-ı Merdan Ali ile Hızır’ı bütünleştirir. Ve Hızır’ı her yerde hazır ve nazır görmek ister. Bu Hızır’ın özelliğidir.

O gönlümüzde Boz atlı, ak sakallı, nur yüzlü ebedi pir olarak belirler.

Bastığı her yerde güller açar. Ekinler yeşerir, elini uzattığı her kişi dertten, kederden kurtulur. Uğradığı her mekan nimet, bereket, şefkat ve rahmet dolar.

Hızır; Hakk’ın sırlarına vakıf olan, ledün ilmini bilen, dondan dona bürünen, gönlünü pak eden insanların imdadına yetişen, ölümsüz olan ve bizlere “Ölüm ölür, biz ölmeyiz” dedirten Hakk’ın cemalidir.

Hızır zamana ve mekana tabi değildir.

Biz Aleviler, güneşin nasıl yeniden doğduğuna inanıyorsak, bozatlı Hızır’ın da dar günümüzde cara yetişeceğine öyle inanmaktayız.

Hızır Hakk’tan umulandır.

İnsanın gücünü ve kudretini aşan olaylar karşısında aciz ve çaresiz kaldığı anlarda Hakk’tan kesilmeyen umuttur.

Hızır özlemin adıdır.

Hızır Hakk’ın nişanıdır.

Hızır Hakk’a açılan kapıdır.

Hızır insanla tanrının buluşmasıdır.

Hızır; karşılık beklemeden, menfaat gözetmeden mağdur insanlara uzanan bir dost elidir.

Tükenmez umudun adı, ölümsüzlük özleminin feryadıdır Hızır.

Şöyle ki; Hakk insana gizlenmiştir ve yine insanda görünmektedir.

Hızır medet mürvet kapısıdır.

Hızır fırtınada, boranda, felakette, tufanda sığınacak limandır.

Hızır; insanlarla el ele hala haldaş, yola yoldaştır. Hızır güneşimiz, ayımız, dolunayımızdır. Bağımız, bağbanımız, köşkümüz, sarayımız, orucumuz, sabrımız, kurbanımızdır.

Hakkın bin bir adından biri de Hızır’dır.

Hızır zahiri değil Batıni;

Şeriatı değil hakikati temsil eder.

İki denizin birleştiği yerde; yeşili bereketi, bolluğu, var olmayı simgeler.

Evrende/ Hakk deryasında ise koşulsuz olarak varlığın cümlesinin ikrarlaşması, uyum içinde birbirine çark-ı pervaz olması ve doğum kapısına yönelmesidir. Hızır Biz Kızılbaşlara göre toplumsal yaşamda umut deryası, barışın, huzurun, sağlığın, paylaşımın, bolluğun, bereketin simgesidir.

Her zor anımızda O’nu çağırırız, karanlıklarda çaresizlikten O’na sığınırız.

Kötülüğe karşı iyilik, karanlığa karşı ışık, zalime karşı Şah-ı Merdan Ali’dir.

Yaşadığımız bu günlerde, en çok O’na ihtiyacımız vardır.

Hızır, hem nebidir, hem velidir. Hakk’ı kendimizde gördüğümüz gibi erenleri yanı başımızda hissetmiş ve yaşantımızda kılavuz eylemişizdir. Bizler erenlerin, evliyaların, nebilerin, pirlerin temsil ettiği insani, evrensel değerlere sahip çıkarız. O insani değerlere sahip çıkmamızın verdiği haklılıkla her daim çağırırız Hızır’ı carımıza. Çünkü biz biliriz ki; biz kimse için kötülük düşünmeyiz. Pak ederiz gönlümüzü cümle hatalarımızdan. Haklı iken gücümüz yetmediğinde cümle kötülüklere; pirlere sığınırız. Kimi zaman Şahı Merdan Ali’yi kimi zaman Hızır’ı çağırırız.

Ve Hızır ;Kainat ın aynası ,Hakk ın varlık deryası…Başkalarına şirin görünmek için değişik yüzlere bürünenlere ,istenilmediğini bildiği halde,bunda ısrar edenlere ,dilleri Ali söyleyipde ,gözleri Mervan bakanlara bir uyarı ,bir silledirde aynı zamanda ve kokusuyla mest edip ,dikeniylede irşad eden Gül misalidir .

Onlar’a verdiğimiz ikrarımızda sağdık kalırız.

Zalimin karşısında, mazlumun yanında, haksızlığın karşısında, adaletin yanında, Şah-ı Merdan Ali’nin yolunu yol eyleriz.

Savaşa karşı barış, kötülüğe karşı iyilik, çaresizliğe karşı yardımlaşma bizim yolumuzdur.

İşte bu değerlerle gönülleri birlediğimizde, gönül abdestimizi aldığımızda Hızır her daim yanımızda, yanı başımızdadır.

Sevgi ve umudun bozatlısı Hızır’ın darda kalanlara yardım etmesinin bütün insanlarda vücut bulması dileğiyle…

Ali haldaşımız, Hızır yoldaşımız olsun…

Dil bizden, nefes Hünkar’ı Pir’den olsun…

Hasan Yeşilbaş Dede

Kiel Alevi Toplumu İnanç Kurulu Üyesi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir