Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

SAVAŞA KARŞI HAYAT KONFERANSI DEKLARASYONU

Demokrasi İçin Birlik tarafından düzenlenen ve birçok kitle örgütü ile siyasi partinin imzacısı olduğu “Savaşa Karşı Hayat Konferansı” sonuç deklarasyonu yayınlşadı.

“Savaşa Karşı Hayat Konferansı”  deklarasyonunun tam metni şöyle:

Dünyayı ve ülkemizi saran savaş ve operasyonlar yıkıcı sonuçlar yaratıyor.

Emperyalistler dünyanın egemenleri, bütün canlılara ait olan kaynakları ellerinde tutmak, yeniden paylaşmak amacıyla işgal operasyonlarından tatbikatlara, silahlanmaya, NATO ve karşısındaki ittifakları büyütmeye, yeni savaşların hazırlıklarına, dünyayı yeni bir büyük savaşa taşımaya ara vermeden devam ediyorlar.

Küresel güçler arasında yaşanan güç kaymaları sonrasında daha da yükselen gerilimler, emekçiler ve ezilen halklar savaş karşıtı bir inisiyatif alamadığı sürece dünya üzerinde yaşamı yok edecek seviyede yıkıcı sonuçlar üretme potansiyeline sahip.

Erkek egemen bakış açısına sahip sermaye iktidarları bombaya, savaşa, operasyona harcamak için ekmeğimizden, hayatımızdan çalıyorlar. Savaşlar dünyaya ve ülkemize yoksulluk, şiddet, göç ve ölüm getiriyor.

Güdülen yeni Osmanlıcı yayılmacı politikaların sonucunda ülkemizin, Suriye, Libya, Akdeniz ve Afganistan’da savaş politikalarının parçası ve uygulayıcısı haline gelmesinin yıkıcı sonuçlarını yaşıyoruz.

Yoksulluğun önlenmesi, halkın ulaşamadığı eğitim, sağlık, barınma gibi kamusal hizmetlerin sağlanması en yakıcı toplumsal ihtiyaçken, kaynaklarımız, bombaya, mermiye, sınır ötesi operasyonlara, işgallere harcanıyor. Çocuklarını okula aç göndermek zorunda kalan insanlara mermi ve roket fiyatlarından dem vuruluyor pişkince.

Savaş, ekolojik yıkım, çocuklara, kadınlara, LGBTİ+ lara yönelik şiddet demek. Ayrımcılık, militarizmin, milliyetçiliğin, ırkçılığın yükselerek toplumu zehirlemesi, milyonlarca insanın yerinden yurdundan olması demek.

Engelsiz yaşamı kurmak kamusal-toplumsal görevken engellileri artırmak demek.

Kayyım rejiminin yayılması, Alevilerin eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü taleplerine kayyımla yanıt verilmesinin meşrulaşması demek.

Savaş demokratik hak ve özgürlüklerin tümden yok edilmesi, faşizmin kurumsallaşmasına meşruiyet sağlanması, demokratikleşme olanaklarının boğulması, halkın ve muhalefetin sesinin yok edilmesi, grevlerin yasaklanması, işçilerin hak arama yollarının tıkanması demek.

İktidar ayakta kalabilmek için ülkemizi yıkıma sürüklüyor. Halkın değişim ve dönüşüm umudu, savaş politikalarının altında ezilmek isteniyor.

BİZLER SAVAŞA KARŞI HAYAT DİYENLER

Kaynaklarımızı tüketen, barışçıl ve demokratik çözüm yollarını tıkayan bu savaş politikalarına karşı çıkmayı demokrasinin gereği ve insanlık görevi olarak görüyoruz.

Savaştan beslenenlerin dillerine doladığı “ulusal çıkar”, “milli dava” gibi söylemlerin ardında tekellerin, s ermayenin çıkarları olduğunu biliyoruz.

Savaşa karşı hayat derken, eşit yurttaşlığın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, emekçi haklarının, doğanın haklarının sağlandığı kaynakların adil bölüşüldüğü, halkın yönetimde söz ve karar sahibi olduğu ve denetleyebildiği, barış içinde bir hayattan söz ediyoruz.

HAYATIMIZI GELECEĞİMİZİ, BÜTÜN CANLILARA AİT OLAN DÜNYAYI SAVUNUYORUZ.

Sınır ötesi operasyonlara acilen son verilmelidir.

Türkiye askeri varlığını başka ülkelerden çekmeli, dışarda ve içerde barış, birlikte yaşama ve uyum politikaları hayata geçirilmelidir. Savaş ve güvenlik harcamalarına, otoriterleşmeye ayrılan bütçe, halkın eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi acil ihtiyaçlarına aktarılmadır.

Kürt sorununun; yerel demokrasi, anadilinde yaşam, eşit yurttaşlık gibi evrensel hakların hayata geçirilmesiyle barışçıl ve demokratik bir çözüme ulaştırılmasını talep ediyoruz.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler günü vesilesiyle ilan ediyoruz ki, herkes zulüm karşısında başka ülkelerden sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanağından yararlanma, yani iltica hakkına sahiptir. Mültecilerin üçüncü ülkeye geçmelerinde güvenli yollar açılmalı; AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması iptal edilmelidir. AB’nin mültecileri sınırları dışında tutma ve Türkiye’yi kiralık bir “mülteci depo”su olarak görme yaklaşımı değişmelidir.

Bir halkın özgürlüğünün diğerlerine karşı tehdit değil ortak özgürlüğümüzün inşasının
güvencesi olarak görüleceği bir bölge, bir dünya için yola çıkıyoruz. Ukrayna, Suriye, Irak başta olmak üzere bütün savaş ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Tek süper güç konumunu kaybetme korkusu yaşayan ABD emperyalizmi ve onun küresel savaş örgütü NATO’nun saldırgan ve kuşatmayı hedef alan siyasetinin yarattığı bir sonuç olarak görülse bile Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini hiçbir biçimde kabul etmiyor ve tereddütsüz bir biçimde kınıyoruz.

Ermenistan’dan Yunanistan’a, Suriye’ye, Irak’a bütün komşu halklara barış ve dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. Halkların uluslararası dayanışmasının savaş seçeneği karşısında yaşamın en büyük gücü olduğuna inanıyoruz.

İran halkının özgürlük mücadelesini destekliyoruz, idamların bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Ege bir barış denizi olmalıdır.

İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü baskı zulüm ve işgal politikalarına son verilmelidir. Bütün dünyadaki savaş karşıtı güçlerle birlikte olduğumuzu beyan ediyoruz.

Bütün demokrasi güçlerini, iktidarın faşizmi kurumlaştırma sürecini savaş politikalarını derinleştirerek ilerletmesi, demokrasi güçlerini savaş aracıyla parçalaması ve etkisizleştirmesi politikasını boşa çıkarmak için savaşa karşı uyanık olmaya ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

YERKÜRENİN YAŞANMAZ HALE GETİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ, SAVAŞA KARŞI HAYAT DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ.

8 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği 2017, Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78’liler Girişimi, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Akdeniz Engelliler Federasyonu, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Ankara Dayanışma Akademisi(ADA), Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Antalya Ekoloji Meclisi, Anti Kapitalist Müslümanlar, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), Avcılar Emek ve Demokrasi Güçleri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Bakırköy Kent Savunması, Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, Bursa Demokrasi Güçleri, Çember Dergi, Datça Demokrasi Platformu, Datça Hayvanları Sevenler Derneği, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Demokrasi için Birlik ve Dayanışma, Demokratik Alevi Dernekleri, Devrimci 78’liler Federasyonu, Devrimci Parti, Diem 25 Türkiye, Disk Dev Yapı İş, DİSK Limter İş, Diyarbakır SSPE Derneği, Doğanın Çocukları, Doğu Güney Doğu Dernekleri DGD Platformu, Ege Kent Konseyleri Birliği, Ekmek ve Gül, Ekoloji Birliği, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emekliler Dayanışma Sendikası, Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Göçmen Dayanışma Derneği, Güngören Demokrasi Platformu, Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Her Yer Çocuk, İkizdere Çevre Derneği, İklim Adaleti Koalisyonu, İnsan Hakları Derneği, Jineps Gazetesi, Kadın Meclisleri, Kadın Yazarlar Derneği, Kampüs Cadıları, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Karşı Sanat Çalışmaları, Keskesor LGBTİ+ Oluşumu, Kırkyama Kadın Dayanışması, Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Konak Kent Konseyi, Mersin Engelliler Gençlik ve Spor Derneği, Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüller Derneği, Mor dayanışma, MUÇEP Datça Meclisi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Rengarenk Umutlar Derneği, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Tevgera Jinên Azad (TJA), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Esnaf Platformu, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ( ÜNİV-DER), Yeşil Sol Parti, Yurttaş Girişimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir