Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

PORTO RIZALIK ŞEHRİ VE İLKELİ ORTAK YAŞAMIN HAYATA GEÇMESİ ( 1)

 • Ali KoçakToplumsal varlığın oluşumu komünal bir nitelik taşır. Toplum ilk birliklerini oluştururken yaşamlarını komünal tarzda varlığını sürdürebileceğini fark eder. Birlikte yaşamanın ortak değerlerini tesbit etmek zorunda kalamışlar. Çünkü yaşamak üretmekle olur. Üretimde toplumun ortaklaşa çalışması ile olur. Bunlar Avcılık, Toplayıcılık yaşam malzemelerinin bir arada toplanması ve birlikte eşit olarak tüketilmesinin gerekli olduğu bir zamanda oluşmakta. Komünal değerlerin aleyhinde ki her gelişme toplumdan bir takım değerlerin ve insan ölümlerinin kaybı anlamına geleceğini bilince çıkardıklarında yaşamın ve hayatta kalabilme ancak bu şekilde mümkün olduğunu bilince çıkarmışlar. O halde komün yaşamı temel yaşam biçimi olarak değerlendirmek gerekir. İnsan ancak bu yaşamla varlığını sürdürebileceğini fark etmiş olmalı ki.; Ortaklık olmadan, birlikte, içinde Rızalık olmadan doğanın katı kurallarına karşı durabilmak imkansız olduğunu fark etmişler. Bu ortaklık ve rızalığın yani komünal yaşam belirli kural ve kaideler çerçevesi içinde değişim, dönüşümler geçirerek, olgunlaşıp Rızalık Şehrinin temellerini oluşturmuştur.

  Bu temeller nasıl oluştu birde ona bakalım.: Ona gelmeden önce Arjantinli Doktor, Gezgin Fotoğrafçı ve gazeteci olan Ricardo Coller’in 2010 yılında yayınlanan ”KADIN KIRALLIĞI SON ANA ERKİL TOPLUM” da Çinin güneyinde Kadın soylu MOSUOLAR la birlikte iki ay yaşayarak. Yaşanan Ana-Erkil topluma bir ayna tutmuş ve bizim burda anlatacaklarımıza ışık olmuştur.

  Bu Ana-Soylu toplulukta her birey eşit hakka sahip ve Kabilenin tüm kadınları yalnız kendi kabilesinde olmayan erkeklerle evlenebilirler, aynı kabilede olanlar kaç kuşak geçmiş olursa olsun kardeş oldukları için evlenemezler. Tarlalarda- Bahçelerde herkes sağlığı ve gücü oranında çalışmak zorundadır. Kabilenin içinde birbirinde ayrı ikamet eden, evlerinin kapıları aynı avluya açılacak bir şekilde inşa edilen evlerde oturuyorlar ve kapılarının kilitleri yok. Avlu ortak toplanma ve iş taksimi yapılan bir salon aynı zamanda. Tüm mahsül bu avluda toplanır ve nufusa göre Kılanın en büyük Annesi pay eder. Bu Ana ile diğer yaşlı analarla kılanı sevk ve idare eder, kararlar alır ve uygulatır.

  Ana-Soylu toplumlarda özelikle kuzey yarımkürede iklimin çok acımasız olduğu ve buzulların yavaş yavaş çözülüp toprak ana insanlara verimliliğini sunamaya başladığı o şartlarada küçük topluluklar avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamk zorundaydılar. Bu zorluklar toluluğun birbirine sarılmak zorunda bırakmış zaten yaşamak içinde başka bir şanslarıda yoktu.

  Binlerce yıl bu hep böyle zorluklarla geçerken topluluğun güçlü insanları avcılık ve toplayıcılık yapıyor. Topluluğun yaşama yerinde kalanları ise hayvanları evcileştirerek ve yabani tohumları ekerek yaşamda yeni bir çığr açmış oldular. Tabiiki daha önce farkedilen Ateşinde yardımı ile Kılanın kışları üşümeden Bahara-Yaza çıkmalarını sağlayan ocaklar ortaya çıkmış oldu. Bu ocakların başındaki bilge analar giderek toplulukların içinde yücelik ve kutsiyet kazanmaya başladılar. Analar yaralanan avcıların yaralarını ağaç köklerinden ve otlardan yaptıkları merhemlerle , dermanlarla tedavi edip iyileştirirken ilk porto kimyager, eczacı ve hekim olma özelliğine vardılar. Av etlerini pişirerek ilk aşçı olma özeliğine vardılar. Ayrıca toplumun içindeki uygunsuzlukları diğer yaşlı bilgelerle toplayıp Mahkeme Meydanı kurarak hal çaresini bulup toplumun içinde barışı sağlayıp hakimlik görevinide yerine getirmiş oldular. Bir bilge hem hakim hem Hekim olarak topluluğun sevk ve idaresini eline almıştır. Bu sevk ve idare eşit bir şekilde ortaklar topluluğunu ortaya çıkarırken rızalık şehrine doğru atılan adımlar olarak tarihin derinliklerinde yerini almış oldu. İşte biz buna Porto Rıza-Şehri diyebiliriz.

  Böylece binlerce yıllar geçti Ocakların etrafında büyük köyler oluştu İnsanlar Torakla uğraşmaya başladı. Ocak-Merkezli-Ana Soylu topluluklar büyüdükçe büyüyen kılanlar aşiretleşmeye başladılar burada adetler ve töreler ve toplum hukuku oluştu bu tabiiki öyle kendiliğinde oluşmadı yılların birikimlerinde, tecrübelerinde değişim dönüşümlerle öyle bir idare şekli ortaya geldiki hiç kimse kimsyi incitmeden Ortakça Rızalıkla yaşamaya başldı.

