Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

“Asıl cehennem vicdanların sustuğu yerde başlar…”

Yine Aleviler için önemli bir zaman dilimi içerisinde bulunmaktayız. Alevi toplumu açısından Muharrem Orucu’nun amacı; Kerbela şehitlerinin acılarına ortak olmak, onları anmak ve anlamaktır.

İnancımız gereği bu empatiyi kurarken de acıyı esas olarak yürekten hissetmek önem taşır. Acıyı fiziki olarak paylaşmaktan daha ulvi olanı ruhen bu acıya ortak olabilmektir. Bu açıdan bu ibadeti yürekte hissedilen bir “yas merasimi” haline dönüştürmek ve bu acı tecrübelerden gelecek adına olumlu derslerin çıkarılması en doğru yaklaşım olacaktır.

Zalimler kadar zulme boyun eğenler ve zulüm karşısında taraf olmayanlarda suçludur…

Yüzyıllardır Ehlibeyt sevgisini ve acısını yüreğinde taşıyan Alevi toplumu bu özelliğinden dolayı tarih boyunca birçok kez katliamlara uğramıştır. Aleviler, baskılar karşısında verilen “var olma” savaşına rağmen tavrından bir nebze bile olsa geri adım atmamışlardır. Bu nedenle şunu açıkça belirtmeliyim ki; Alevi inancı nazarında zalimler kadar zulme boyun eğenler ve zulüm karşısında taraf olmayanlar da suçludur. Nazarımızda; haklıdan yana olmaktan ziyade güçlüden yana olmak ve adaletin gücüne inanmaktan ziyade gücün adaletine razı olmak dünya üzerindeki zulmün ana kaynağını oluşturmaktadır.

Bu nedenle Alevi toplumu olarak itirazımız sadece Muaviye ve oğlu Yezit ile sınırlı değil, din kisvesine büründürülen siyasi ihtiraslara ve bu yolda girişilen tüm zalimliklere karşı bir duruşumuz vardır. Dünyada hüküm süren tüm zulümlerin kaynağını ancak böyle idrak edebiliriz ve zulme uğrayan tüm mazlumları ancak böyle kucaklayabiliriz. Ve yine ancak bu yolla bir inanç silsilesi yerine insanlık kazanır…

Asıl cehennem vicdanların sustuğu yerde başlar…

Sadece İslam dünyasında değil, insanlık tarihinin de kara bir sayfa olarak yer alan Kerbela olayı, aynı zamanda mazlum, zalim ve zalime karşı sessiz kalarak zalimleşenlerin iyi bir özetini ortaya koyar.

Kerbela örneğinde olduğu gibi insanların vicdanları sustuğunda kutsal kitaplarda tarif edilen cehennem tasvirinden daha ağır durumlarla karsılaşırız.

Kerbela’da ekilen umut ve vicdan tohumları ile birlikte insana olan muhabbet ve merhamet duygularımızı yeşermesi umuduyla…

Yas-ı Matem orucunda oruç tutan canlarımızın oruçları ve pişirecekleri aşureleri Hak katında kabul olsun…

Fuat Ateş

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir