Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK DİPLOMASİ KOMİSYONU AVRUPA PARLAMENTOSU’NU ZİYARET ETTİ

AHA- Avrupa Birliği, Mayıs ayında yapılacak olan AB Parlamentosu seçimlerine hazırlanıyor. 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seçimlere, 27 ülkeden yaklaşık olarak sayısı 400 milyonu bulan Avrupa Birliği vatandaşları katılacak.

Avrupa Birliği’nin çatısı altından bir araya gelen birçok ülke’de önemli sayı da göçmen bir nüfus var. Yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olan göçmenlerin önemli bir kesimini Mayıs’ta yapılacak seçimlere katılıp oy kullanacakları söyleniyor.

AB ülkelerin de birçok temel haklarını elde eden Avrupalı Alevilerde diğer göçmenler gibi seçimlere katılmaya hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu bünyesinde Alevi – Bektaşi Dostluk Grubu kuran AABK, AB Parlamentosu’nun 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği seçimlerde siyasal olarak varlık göstermek istiyor.

AABK‘nın bu hedefinin pratikte ete kemiğe bürünmesi için diplomasi komisyonu önemli görülecek çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan birisi de 3 Nisan günü gerçekleşti.  Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ( AABK)  diploması heyeti, 2019 yılının  Mayıs ayında  yaplacak olan Avrupa Parlamento seçimleriyle ilgi gölüş alış verişi yapmak için Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ederek parlamenterlerle görüşmeler yaptı. Gerçekleşen görüşmelere farklı ülkelerden gelen AABK Diplomasi Komisyonu  üyeleri katıldı. Oldukça verimli geçtiği söylene görüşmelere Almanya‘dan Aynur Özcan, Bekçika‘dan Harun Özdemir ve Fransa’dan Süleyman Akgüç katıldı.

Diplomasi Komisyonu ile parlamenterler arasında yapılan görüşmelerde Mayıs’ta yapılacak olan  Avrupa Parlamento seçimleri,  Alevi Dostluk Grubu’nun çalışmları, Türkiye’deki yerel seçimler ve Alevilerin talepleri ele alındı.

AABK’nın diplomasi çalışmalarına ve Alevi Dostluk Grubuna destek sunan Avrupalı Parlamenterler şunlar:  MEP Josef Weidenholzer (SPÖ),  MEP Arne Lietz(SPD), MEPDennis Radtke (CDU),  MEP Birgit Sippel (SPD),  MEP Nathalie Griesbeck (adle), MEP Marie Christine Vergiat (GUE/NGL) MEP Dietmar Köster (SPD)

www.alevihaberaği.com. / Brüksel /3  Mayıs 2019

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.