  Rızalıkla başlanan bu yaşam şekli Rızalık Şehrinin kurallarını, rızalıklığın nasıl olması gerektiğinide meydana koydu.
  Rızalık Şehrinin İlkeli yaşamının mimarları Bilge Analardır.
  Toplumun üretim şekline göre iş dağılımı ve çalışma şekilleri ortaya konulurken en küçük detaydan kaçınılmadan herkesin bilgi ve becerisine göre iş taksimi yapılır. Bunlar Sosyal-Hizmetler özelikle bunu Analar ve diger genç kadınlar üstlenirlerdi.

  Örneğin Düğün-Eğlence, doğum vb sosyal hizmetler. İnnaçsal olarak Kutsanmış günlerde nelerin yapılması Pehrizlerin-Oruçların ne zaman nasıl tutulacağının kararları ile İbadet gibi yada Son nefesini veren İnsanların hizmetlerinin tamamını Bilge Analar ve bilge Babalar birlikte karar verip toplumun rızalığı ile yerine getirirler.

  İş hayatı-üretim örn. Hayvancılık ve cobanlık işlerini ekseriyette çocuklar ve bir bilge insanın denetiminde yazları sulak yerlerde, yaylaklarda çobanlık yapılırdı. Sütün işlemsi ile yağın, peynirin yapılmasını genç kadınlarla birlikte henüz çocuk denebilecek yaştakilerin becerisine göre burdada bir iş taksimi yapılır. Çiftçilik, Bostan, bahçe işlerinde gene insanların bilgi ve becerilerine göre iş taksimi yapılır ve mahsülün verimli olması için çalışılır. Bu çalışmaların hepisinde usta çırak ilişkisi diye bileceğimiz şekilde her alanda gençler yetiştirilir. Tüm mahsüller topluluğun ortak ambarı diyeceğimiz bir yerde toplanır ve nufusa göre eşit bir şekilde dağıtım yapılır ve topluluk birbirine rızalık vererek kışa girmeden önce Kılanın/ Aşiretin kışlık ısınma ihtiyacı olan yakacaklar güçlü insanlar tarafında dağlarda özelikle kurumuş ağaçlar toplanarak tedarik edilirdi. Ağaçlar kesilmeden önce Ormnadan özür dilenir ve rizalık alınıdıktan sonra, mümkün olduğu kadar kuru ağaçlar toplanırdı, yeterli olmayınca yaşlı ağaclarda kesilip Kılanın ortak yakacağına katılırdı.

  Bu Ormanda Rızalık alma günümüzde Tahtacı Canlar gülbang vererek o günde kalma bu eleneği devam etirdiklerine inanıyorum. Ve şöyle bir Rızalık Gulbangı sunarlar.: Tahtacı Aleviler, Ağaca balta vurmadan önce. Ağaçtan rızalık alırlar ve Gulbang sunarlar.
  ” Gerçeğin Aşkı ile Halla, Halla.
  Ey doğamın süsü, Ormanımızda uçanların sığınağı.
  Ağaçların hasısın. Bebelerimizin beşiğisin.
  Kapılarımızın eşiğisin. Sana orda niyaz ederiz.
  Toprağımizin yüreği, Evlerimizin direğisin.
  Seninle yaşamımız huzurlu, aşımızı senle kaynatıyoruz.
  Affınıza sığınıyoruz, ihtiyaçtan dolayı seni keseceğiz.
  Bunun için sana nıyazımızı yapıyoruz. Bu nızayımızı kabul et ey ağaç ey ormanımız.
  “Bizi bu dağlarda açlıktan, yokluktan, kazadan, beladan koru, Haram lokmayı obamıza, soframıza uğratma. Bizi Kötüyle, uğursuzla karşılaştırma.
  Yolumuz sevgi yolu, doğruluk yolu, bizi bu yoldan ayırama.
  Doğanın, Dağların tüm nimetlerine aşk ola,
  Halla, Halla”. Ve ağaca balta vurulur.

  Ortaklar topluluğunda ahırlar, ağıllar ortaklık gereği ayrı değldir. Malın davarın bakımı gene ortakça bilge kişilerin gözetimimde yapılır ve yemlenirdi. Nerdeyse senin yarısı kadar uzun olan kış aylarında kültürel faliyetler geliştirillir eğlenceler ve muhabetler düzenlenirdi. Topluluğun Huzuru, mutluluğu ve ruhsal sevincide düşünülerek toplantılar/ Cemler düzenlenir İbadetler yapılrdı. Bu porto Cemler yüzlerce yıl devam ederek olgunlaştırıldı. Cemler daha çok toplumun Ahlak kurallarını önplana çıkararak düzenlemeler yaparak değişim ve dönüşümlerle zamana ve zemine uygun hale getirilip, toplumun yaşam düzeyini, ferahını, huzurunu ve birlikte yaşama koşullarını oluşturdu.
  Bu oluşumda Komunal yaşamın gerekleri, birlikte yaşamanın hukuku ortaya çıktı. Bu Hukuk
  RIZA ŞEHRİNİN MANİFESTOSU DEVAM EDECEK
  28 Temmuz 2021 Berlin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir