Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

NE İSTEDİĞİNİN FARKINDA OLMAK

– Sefa Öztürk Dede –
İktidar Alevilerle ilişki kurmak ve geliştirmek istiyor son süreçte…
Kuşkusuz bir seçim yatırımı olarak algılanabilir fakat başka sorunlarıda düşündürüyor insana.
Aleviler yaşadıkları büyük deneyimlerin sonucu olarak ihtiyatla yaklaşmak zorundadır bu meseleye.
Çok açık ve net olarak görmek gerekir ki dinci bir yaşamın içine çekilmek isteniyor Alevilik.
Dinci yaşamın içinde haksızlıklar gizleniyor ve hukuksuzluk bir yaşam tarzı haline getiriliyor.
Öyle oluncada istismardan tutun da, barbar bir ekonomik düzen kurulurak değerlerin toplamı yerle bir ediliyor.
Soran ve sorgulayan bir inanç olan Alevilik kaderci bir çizgiye çekilerek boyun eğen ve itaat eden bir yapıya kavuşmalıdır iktidarca.
Talepler basitleştirilerek bir tuğla, bir torba çimento, faturalar ve dedeye maaşa indirgeniyor.
Alevilerin yıllardır sürdürdüğü ve hep görmezlikten gelinen haklı ve kutsal talebi neydi?
Eşit yurttaşlık talebi.
Laik -demoratik -özgürlükçü bir toplum yaratma mücadelesi.
Aleviliğin bunca zulmata rağmen varlığını sürdürmesinin temel nedeni, bütünün insanlığı ilgilendiren çok haklı bir talebinin olmasındandır.
Eğer Alevilik başka bir mecraya evrilirse ki çok fazla emareler mevcut, hızla eriyecektir.
Alevilerin talepleri tuğla ve çimento olamaz.
Aleviler ne istedeğinin farkında olmalıdır.
Eşit yurttaşlık ve laik yaşam tarzı vazgeçilemez taleplerimizdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir