Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

KADIN VE ERKEK AYRIMI TANRILARIN İŞİMİDİR?

Nedense tanrılar emirlerini meleklerle erkeklere gönderir ve bütün varlıkların egemeni olarak erkekleri görevlendirmişlerdir. Aslında Lilith, Adem´e eş olarak Tanrı tarafından yaratılmıştı. Adem´le eşit olmasını istediği için ve üstünlüğe karşı çıkışı Lilith´e ceza verilmiştir.

Adem ve Havva´dan insan olarak yaratıldığımızı Sümer mitolojisinde, İbrani mitolojinde ve tek tanrılı kutsal kitaplarda hep aynı işlenmiştir. İşte bu Ibrani mitolojisinde yer alan Adem ve Havva hikayesi Ben Sira Alfebesi kitabında yer almaktadır.

[„Bu efsanede Ben Sira, Peygamber Yaremiya´nın oğludur. Yaremiya bilmiyerek, kendi kızı ile ilişkisinden olan Ben Sira´nın Babil Kıralı Nebukadnezar´ın sorularına verdiği cevaplar ile Adem´in neden ilk eşi Lilith ile anlaşmadığını anlattığı kitap ve bu kitap Ben Sira Kitabı olarak bilinir.
İşte bu Ben Sira Alfebesi denilen kitapta, Ben Sira, bir öğretmene, kadınların çekiciliği üzerine bilgi verir. Bunun yanı sıra, Lilith´in Adem ile yatacağı sıra, aynı hakkı istemesi ile onun altında yatmayı reddetmesi anlatılır.
Adem ile anlaşmayan Lilith, Adem´in bilmediği Tanrı´nın gizli ismini söyleyerek göğe, bir kat daha yükseğe çıkar. Adem yine yanlız kalınca, Tanrı Lilith´e melekleri gönderir. Ondan Adem´e dönmesini ister. Lilith bu isteği reddeder. Tekrar kaçar. Bu defa Kızıldeniz kıyılarına gider. Orada aşırı sıcağa dayanan vahşi hayvanlar ile acımasız doğal koşullarda yaşamayı, Adem´e itaat etmemeyi tercih eder.
Işte ataerkilliğin insanlığa verdiği ilk mesaj budur. Tanrı, kadının eşitlik talebini sürgünle cezalandırır! Buna izin veren erkek ise, şeytan (Lilith) tarafından kandırılan, inançsız, basit insandır. Dahası, tanrı iradesine ters düşen biri olarakta günaykar sayılır!
Tanrı Adem´i yalnız bırakmamak için bu defa Adem´in kaburgasından bir başka kadın yaratır, bu da Havva´dır. Havva itaatkardır. Ancak Lilith, yılanın yardımı ile onu kandırır ona Bilgi Ağacı´ndan yedirir. Yılanın akibeti malum. „Karnının üstünde ömür boyu sürün, toz toprak ye!“ (Incil Yaradılış/Genesis 3-14)

Tevrat´ta, „Şeytan ile işbirliği içinde anlatılana kadar, yılan bir bilgi, bir güç sembolü“ idi.

İncil ile Kuran, „ilk günahın“ kadınlar tarafından işlendiğıni anlatılır. Ama Lilith ile yılan ise, dünyadan haberi olmayan Adem´e elmayı itaatkar Havva´ya değil, isyankar, yılan bedenli Lilith vermişti.“ ] (Taner Aday,Aykırı Vaazlar-islamdaki antik çağ- s.52-55)

Böylece günah kecisi olarak Lilith görülmüş, Tanrı tarafından erkeklerin hükmüne boyun eğmediği için ceza verilmiştir. Havva, ataerkile boyun eğmiş, Erkekler tanrılarının yanında yer alarak görevini mertebelere çıkararak, tanrıları adına yazımlarla habire kadına yüklenmiş. Son durum gördüğümüz gibi erkek- kadın sendromu.

Resimde Burney Kabartması olarak bilinen figürlerin Lilith gücü ve etkisi işlenmiştir.

Ali Kızılgedik

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir