Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİ KADIN KİMLİĞİ

-Beyhan İpek / Pelgüzar Dergisi Yayın Yönetmeni-

Anadolu’da İlk Kadın direniş örgütü Bacıyanı Rumu kuran  Alevi Kadındır.
Alevi Kadın erkân kurmuş, Cem yönetmiş, eşine, eşiti yoldaşı olmuş, davasına kimliğine inancına sahip çıkmıştır. Cem olmanın can olmak gerektiğini, can olmanın cinsiyetsiz olmak olduğunu bilince çıkarmış, erkek üstünlüğüne dayalı yapı ve inançları red etmiştir. Tüm baskı ve katliam karalama kadın kimliği üzerinden yoğunlaşmış olmasına karşın Alevi Kadın, nesillere inancı taşımada, ciddi görevleri yerine getirmiştir. Bu gün var olmamıza önemli katkılarda bulunmuştur.
İçinde yaşadığı coğrafya şeriattın bağnaz  barbar kurallarına rağmen yetiştirdiği çocuklarına, inanç, öğreti yolu değerleri öğreterek yetiştirmiştir.
• Son Yüzyılda Aleviler önemli inançsal merkezi yerleri soykırımdan geçirilmiştir.  Dersim, Koçgiri, Maraş, Çorum yakın tarihimizdir.
Muğla Ortaca‘da yaşanan örnekte Alevi Kadın  silah kuşanarak, gerektiğinde direnişi örgütleyebilecek özgüvene sahip olduğunu, Bacıyanı Rum  ruhunun canlılığını göstermiştir.
• Fatma Ana, Kadıncık Ana, Gönül Ana, Koçgirili Zarife, Dersimli Bese Pelgüzar  (Didar ) Ana ve Elif Ana Alevi kadının duruşunun bir yansımasıdır. Alevi kadınlar, dünyada 68 kuşağı diye bilinen sınıf savaşımında, ”Emperyal Kapitalist dünya düzenine karşı” devrimci saflarda kendine pozisyon belirlemiştir. Buralardaki Alevi kadın kimliğini inkara kimsenin gücü yetmez!
• Kürtlere Karşı uygulanan acımasız vahşet ve kirli savaş koşullarında Alevi kadın yine haklıdan yana pozisyon belirlemiş Sakine gibi örnek direnişçi yiğit Alevi kadın kimliğini daha nice Alevi kadınlarda yaşam bulmuştur.
• Bütün bu değerler ışığında
• Alevi Kadın kimliğini şu şekilde tarif etmek yalnış olmaz diye düşünüyorum
• 1 -Alevi Kadın eş değil, eşittir. Bu eşitlik fiziki, biyolojik güce dayalı değil insanlık bilincine cinsiyet ayrımcılığına karşı, bilince ve farkındalıktan geçmektedir.
• 2-Alevi Kadın insanı sorumluluklarının farkında, ezen ezilen çelişkisinde ezilenin haklının yanında duruşun sahibidir.
• 3- Alevi Kadın direnişçi ve adaletli bir iradenin sahibidir.
• 4-Alevi Kadın inançsal öğretideki temel maksadın, kör inanç değil sorgulayan insan merkezli bir algının sahibidir. Bilmin ışığının farkındadır.
• 5-Alevi Kadın özgür düşünceyi,  hukukun insan hak ve eşitliğini esas alan ırklar, dinler diller coğrafyaların inanç ve kültürlerin zenginliğini insanlık mirası kabul eder. Red ve inkara tavır alır.
• 6-Alevi Kadın, coğrafyaların her birinde, Alevilik nerde yaşanılmısa kutsal, dağ, ırmak, şu kaynağı, orman,ulu ağaç, kartal yılan, balık, aslan ceylan,vs.doğanın kendisine saygı göstererek kutsamıştır. Bu nedenle ve çağımızın bilince çıkardığı ekoloji, çevre hayvan hakları konusunda hassastır, koruyucu ve kollayıcıdır.
• 7-Alevi Kadın modernizmi, çağdaşlığı kapitalizmin renkli ve kirli dünyasına göre algılamaz.! Her güzel ve iyi şey insan içindir. İnsan aleyhinde hiçbir girişim ve davranışı kabul etmez. Ahlak, yol içinde olduğu gibi her alanda edep, erkân düsturu esastır.Büyük küçük,Anne Baba saygı, sevgi Alevi duruş ve davranışın yansıması olarak görür.!
• 8-Alevi Kadın Çocuk eğitimini yeni insan inşası olduğunu bilir.
• Eşit eşitlik cinsiyet kavramlarını çocuğun doğru farkındalığını eşiti ile inşa eder. Bilimsel pedogojik davranışları esas alır.
• ——–
• Temel sonuç olarak, çağımızın değerleri,ile kuşanmış Alevi Yol ve ERKÂNI edebi ile davasına dolayısı ile insanlığa evrensel açık bir sahiplenme ile,
• Alevi Kadın özgürdür..!
• Alevi Kadın devrimcidir.!
• Alevi Kadın çağdaştır..!
• Alevi Kadın inançlıdır.
• Alevi Kadın ırkçılığa, gericiliğe karşıdır.
• Alevi Kadın her türden zulme ve sömürüye, savaşlara karşıdır..
• Alevi Kadın çevrecidir.! Her canlının yaşam hakkının kutsallığına saygılıdır.
Cümle Canlara
Aşk ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir