Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

1 Mayıs’ta alanla

Dünya işçi ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve ortak mücadele günü olan 1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. Ekmeğini alınteriyle kazanan emekçiler sosyal yıkım politikalarına, işsizliğe, yoksulluğa, açlığa ve safalete karşı bedeller ödeyerek sürdürdükleri haklı mücadelerini 1Mayıs alanlarına taşıyacaklar. 1 Mayıs alanları, örgütlü güçlerini birleştirip tek yürek olan emekçilerin sesleriyle inleyecek.
Emekçilerin bu onurlu seslerine biz de sesimizi katmalıyız. 1 Mayıs alanlarında, Alevilerin sesleri de duyulmalıdır!
Alevilik, emeği en yüce değer olarak gören bir RIZALIK YOLU ve İNANCI‘dır. Alevi inanç ve felsefesinde, insanın insanı sömürmesinin yeri yoktur. Alevilik bunu en büyük zalimlik ve düşkünlük olarak görür.
Aleviliğin emeği ve insanı kutsayan bu anlayışından dolayı, aleviler tarih sahnesine çıktıkları günden beri, sömürücü zalimlerin kurdukları cehennem düzenlerinin hep karşısında olmuşlardır. Yarin yanağından gayri, her şeyin ortak olduğu TOPLUMSAL RIZALIK DÜZENİ’ni kurabilmek için mücadele etmişlerdir. Bu mücadeleyi, değişik inanç ve milliyetlerden mazlumlarla birlikte sürdürmüşlerdir.
1 Mayıs’ı yaratan, kanları ve canları pahasına bugünlere kadar getiren emekçilerin özledikleri ve kurmak istedikleri düzende özünde bir TOPLUMSAL RIZALIK DÜZENİ’dir. Yani sevdamız aynıdır bizim!
Bu gerçeklikten hareket ederek 1 Mayıs’ta alanlarda olalım!
Alevi Dayanışma Ağı – ADA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir