Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ÖZGÜRLÜĞÜN BAYRAMI NEVRUZ KUTLU OLSUN!

Halklar ve inançsal topluluklar asırlardır kutladıkları Nevruz’a kendi bakış açılarına göre çeşitli anlamlar yüklemiştir.. 21 Mart’ta kutlana Newroz Bayramı yalnızca bizim coğrafıyamızda yaşayan halklar tarafından değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan halklar tarafındanda farklı anlamlar yüklenerek kutlanıyor. Orta Asya ve Balkan halkları için Nevruz bolluk ve bereket bayramıdır. Nevruz, İranlılar için ise yeni yıldır.

Newruz; Kürt halkı için diriliş, direniş ve özgürlük bayramıdır!

Demirci Kawa’nın M.Ö. 612 yılının 21 Mart günü  zalimiler zalimi Kral Dehhak’ı öldürmesi, mazlum halklar tarafından çoşkuyla karşılanır. Çünkü Demirci Kawa, bu eylemiyel zalim Kral Dehhak’ın tahtın başına yıkarak onun halklara yaptığı zulmü ortadan kaldırmıştır. Dehhak’ın zulmüne en çok maruz kalmış olna Kürt halkı, o günden beri Newroz’u diriliş, direniş ve özgürlük bayramı olarak kutluyor.

21 Mart, Alevilerin Sultan Nevruzdur!

Sultan Nevruz, Alevileri içinde önemli bir zaman dilimidir. Çünkü biz Aleviler, dünyanın var oluşunu bugün tamamladığına inanırız. Alevi inanışına göre, doğa her 21 Mart’ta kendini yeniliyerek yeniden doğurmaya başlar.

Alevilerin Sultan Nevruz’a yükledikleri birçok anlam var.  Pir Sultan Abdal bir siirinde Sultan Navruz ile ilgil şunları söylüyor:

‘‘Sultan Nevruz günü cemdir erenler,
Gönüller şad oldu ehli imanın.
Cemal yâri görüp doğru bilenler,
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

Cümle eşya bugün destur aldılar,
Aşk ile didara karşı yandılar,
Erenler ceminde bade sundular,
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

Erenler dergâhı ruşen bu günde,
Doldurmuş badeyi sunar elinde,
Susuz olan kanar kendi gönlünde,
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

Sultan Nevruz günü canlar uyanır,
Hal ehli olanlar nura boyanır.
Muhip olan bugün ceme dolanır,
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

Pir himmet eyledi bugün kuluna,
Cümle muhip bugün cemde buluna.
Cümle eşya konar kudret balına,
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

Aşık olan canlar bugün gelirler,
Sultan Nevruz günü birlik olurlar.
Hallak-ı cihandan ziya alırlar,
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

Pir Sultan’ın eydür: Erenler cemde,
Akar çeşnim yaşı her dem bu demde.
Muhabbet ateşi yanar sinemde,
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.‘‘
Pir Sultan Abdal

NEWROZ, SULTAN NEVRUZ DOSTLUK, KARDEŞLİK VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIDIR!

Biz Aleviler; Sultan Nevruz‘u, halklar arasındaki barış ve kardeşlik duygularının daha fazla gelişmesi ve güçlendirilmesi açısından önemli bir bayram olarak görüyoruz. Fakat egemen sömürücü güçler, halkların birçok temel değeri gibi nevruzuda ayrımcılık ve halkları birbirine karşı kışkırtmak amacıyla kullanabilmenin o pis uğraşı içindeler. Bununla da yetinmeyerek düzenledikleri devlet törenleriyle Newroz’un, Sultan Nevruz‘un içini boşaltılmaya çalışıyorlar.

Bilinmelidir ki eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye; ırkçı hezeyanlara kapılarak içeride ve dışarıda savaş çığlıkları atmakla değil, halklar arasındaki birlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.

Yaşadığımız toprakların barışın filizlendiği, demokrasinin temel değerlerinin yaşam bulduğu, farklılıklarımızla birlikte eşitçe bir arada yaşayabileceğimiz bir yere dönüşmesi tüm halklar için hayati önem taşımaktadır.

Bu bağlamda Nevruz diğer yönleriyle birlikte aynı zamanda eşitlik, kardeşlik, laiklik, özgürlük, barış ve demokrasi bayramıdır!

Bundan dolayı aleviler olarak Newroz’a birde toplumsal özgürlük mücadelesi açısından farklı bir anlam yüklemeliyiz. Newroz; diğer yönleriyle birlikte aynı zamanda hiç kimsenin kimliği, inancı, cinsiyeti, dünya görüşü nedeniyle ötekileştirilmediği laik – demokratik bir Türkiye’yi için verilen mücadeleyi daha fazla büyütme günü olarakta görülmelidir!

Bu duygu ve düşüncelerle gelin hep birlikte savaşa karşı barışın, halklarımız arasında yaratılmak istenilen düşmanlıklara karşı dostluğun ve dayanışmanın halayını çekelim diyoruz.

Newroz, Sultan Nevruz Bayramınınız kutlu olsun!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir