Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK İnanç Yol Erkan Kurulu:”İmam Hüseyin ve 72 Can yoldaşının,14 Masumun ve acıların en büyüğünü yaşayan Ana Fatıma’nın matemindeyiz!”!”

AABK İnanç Yol Erkan Kurulu, Matem Orucuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ”Dünya var oldukça var olacak olan biz Aleviler dünden bu güne Matem’deyiz; 680 yılında Kerbela’da yaşanan Katliamdan, günümüz 2021 yılıda dahil olmak üzere Alevi Yol’unu süren yol taşıyıcıları ve yol talipleri olarak dün olduğu gibi Yezit ve yezit zihniyeti olan zalimin zulmüne karşı canları pahasına dik duran canlarını kaybetselerde 1441 yıldır. Manevi varlığını sürdüren bizlere Hüseyin duruşunu öğreten darına durduğumuz İmam Hüseyin ve 72 Can yoldaşının bunların içinde bulunan 14 Masumun acıların en büyüğünü yaşayan Ana Fatıma’nın matemindeyiz” ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

”Bizler asırlardır katlediliyor, yakılıyor, hak gaspına uğruyoruz. Dün Kerbela’da kendini gösteren Yezit zihniyeti bugün tüm barbarlığıyla Hakk’ın tecellisi olan can’a, kutsallarımıza, masumlara, kadınlara, canlıya, suya,doğaya, ağaca, toprağa, taşa, kuşa, börtüye, böceğe, nefes alan-baş veren ne varsa; yakmaya, yıkmaya, doğanın dengesini bozmaya devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz matemlerin bir daha yaşanmaması için; Kerbela ve nicesinin acısı gönül gözümüzün uyanmasına, çektiğimiz acıların son bulmasına vesile olsun. Yol’una bağlı olan cümle Can’ın haksızlıklara karşı Hüseyin duruşuyla dik, bir ve diri dursun.

Hakk… Yol’u yaşayan, yaşatan, yarınlara taşıyacak olan Cümle Can’ı Hüseyin Darı’na durmayı nasip etsin.

Muharrem Matem Orucumuz:

09.08.2021 Fatma Ana 10.08.2021 Matem orucuyla başlayacak. 22.08.2021 günü Aşure kazanlarının kaynamasıyla tamamlanacaktır.

Matem oruçlarımız gün batımı ile açılacaktır. Her ülkenin gün batım saati farklılık göstermektedir. Her yıl Cemevlerimizde yaptığımız Muharrem Matem Erkanlarımız ve birleyeceğimiz Cem’lerimiz, Covid 19 Pandemi kısıtlamalarının halen güncel olmasından dolayı kısıtlı yerine getirmek durumundayız. Çünkü inancımızda insan kutsallığı ve sağlığı en önde gelen değerdir. Bu nedenle Yaşadığımız ülkelerin hükümet izinleri doğrultusunda bağlı bulundumuz ülke Federasyon ve İnanç Yol Erkan Kurullarımızın yönlendirmesiyle erkanlarımızı yerine getirmek zorunluluğundayız.

12 gün boyunca yaşayacağımız Matemimiz’de Şah-ı Merdan Ali, Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Boz Atlı Hızır tüm canlarımızın niyetlerini, dileklerini, lokmalarını, hizmetlerini kabul eylesin.

Hakk cümle canların yardımcısı olsun.

Aşk-ı Niyazımızla”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir