Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

BİR ALEVİ AZGIN MİLLİYETÇİ OLABİLİR Mİ?

“Bizim dinimiz sevgidir”, “Bizim Yolumuz var” diyen Alevilerden azgın milliyetçi, turancı, ülkücü, MHP’li olabilir mi?
Bir ülkücü de Alevi olabilir mi?
Olamaz diyorum!
Neden mi?
“Kana kan intikam, kanımız aksa da zafer islamın” sloganını bir Alevi atamaz.
Aleviliğin fıtratına ters.
Bir Aleviden azgın milliyetçi, turancı, ülkücü olmaz.
Neden olmaz?
57 Alevi yurttaşın öldürüldüğü, 300 yurttaşın yaralandığı, onlarca evin talan edildiği ÇORUM KATLİAMI’nın 41. Yılı. Aleviler 1,5 ay süren Çorum Katliamı’nı yapanları lanetliyor.
Peki MHP’li, ülkücü bir “Alevi” ÇORUM KATLİAMI’nı yapanları lanetleyebilir mi?
Yine 1978’de ülkücülerin günler süren saldırıları nedeniyle onlarca Alevinin öldürüldüğü, yaralandığı MARAŞ KATLİAMI’nı lanetler mi?
Lanetleyemezler!
Çünkü fıtratlarına ters.
Onlar tam da bu cinayetler için var(dı.)
Bazı İslam, milliyetçilik sevdalısı Aleviler var. Kimi açıktan kimi de hala utangaç, sinsice yaşıyor sevdasını.
Hem Türkiye’dekiler hem de Avusturya’dakiler yaptıkları yayınlarda Alevilerin SOL’cu olmalarını sorguluyorlar.
Aleviler hep sol olmak zorunda mıymış?
Evet Aleviler hep sol olmak zorunda!
Sol olmaktan utanılmaz ama sağ olmaktan utanır, utanmalı bir Alevi!
MHP’li olmak politik görüş falan değil.
Her katliamın içinde bu partinin elemanları vardır istisnasız.
28 Şubat muhtırasında bile ülkücülerin tehlikeli hale geldiğine dikkat çekilmişti.
Alevilerin yanı, bizi öldüren zihniyetlerin yanı olamaz!
Oluyorsa Alevi değildir.
Kan uyuşmazlığı var, mümkün değil.
MHP’li sözde Alevileri kaç gündür inceliyorum.
Hiç iyi değil gözlemlerim.
Alevilik yok! Can olma durumu yok! Tamamen gitmişler, çıkmışlar Alevilikten.
“Kanımız aksa da zafer islamın” diyen bir yapıda yer alamaz bir Alevi.
Bunlar daha da ileri gittiler.
Alevi adını kullanan MHP’nin kurduğu uyduruk dernekler var.
“Milliyetçi Alevi Hareketi” diye uyduruk hareket kurmuşlar.
Başkanı da Erzincanlı bir genç.
Aleviliğin zerresi yok tavrında, tarzında, duruşunda, duygusunda.
Bildiğiniz ülkücü kabadayılardan daha sert, daha militan, daha bıçkın, daha…daha…
Devşirmeler daha fena olur her zaman. Daha düşman.
Bunlar neredeyse her vakit Alevi kurumlarını, Alevi toplumunu, cemevlerini hedef alıyorlar.
Her türlü kötülüğü yapabilecek kadar dol(durul)muşlar.
Geçen bir yayını izledim.
Hakikaten Alevilere inançsal mobbing uygulanıyor.
Sistem, buldukları işbirlikçiler eliyle yapıyor bu baskıyı.
“Aaa müslüman değil misiniz, fatihaya düşmanlık mı ediyorsunuz” vb söylemlerle Aleviler güya köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
Alevilerin, MHP’lileşmiş, islamlaşmış sözde Aleviler eliyle boğulmaya çalışıldığını unutmayalım, görelim artık.
Bu zorbalığın karşısında Aleviler çok cesur olmak zorunda.
Türkiye dahil müslüman ülkelerde Alevilerin egemen inançtan neler çektiğini sadece Aleviler bilir.
Siz siz olun asimile olmayın, Yoldan şaşmayın.
Alevilik sonsuz güzellikler deryasıdır.
Yoluna sahip çıkan tüm canlara selam ediyorum.
Nilgün Mete

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir