Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

NEDEN ÖRGÜTLENMELİYİZ?

-Özgür Kaplan-
İnsanın insanlaşmaya başlaması, aynı zamanda bir örgütlenme sürecidir de. Tarihi gelişim içinde insanlığın örgütlülükleri gelişti, zengin bir birikime ulaştı ve deneyimler kazandı. Halkların gelişmesine paralel, farklı sınıf ve kültürlerin kendi ekonomik-demokratik ve politik çıkarlarını korumak, hak ve özgürlüklerini geliştirmek düşüncesiyle örgütlenme ihtiyaçları büyüdü.
Elbette ki tarih, biz Aleviler açısından da farklı işlemiyor, bu bağlamda altını çizmemiz gereken mesele,örgütlenerek güç olamayan Aleviler, bir toplum olma özelliğini de yitirip bireyler haline gelirler olmalıdır. Yani en zayıf örgütlülüğü bile örgütsüzlüğe tercih etmeliyiz.
Aleviler de kendi insanının toplumsallaşmasının bir simgesi olarak tarihinin her döneminde mutlaka örgütlü olmuştur. Bizler açısından bu günün görevi ise, atalarımızın sonsuz emek ile yaratıp canı pahasına yaşattığı tarihsel örgütlülüğümüzü günün koşullarına göre sürdürmektir.
Aleviliğin özü olan sevgi,adalet,eşitlik ve saygı gerçekliği ile düşünüldüğünde görülecektir ki, kurumsal bağımsızlıkları ile örgütlenen Aleviler, tüm ülke ve giderek gericiliğin pençesinde kıvranan ortadoğu halkları için de kolektif güç olacaktır.
Ekonomik ve politik açıdan ezilenden yana olan Alevilik doğaldır ki egemen güçlerin karşısındadır. Bu güçler varlıklarını sürdürmek adına amansız bir mücadele içindeler. İnsanların inançları kullanılarak emekleri sömürülüyor. ”Öteki dünya için çalış ve itiraz etme…” deniliyor.
Sonuçta ezilenden yana olan Alevilik egemen güçlerin kabusu oluyor.
O halde, birbirinden kopuk savrulmuş bireyler olmamak, güçlü, gelişime açık bir toplum olmak için kesinlikle örgütlenmeliyiz. Örgütlü bir Alevi halkı ezilen tüm halkların da umudu olacaktır.
Biz her türlü sömürüye karşı ÖRGÜTLENMELİYİZ.
Kadın bedeni ve yaşamı üzerinde her türlü hakka sahip olduklarını iddia ediyorlar.
Kadının özgürlüğü için ÖRGÜTLENMELİYİZ.
Biz bireyselliği reddeden bir halkız. Bunun için, Anadolu halkları olarak İMECE’yi Alevi halkı olarak ise RIZA ŞEHRİ’ni yarattık.
Halkların birbirine yabancılaştırlımasına karşı ÖRGÜTLENMELİYİZ.
Her türlü kitle iletişim araçlarını denetleyerek, gençlerimizi bilgisizleştirip, ulusal ve evrensel kültürden, sanattan yalıtarak, ailesine ve topluma yabancılaştırıyorlar.
Gençlerimiz için ÖRGÜTLENMELİYİZ.
Diyanet işleri başkanlığı açık ve aleni Sünnilik misyonerliği yapmakta ve kendisi dışında kalan tüm inançları yok etmek istemektedir. Okulları Sünni islam’a mahkum ediyorlar. Vakıflara peşkeş çekiyor, çocuklara tecavüz ediyorlar.
Çocuklarımız için ÖRGÜTLENMELİYİZ.
Kutsal mekanlarımız, derelerimiz, dağlarımız talan ediliyor. Doğa için ÖRGÜTLENMELİYİZ.
Örgütsüz sürüler değil, örgütlü güçler olmalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir