Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

İncinsende İncitme Dedik Yolu İncittik

-Nurten Yalnız-

İncinsende İncitme diye diye yolu incitip içini boşaltarak bir çok değeri sıradanlaştırdılar.

Liberalizm kötü bir hastalıktır. Her insan , her düşünce ve yaşam anlayışı ile iyi geçinmek adına ahlaki değerlerden yoksun, yoldan ve ikrardan uzak anlayışların bu yolla musallat olmasına seyirci ve

sessizlik içerisinde normal bir durummuş gibi karşılanması sonucunda yolumuz, ögretimiz kevgire çevrildi.

Yolun kaideleri, kuralları, kendi içindeki iç hukuku, toplumun oto kontrol mekanizması ile bir bütünlük içerisinde işleyen işleyiş, yolun kurallarını esnetenler, yolun hukukunu esas almayan bana

dokunmayana bende dokunmam anlayışını bu ögretinin içine yerleştirip, bu durumu normaleştirenler yolumuzun , ögretimizin iç hukukunada büyük zarar verdiler.

Bu yolu, erkanı kuranlar, hiç bir tereddüte yer bırakmadan çok açık bir şekilde yolun kural kaidelerini belirlemişlerdir. Hünkar Hace Bektaşi Veli “ Eline, Beline, Diline sahip ol” dermiş.

Tabduk Emre ye talip olmuş, pirin dergahında uzun zaman hizmet etmiş Yunus Emre bu dergaha değil eğri adamın girmesi, eğri odun dahi giremez diyerek yolun inceligini, önemini ortaya koymuştur.

Köylerinden, doğduğu topraklardan koparak kentlere gelen aleviler uzun bir zaman pir talip ilişkilerini yitirdiler, alevilerdeki bu kopuş aynı zamanda alevilerin hızlı bir şekilde asimilasyona açık

hale gelmelerine, kendi ögretisinden, yolundan degerlerinden büyük bir kopuşun yaşanmasına neden oldu.

Kentleşen alevilerin özelikle Sivas katliamından sonraki örgütlenme süreci kendi içinde önemli olumluluklar ve olumsuzlukları barındırdığını söyleyebiliriz, kent Yaşamı içerisinden bir birinden uzaklaşan alevilerin bir araya gelerek kendi alevi kimlikleri ile ortaya çıkmaları , sosyal ve siyasal anlamda bir toplumsal güç olarak tekrar kendilerini var etmeleri büyük bir kazanımdı ancak bu kazanım ile birlikte kentsel yaşam içerisinde bir araya gelen bir birini tanımayan alevi toplumu içerisindeki oto kontrol mekanizmasıda işlevsiz hale geldi, kendi ic hukukunu işletemez duruma düşmüştü.

Yola ve ögretiye hakim olmayan, kendi kişisel çıkarları, egoları, siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için bir çok kişi alevi toplumu içerisinde kendisine bir yol açarak gerek yönetici, gerekse dede olarak alevi örgütlenmesini, alevi toplumunun gücünü hoyratça kullandılar.

Kentsel yaşama geçmeden önce köylerinde, doğduğu topraklarda bu kadim ögretiyi günümüze taşıyan alevi yol erenlerinin, pirlerinin ögretiye hakim olup olmamaları talipleri için hiç bir anlam ifade

etmezdi, talipleri pirlerinin söylediği sözü önemserlerdi, pirlerinin yol göstericiligini dikkate alır dinlerdiler, pirlerinin verdigi bir gülbangk, söylediği bir hak kelamı talipler için yeterliydi, talip için asl olan pirin yoldaki duruşu, yola karşı olan sadakatı, dürüst kişiligi ve toplumsal sorunlarda alevi iç hukukunu adil bir şekilde uygulamaya koymasıydı.

Günümüzde alevi toplumu alevi yol degerlerinden hayli uzaklaşmıştır, yolun ögretisi es geçilerek kafa kol ilişkileri egemen hale gelmiştir. Pir, mürşit ilişkileri düzleminde uzaklaşan, soydan geldiği için her önüne gelenin bu yolda dedelik yaptığı bir sürecin gelişmesi ile birlikte kurumsal yozlaşma , çürüme derinleşerek tüm toplumu etkisi altına almaktadır. Bu gidişata dur deme gayretinde olan yönetici kadrolarda çok büyük bir saldırı altındadır.

Yolumuzu ve ögretimizi önemseyen pirlere, yöneticilere, Alevi toplumuna önemli görevler düşüyor, İçten ve dıştan gelecek her türlü saldırıyı boşa çıkarmanın tek bir yolu vardır oda arınmaktır, arınmak bölünmek degildir, arınmayı bölünmek ile bir tutan anlayış toplumun içten içe çürümesini onaylayan bir anlayıştır bu anlayışın topluma yararı yok zararı hayli çoktur. Doğrular, yanlışlar ve egrilerle ayrılmak zorundadır. Alevi toplumu yanlışlardan ve eğri kişiliklerden arındığında, eline, beline,diline sahip ol ilkesini gerçek anlamda tekrardan uygulamaya geçirdiğinde dergahlarımız gerçek anlamda özüne kavuşur ve bu kadim inanç tekrardan talipleri ile buluşur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir