Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

TÜM ŞUBE BAŞKANLARIMIZA, ÜYELERİMİZE, DELEGELERİMİZE VE DOSTLARIMIZA ORTAK ÇAĞIRIMIZDIR.

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ( PSAKD) Seçimli Genel Kurulu yaklaşırken 50 şube başkanı genel kurula yönelik ortak imzali  yazılı bir açıklama yaptılar.” Sizleri Yunus’un Hak Aşkı, Hünkar’ın Bilgeliği, Pirimiz Pir Sultan’ın İnancı, Direnci ve Bilinci ile selamlıyoruz.

Ortaya çıkışı, toplumla buluşma yanları, Demokratik Alevi Hareketi içerisinde kapladığı yer ve Alevi toplumundaki karşılığı açısından değerlendirildiğinde bu topraklarda Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde, biz Alevilerin en önemli mücadele örgütü ve bizim göz bebeğimiz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği siz dostlarımızın da bildiği gibi genel kurul sürecine girmiştir. Bizler açısından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, tarihsel birikimi ve ilkeleri korunarak, sonraki nesillere devredilmesi gereken önemli bir değer ve gelecek kuşaklara bırakacağımız tarihsel bir mirastır. Genel kurula bu temel belirleme ile hazırlanıyor, bu bilinçle genel kurul sürecini örgütlemeye çalışıyoruz.” ifadelerinin yer aldığı  açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:
”Değerli Canlar,
Sizleri Yunus’un Hak Aşkı, Hünkar’ın Bilgeliği, Pirimiz Pir Sultan’ın İnancı, Direnci ve Bilinci ile selamlıyoruz.
Ortaya çıkışı, toplumla buluşma yanları, Demokratik Alevi Hareketi içerisinde kapladığı yer ve Alevi toplumundaki karşılığı açısından değerlendirildiğinde bu topraklarda Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde, biz Alevilerin en önemli mücadele örgütü ve bizim göz bebeğimiz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği siz dostlarımızın da bildiği gibi genel kurul sürecine girmiştir. Bizler açısından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, tarihsel birikimi ve ilkeleri korunarak, sonraki nesillere devredilmesi gereken önemli bir değer ve gelecek kuşaklara bırakacağımız tarihsel bir mirastır. Genel kurula bu temel belirleme ile hazırlanıyor, bu bilinçle genel kurul sürecini örgütlemeye çalışıyoruz.
Kuruluşundan günümüze kadar derneğimizin genel kurul süreçlerini değerlendirdiğimizde pek çok genel kurul ne yazık ki -büyük ölçüde- ‘seçimleri kazanmak’ üzerine kurgulanmıştır. Genel kurul süreçlerinde derneğimizin ve Alevi hareketinin toplumsal alanda verdiği mücadele göz önünde bulundurulmamış ve genel kurul süreçlerimizin doğru kurgulanmaması şubelerimiz ve üyelerimiz arasında ayrıştırıcı bir etkiye neden olmuştur. Genel kurullarımız şubelerimizin birlikte mücadele etme yanlarını zayıflatmıştır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneğimizin ilkeleri yerine bireylerin yandaşlığı ve kafa kol ilişkileri öne çıkmış, yönetimlerde iktidar mücadeleleri derinleşmiştir. Derneğimizde oluşan yönetim krizlerinin önemli bir nedeni ne yazık ki, genel kurullarımızda öne çıkan ve egemen olan anlayıştır. Bireylerin siyasi kariyerleri için, kurumlarımızın basamak olarak kullanılması normalleştirilmiştir. Özetleyecek olursak seçimlerin kazanılması derneğimiz açısından örgütsel kayba dönüşmüştür.
Bugün Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri olarak yaşadıklarımızdan ders çıkarmalı; değişmeye, birlikte değiştirmeye açık olmalı ve hep birlikte sorumluluk almalıyız. Bizler de seçim takvimi belirlendiği günden beri bu duyarlılıkla hareket ediyor, örgütümüzde bulunan bütün farklı renkleri zenginliğimiz olarak görüyoruz. Tüm üyelerimiz ayrı ayrı değerlidir ve hepimize düşen görev, örgütümüzün sorunlarını hep birlikte tespit etmek ve bu sorunları hep birlikte çözme iradesi göstermektir.
Geçmişten günümüze kadar Alevi toplumuna karşı uygulanan baskı, inkar ve asimilasyon politikaları, bugün de artarak, farklı biçimlere bürünerek devam etmektedir. Siyasi olarak yeniden şekillendirilmek istenen toplumsal dinamikler ve bunun içinde önemli bir yer tutan biz Alevileri önümüzdeki dönem zorlu bir süreç beklemektedir. Bu nedenle Alevi toplumunun en önemli örgütlerinden biri olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğini bu süreç yakından ilgilendirmektedir. Derneğimizin asli siyasi görevlerinden biri, başta dernek üyeleri olmak üzere Alevi toplumunu bu sürece direnmesi için hazır hale getirmektir.
Bir yandan merkezi iktidar, diğer yandan belediyeler, kurumlarımızı maddi yardımlarla susturmaya ve sisteme entegre etmeye çalışmaktadır. Derneğimize düşen görev ise entegrasyon ve aynılaştırma politikalarına karşı diğer Alevi kurumlarıyla ortak mücadele hattı örmektir. Alevi toplumu onu bugünlere getiren köklerinden beslenip dayanışma, ortaklaşma, paylaşma kültürüyle kendi kurumlarını inşa edecek, öz kaynaklarıyla var olan kurumları kalkındıracak ve onları büyütecek birikime ve inanca sahiptir. Mesele Alevi kurumlarının inşasında, kalkındırılmasında ve büyütülmesinde bu birikimi örgütleyip organize hale getirmektir. Derneğimize düşen bir diğer görev de budur.
Yeni dönemi inşa ederken örgütümüzde kronik hale dönüşen sorunlarımızın, yönetememe krizlerinin tek tek bireylerden, yöneticilerden kaynaklanmadığını biliyor ve görüyoruz. Yani kişilere fatura edilen başarı ve başarısızlık hikayeleri bizi doğruya ulaştırmaz. Sorunun çözümünün, kişilerin bireysel niteliğinin önemini yadsımadan salt yönetici bireylerin değişimiyle olamayacağının farkındayız.
Değerli Canlar,
‘’Pir Sultan Abdal Kültür Derneğimizin gelecek iki yılını nasıl kuracağız?’’ sorusuna tüm yönleriyle birlikte yanıt bulmak hepimizin temel derdi olmalıdır.
Alevi inanç ve öğretisine yönelik içten ve dıştan gelen sosyal, siyasal ve kültürel tahribatlara karşı aklın ve bilimin ışığında öğretinin özü ile buluşmak, bu doğrultuda çalışmak önümüzdeki dönem temel görevimizdir.
Düşünceler, kurumsal ve genel olarak toplumsal amaçlarla buluştuğunda gelişir ve geliştirir. Örgütümüzün ihtiyacı olan şey düşüncede ortaklaşmış, kolektif olarak fikrini ve emeğini ortaya koyacak bireylerin hep birlikte emek vererek örgütümüzü ayağa kaldırmasıdır. Bu ihtiyaç, dün olduğu gibi bugünün de en acil ihtiyacıdır ve bir an önce karşılanmalıdır.
Bireysel başarı ve başarısızlık kişinin yeteneğine mal edilirken, örgütsel başarı gücünü harekete katılan tüm bireylerin ortak bilgi ve yeteneğinden alır. Bugün Pir Sultan Abdal Kültür Derneğimiz, başarısız ise ya da eski itibarını yitirmiş ise burada hepimizin payı irdelenmelidir.
Örgütümüzde yöneticiler belirlenirken derneğimizin ve Alevi toplumunun ilkeleri, hayata bakışı ve ihtiyaçları yerine bireylerin mal varlıkları, örgütte kapladıkları alan, siyasi güçleri, onu listesine yazacak başkana yakınlık dereceleri gibi başlıklar değerlendirme ölçütü haline gelmiştir. Liyakati, yola bağlılığı, samimiyeti, bilgiyi, beceriyi ve birikimi baz almayan her türlü yaklaşım örgütümüze zarar vermiştir. Bizim için önemli olan örgütümüze zarar veren yaklaşımların dışında genel kurul sürecini örgütlemek; kimin başkan olacağından ziyade süreç sonunda derneğimizin ve Alevi toplumunun hangi kazanımları elde edeceğidir.
Yaptığımız değerlendirme ile gelecek dönemi örgütlerken;
– Bugün kurumlarımızın varlık nedeni olan eşit yurttaşlık talebini bütünlüklü bir mücadele ile örgütlemek, derneğimizin temel görevi olacaktır.
– Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin Alevilerin otuz yıllık mücadelesinde derneği öncü güç haline getiren ilkelerine ve politikalarına dönmesinde çaba harcanacaktır.
-Devletin Alevi hareketini ‘’Eşit Yurttaşlık’’ talebinden uzaklaştırmak için kimi ihtiyaçları karşılayarak hedeflediği ‘’bağımlılık ilişkisine’ karşı mücadele edilecektir.
– İnancımızın üzerine oturduğu temel değerlerimiz asimilasyon saldırısı ile karşı karşıyadır. Bu durum tüm boyutlarıyla mücadelenin esasları haline getirilmelidir. Bunun için inanç alanımıza dair kurumlarımızın kendi iç hukukunu belirleyen kadroların öğretimize uygun bir işleyiş içinde hareket etmesi amacımız olacaktır.
– Örgütün mali konularda yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturulacak derneğimizin mali yapısı günün ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak yeniden yapılandırılacaktır.
-Alevi toplumunun ve derneğimizin güncel ihtiyaçları baz alınarak bir yıl içinde program ve tüzük kurultayını hedef olarak önümüze koymaktayız.
– Kurumumuzun siyaset ile olan ilişkisine dair tutumumuz, kuruluş felsefemize ve ilkelerimize bağlı bir yaklaşımla yeniden ele alınacaktır. Derneğimizin hiçbir siyasi yapının arka bahçesine çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Verdiğimiz mücadele siyasal bir mücadeledir, bunun bilincindeyiz ancak verdiğimiz mücadele Alevi toplumunun tarihsel olarak verdiği mücadeleden, Alevi toplumunun temel ihtiyaçlarından, inancımızın ve kültürümüzün birikiminden ve ilkelerinden beslenerek kendi çizgisini yaratmalıdır ve yaratacaktır. Bizler bu konuda ısrarcıyız.
– Derneğimizin danışma kurulu karar organı olacak, bölge eş güdümleri daha güçlü ve işlevli hale getirilecektir. Danışma kurulumuza ilave olarak içinde sanatçıların, aydınları ve kendi alanında uzman kişilerin olduğu danışma meclisi oluşturulacaktır.
– Derneğimiz nitelikli kadro sıkıntısı yaşamaktadır. Alevi toplumu içinde hem derneğimizin hem Alevi toplumunun güncel ihtiyaçlarını karşılayacak yetişmiş insan gücü inanılmaz boyuttadır. Derneğimize düşen görev kendi toplumumuzdan nitelikli kadroları derneğimize kazandırmak ve aynı zamanda dernek içinde kadro yetiştirmek için çalışma başlatmaktır.
– Kadın ve genç insan örgütlenmesinde ve örgütlenen insanların derneğimizde aktif görevler almasında acil bir çalışma planlanacaktır.
– Derneğimizde, merkezin şubelerle, şubelerin şubelerle, şubelerimizin kendi bulundukları Alevi toplumu ile iletişim kanallarının sağlıklı bir biçimde yeniden organize edilmesi ve toplumsallaşması, kısaca, örgütümüzün Alevi toplumu ile yeniden buluşması hedeflenecektir.
Değerli Canlar
Genel kurula giderken kısaca belirttiğimiz sorunlarımızı çözmek, örgütümüzü hak ettiği niteliğe kavuşturmak, ancak birlikte emek vererek, ortak akıl, ortak mücadele ve irade ile sağlanacaktır. Bu nedenle örgütümüz, bölgelerden rızalık esasına dayalı olarak kendi GYK üyelerini seçmeli, genel kurul sürecinde ve sonrasında ortaya çıkartmaya çalıştığımız ortak iradeye katkı koymalıdır. Günümüzün sorusu ‘’Derneğimizin başkanı kim olacak?’’ değil, derneğimizi ayağa kaldıracak ortak iradeyi bir araya nasıl getireceğimiz ve bu iradeyi nasıl hakim kılacağımızdır.
Değerli Canlar,
Biz aşağıda imzası bulunan şube başkanları olarak;
TÜM ÜYELERİMİZİ, DELEGELERİMİZİ VE DOSTLARIMIZI BU İRADENİN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDİYORUZ.
GELİN CANLAR BİR OLALIM…”
ADANA ŞUBE BAŞKANI SEVİM ALKAN
ANKARA ŞUBE BAŞKANI CANSU ERİCE
ANKARA KEÇİÖREN ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ
ANKARA MAMAK ŞUBE BAŞKANI FADİME TÜRKYILMAZ
ANTALYA ŞUBE BAŞKANI HASİBE AKPINAR
ANTALYA-ALANYA ŞUBE BAŞKANI MERAL ALTUN
ANTALYA-ALTINOVA ŞUBE BAŞKANI ADNAN ARSLAN
AYDIN ŞUBE BAŞKANI DİLEK ŞAHİN
BALIKESİR-ZEYTİNLİ ŞUBE BAŞKANI HÜSEYİN SİMLİOVA
DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI AYDIN ATLI
İSTANBUL-ATAŞEHİR ŞUBE BAŞKANI GÜLSEV KAYA
İSTANBUL-AVCİLAR ŞUBE BAŞKANI OZAN KARAÇAM
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA ŞUBE BAŞKANI HIDIR ÇAM
İSTANBUL-GÜNGÖREN ŞUBE BAŞKANI KENAN YERLİTAŞ
İSTANBUL-KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI İBRAHİM KARAKAYA
İSTANBUL-SULTANBEYLİ ŞUBE BAŞKANI ERDAL AKSOY
İZMİR-BERGAMA ŞUBE BAŞKANI AYNUR ŞAFAK TÜRKDOĞAN
İZMİR-BORNOVA ŞUBE BAŞKANI KAMİL YÜCER
İZMİR-BUCA ŞUBE BAŞKANI YILDIZ YILMAZ
İZMİR-ÇEŞME ŞUBE BAŞKANI SEDAT MUTLU
İZMİR-ÇİĞLİ ŞUBE BAŞKANI CEVAT OKUR
İZMİR-GÜMÜLDÜR ŞUBE BAŞKANI MURAT DÜNDAR
İZMİR-HELVACI ŞUBE BAŞKANI MUSA AKTULÜN
İZMİR-KARABURUN ŞUBE BAŞKANI HATUN GÜLER
İZMİR-KEMALPAŞA ŞUBE BAŞKANI UĞUR AKGÜL
İZMİR-KINIK ŞUBE BAŞKANI AYTAÇ URAL
İZMİR-KENT2 ŞUBE BAŞKANI MERAL OKATAN
İZMİR-MENEMEN ŞUBE BAŞKANI ALİ EKBER ONAY
MALATYA ŞUBE BAŞKANI LATİFE ULUTAŞ
MALATYA-ÖREN ŞUBE BAŞKANI MAZLUM KÖSE
MERSİN ŞUBE BAŞKANI OĞUZ ÖZCANLI
MERSİN- TARSUS ŞUBE BAŞKANI CUMA ERÇE
MUĞLA ŞUBE BAŞKANI İLYAS DUMAN
MUĞLA-DATÇA ŞUBE BAŞKANI BİLGE ALTUN
MUĞLA-FETHİYE ŞUBE BAŞKANI TURGUT SEVİNÇ
MUĞLA-MARMARİS ŞUBE BAŞKANI MEHMET ALİ AKYOL
MUĞLA-MİLAS ŞUBE BAŞKANI SEYFETTİN METİN
MUĞLA-ORTACA ŞUBE BAŞKANI ÜLKÜ AYDOĞAN
SAMSUN ŞUBE BAŞKANI CEM SULTAN ERMİŞ
SAMSUN-HAVZA ŞUBE BAŞKANI NECATİ KÖSE
SİVAS ŞUBE BAŞKANI HİDAYET YILDIRIM
SİVAS-BANAZ ŞUBE BAŞKANI GAZİ ASLAN
TOKAT ŞUBE BAŞKANI MUHARREM ERKAN
TOKAT-ALMUS ŞUBE BAŞKANI HÜSEYİN YÜCEL
TOKAT-KALEARDI ŞUBE BAŞKANI SEYFETTİN ŞAHİN
TOKAT-KOCACIK ŞUBE BAŞKANI DURMUŞ DELEN
TOKAT-TAŞÇİFLİK ŞUBE BAŞKANI AYKUT POLAT
TOKAT-TURHAL ŞUBE BAŞKANI DURMUŞ ARSLAN
TOKAT-YOLKONAK ŞUBE BAŞKANI ALİM GARİBOĞLU
TUNCELİ-OVACIK ŞUBE BAŞKANI ERDAL GÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir