Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

PSAKD : Dersim Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Anıyoruz!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD ),  Dersim katliamının kararının alındığı, 4 Mayıs 1937’deki Bakanlar Kurulu’nun “Tunceli Tenkil Harekatı” kararının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

‘‘Dersim Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Anıyoruz‘‘ başlığıyla yapılan açıklamada, Dersim Tertelesi’ne ilişkin şu ifadeler kullanıldı: ‘‘Bundan 84 yıl önce Dersim’e dönük olarak Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Tunç Eli tenkil harekatı” kararları sonucu başlatılan saldırılarda binlerce Dersim’li katledilmiş, binlercesi yerinden yurdundan edilerek sürgüne gönderilmiş, yine binlerce Dersim’li çocuk ailelerinden koparılarak başkalarına verilmişlerdir. Dersim’de gerçekleştirilen katliam insanlık tarihinin görmüş olduğu en korkunç katliamlardan biridir. Dersim halkının yaşadığı tarifsiz zulmün acısı halen yüreğimizdedir. Dersim Katliamı bu topraklarda gerçekleştirilen katliam silsilesinin en acı halkalarından biridir. Her türden farklılığı reddeden ve yok etmeye çalışan tek tipçi iktidar anlayışı bu katliamların ve acıların asıl nedenidir. Bu tek tipçi politikalar bugün hakim olan Türkçü-İslamcı iktidar eliyle daha baskıcı ve saldırgan bir şekilde sürdürülmektedir‘‘dendi.

Acıklamanın davamında, şunlar kaydedildi:

Mevcut iktidar Dersim’e dönük olarak çok yönlü bir yok etme politikası uygulamaktadır. Bugün Dersim’e dönük yok etme politikaları Dersim’in doğasını planlı bir şekilde katlederek ve Dersim’i yaşanmaz hale getirme çabalarıyla devam etmektedir. Bugün Dersim’e dönük yok etme politikaları iktidar desteğiyle birtakım gerici tarikatları ve yapıları Dersim’e sokma çalışmalarıyla devam etmektedir. Dersim’i fiziken tamamen yok edemeyenler ekolojik ve kültürel olarak katlederek Dersim’i yok etmeye çalışmaktadırlar. Dersim’de her köye cami ve zorla ezan okutulması gibi dayatmalar bu politikaların bir yansımasıdır. Devlet ayrıca Dersim içinden bulup devşirdiği birtakım hain unsurlar eliyle de asimilasyon çalışmalarını devam ettirmektedir.

Ancak Dersim bugüne kadar yaşadığı bu saldırıların ve katliamların hiç birine boyun eğmemiştir, bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Dersim Alevilerin gözbebeğidir. Dersim kadim bir Alevi toprağıdır. Dersim halkı zengin bir kültürel, inançsal ve ekolojik mirasın taşıyıcıdırlar. Bu mirası sahiplenip yaşatmak her şeyden önce bir insanlık görevidir.

Bu miras bu topraklar için egemenlerin inandirmaya çalıştığı gibi bir tehdit değil bir zenginlik kaynağıdır. Bu kadim mirasın taşıyıcı olan Dersim bugün adalet beklemektedir.

Devlet adalet için öncelikle Dersim’de gerçekleştirilen bu katliam için resmi bir şekilde özür dilemelidir. Dersim’e dönük katliam harekatının adı olan Tunceli ismi kaldırılmalı, Dersim ismi iade edilmelidir. Dersim Katliamına dair tüm arşivler açılmalıdır. Dersim Katliamında yaşamını yitirenlerin, sürgün edilenlerin, evlatlık verilenlerin ve kayıpların listeleri tam olarak açıklanmalıdır. Dersim’in kültürüne ve kimliğine dönük inkârcı politikalara son verilmelidir. İdam edilen Seyid Rıza ve diğer Dersim’lilerin mezar yerleri açıklanmalı, bu idamların haksız ve hukuksuz kararlar olduğu resmi olarak kabul edilmelidir. Dersim’de gerici tarikatların ve yapıların desteklenmesine son verilmelidir. Köylere Cami yapılması ve zorla ezan okutulması dayatmalarından vazgeçilmelidir. Dersim’in doğasını katleden ve Dersim’i insansızlastırmayı amaçlayan her türlü maden, yol, baraj vs. projeler derhal durdurulmalıdır.

Dersim Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha özlemle anıyoruz. Katledilen, sürgün edilen, ailelerinden koparılan ve kaybedilen tüm Dersim’liler için adalet talebinden vazgeçmeyeceğiz.

Dersim Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız!‘‘

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir