Alevi Bektaşi Federasyonu’nun öncülüğünde Avrupa’dan ve Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan Alevi sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Edremit ilçesinde yapılan Alevi Program Taslak Çalıştayı sona erdi. Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesinin açıklanmasından sonra Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yılldız ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, basın toplantısında açıklamalarda bulundular. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Bu etkinliğin düzenlenmesinde başta Nurettin Gedikoğlu dedem ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yıldız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çalıştay konusunda böyle bir çaba ortaya konulduğunu görünce bu konuda laik, demokratik cumhuriyetin bekçisi olan Alevi vatandaşlarımızın bu çalışmalarına katkıda bulunmak adına bizler de yardımcı olduk. Bu çalıştayın düzenlenmesini sağlamak adına bir parça olsun katkımız olduysa bile ne mutlu bizlere diyorum. Çünkü ben her zaman söylediğim gibi, Alevi yurttaşlarımızın çok büyük bir bölümü laik, demokratik cumhuriyetin yılmaz savunucuları, yılmaz savaşçılarıdır. Bundan dolayı ben kendilerine mümkün olduğu kadar destek ve yardımcı olmaya çalışıyorum, bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. Umuyorum ki çalıştay bu yurttaşlarımızın inançlarına, örgütlenmelerine de oldukça önemli katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yıldız da “Edremit’te tarihi bir çalıştay gerçekleşti. Bu çalıştay bizim ilk Alevi Bektaşi Federasyonu’ndan karar çıktıktan sonra bir yol haritamızdı. Çalıştay Dünya Alevi Birliği sonuç bildirgemizde bahsettiğimiz gibi bu çalıştay bir temeldir. Bu temelin de burada atılması bizler için önemlidir. Tarihe bir Edremit çalışması olarak geçmiştir. Bu çalışmada Başta sayın Başkanımız Kamil Saka olmak üzere emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz. Sayın başkanımızla bu çalıştay ile ilgili bilgi alışverişinde bulunurken, başkanımızın bu çalıştaya destek vermesi önemli. Başkanımız çalıştay için biz ev sahibi olalım dediğinde bizleri mutlu etti. Edremit bölgesinde böyle bir çalıştayın anlamlı ve değerli olacağından ötürü bizlere ev sahipliği yaptı. Başkanımızın bahsetti gibi bizler laik, demokratik, çağdaş bir cumhuriyetin ekseninde ortak bir paydamız var. Yıllardan beri de bu paydada buluşmak için biz Aleviler çaba sarfediyoruz. Siyasi kurumlarda da alevi kurumlarında da farklı laflarımız olabilir. Ancak tekrar söylüyorum buradaki ortak paydalarımızı korumamız gerekiyor. Şahsi çıkar ilişkilerinden ötürü de hem Balıkesir bölgesinde hem kendi içimizde hem de dışarıdaki siyasi bir takım söylemler bu çalıştayı yıpratmamalı. Bunlar münferit söylemlerdir. Kendini tamamıyla dışlamış ve bu çalıştayda üretmeyen daha çok emek harcamayan insanların sayın başkan olmak üzere bizleri Balıkesir kamuoyunda yıpratmaya kalktılar. Ama buraya gelen delegasyon, yazarlar, gazeteciler ve eski genel başkanlarımızla birlikte bunun cevabını bu çalıştayda verdik. Dolayısıyla da biz bu saatten sonra yolumuza bakacağız. Çalıştaylarımız diğer bölgelere de aktarılacak. Amacımız bu çalıştayın Türkiye’den sonra Dünyadaki birlikteliği sağlaması muradımız budur. Bu çalışmayı bu şekilde topluma anlatacağız” dedi.

Basın toplantısına Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Sorumlusu, Nurettin Gedikoğlu ve Avrupa’daki  Alevi kanaat önderinden Servet Demir’de hazır bulundu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Program Çalıştayı (Edremit Calıştayı)

Sonuç Bildirgesi

Alevi Bektaşi Federasyonu 9-10-11 Mart’ta Edremit’te yapmış olduğu program taslak çalıştayı birçok Alevi kurumun katılımı ile gerçekleşti.

Öncelikle yıldönümünde olduğumuz;  11 Mart Berkin Elvan, 12 Mart Gazi/Ümraniye katliamları sonucunda Hakka yürüyen Can’larımızı saygıyla anıyor ve bu katliamlar nezdinde tüm katliamları lanetliyoruz.

Başta Alevi Bektaşi Federasyon bileşenleri olmak üzere Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri, Şubesiz Dernek ve Cemevlerimiz, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Ocaklar, Dergahlar, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, aydınlar, akademisyenler, hukukçular, siyasetçiler, kurum başkanları, yöneticiler, kadınlar, gençler, Pirler, Dedeler, Analar, Hakk aşıkları, Zakirler ve araştırmacıların da olduğu yüzden fazla katılımcı ile gerçekleşti.

Başta Türkiye olmak üzere, Ortadoğu,  Balkanlar ve tüm dünyada yaşayan aleviler önemli oranda tehdit altındadır. Ortadoğu’daki savaş nedeniyle Dersim ve Maraş katliamlarında göç etmek zorunda kalan 30-40 bin nüfuslu olan Afrın Mabata Alevi kasabasındakiler katliam tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her yerde olduğu gibi Alevilerin dili barıştır. İkrarlık ve rızalığımız alınmadan yapılan her türlü etkinlik ve siyaset anlayışını ret ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz siyasal sürecin ağırlığı dikkate alındığında burada önemli oranda alevi kurumların bir arada olması oldukça değerlidir. Bu nedenle bu çalıştayda gelecek kaygısı taşımadan benlik yerine biz olmayı ve birlikte olmayı hedefledik.

Bu nedenle Alevi toplumunun sorunları ve buna yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştay 12 başlıklı bir çalışmayla yapılmıştır. Bu başlıklar;

Alevi inancının temelleri, Alevilerin hukuku

Alevilerde kadın

Alevilerde gençlik

Alevilerin tarihi

Alevilerin sorunları, güncel talepleri, mücadele programı

Alevilerde örgütlenme ve birlik

Aleviler ve siyaset ilişkisi

Aleviler ve Laiklik

Aleviler ve sanat

Aleviler ve basın yayın

Aleviler ve mevcut hukuksal sorunlar

Alevi kurumlarında tüzük,

gibi temel başlıklar üzerinden oluşturulan atölyelerde tartışmalar yürütüldü.

Bu başlıklar kapsamında yapılan atölye çalışmalarında konular detaylıca değerlendirilerek masalardan çıkartılan sonuçlar genel heyete sunulmuş ve orada yapılan değerlendirmeler sonucu çalışmalar olgunlaştırılmıştır.

Çalıştayda Alevilerin sorunlarının çözümü için önemli belirlemeler ve öneriler ortaya konulmuştur.

Program taslağı üzerinde yapılan tüm tartışmaların sonuçları metin haline getirildikten sonra başta kamuoyu olmak üzere, bu çaliştaya katılanlar ve tüm yerellerde bulunan Alevi kurumları ile paylaşılacaktır.

Bu değerlendirmelerin bütününde amaç bir program çalışmasının taslağını oluşturmaktır.

Çalışmanın bundaki sonraki aşamalarında; hedef; konuya ilgi duyan akademisyen, araştırmacı, kurum yöneticileri genel alevi kitlesinin de görüşlerini alarak zenginleştirilmiş metinlerin yeniden toplanacak alevi kurultayında son hali verilerek nihai bir programa dönüştürmektir.

Bu çalışma ile Alevilerin öncelikle kendi değerlerini koruyarak yaşamın her alanında kendi sözünü söylemesi hedeflenmektedir. Böylelikle bundan sonra Alevilerin inancından ve geleneğinden bugüne kadar taşıdıkları değerleri esas alan ortak bir dilin yeniden oluşturulması ve başta Alevi kurumları olmak üzere her yerde daha güçlü Alevi toplumsallığının oluşturulmasına olanak sağlamaktır.

Alevi Bektaşi Federasyonu olarak kanaatimiz burada bulunan tüm canların vermiş oldukları katkılar ile sonrasında verecekleri katkıları harmanayarak oluşacak nihai metnin Alevi toplumunun geleceğine ışık tutacağı yönündedir.

Hepimize düşen görev Alevilik yolunda el ele el hakka düsturu ile tüm alevi kurumlarının ve alevi çevrelerin bir araya gelip el birliği ile oluşan programa katkı koyarak uygulanmasını sağlamaktır.

Ülkemizde uygulanan tekçi inanç dayatmasına karşı farklı inançların yaşam hakkını ve inançların eşitliği esas alınmıştır.

3 gün süren bu çalıştayda; Alevi kurumların ortak ve birlikte hareket edilmesi kabul görmüştür. Çalıştayda Alevilerin birliğinin sadece bir coğrafyadaki Alevilerin birliği ve sadece Alevi dernek, Vakıf ve Federasyonlarının birliği değil; aynı zamanda bir Alevi kurumu konumunda olan Alevi köy derneklerinin, Alevi köy Muhtarlarının, Alevi milletvekillerinin, Belediye Başkanlarının, Alevi sanatçıları, yazarları, hukukçuları, gençleri, kadınları, iş insanlarının ve Dünyanın farklı Coğrafyalarına yayılmış bulunan tüm Alevilerin birliğini amaçlayan,  Dünya Aleviler Birliği olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Biz Alevilerin ve Alevilerin mevcut kurumlarının Dünya Aleviler Birliğini oluşturmak hedefiyle hareket edeceğinin, tüm muradımızın bunu gerçekleştirmek olduğunun ve bu büyük birlikteliğin bizler açısından en büyük heyecan olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Çalıştayımız süresince bu çalıştaya ev sahipliği yapan, desteğini ve dostluğunu bizlerden esirgemeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’ya, konakladığımız ve çalıştayı yaptığımız otelde bizlere hizmet veren emekçi Can’larımıza, çalıştaya katılan, sözlü yazılı destek sunan tüm Can’lara şükranlarımızı sunarız.

Biz Aleviler, yolumuza bu heyecan ve aşkla, kadimden bize devredilmiş bu kutsal mirası aynı şekilde gelecek kuşaklarımıza teslim etmek için uğraş vereceğiz.

Mücadelemiz ve tüm çalışmalarımız yola revan olmak ve yolu cümleden ulu kılmaktır.

Cümle canlara ve yolu cümleden ulu kılanlara aşkı niyazımızla selamlıyoruz.

Hak yardımcımız, Hızır yoldaşımız olsun.

9- 10-11.