Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

KARA CARŞAFA BÜRÜNENLER KİMLER?

Bu fotoğraflarda ortaya çıkan kara çarşaflarla sarmalanmış olan insan manzaraları, 2012 yılından önce ve sonra Avusturya‘da  yaşıyan alevileri çok yakından ilgilendirmektedir. Paylaşmak zorunda kaldığımız fotoğraf  karlerinde görüdüğünüz  insanların birçoğu 2012 yılından önce  kendilerini sosyal demokrat, devrimcı, soyalis ve Pir Sultan Abdal’ın yolundan yürüyen aleviler olarak nitelendiriyordular.

2012‘den önce kendilerini böylesi politik, inançsal kimliklerle nitelendiren bu insanlara; İran Şiası’nın yörüngesine girmenin ilk adımlarını atıkları andan itiberen geçmişlerini oluşturan herşeyden köklü bir kopuş yaşamaya başladılar. Bu kopuşun özünü, Alevi yoluna ve inancına verilen ikrara sırt dönme ihaneti oluşturmaktadır!

Kara çarşaflarla şarmalanmış olan insan manzaraları yolundan dönenlerin içine girdikleri ihanet bataklığını resmidir!

İran, Şii İslam rejmi ile yönetilen bir ülkedir. Şiiliğin, şeriat anlayışına göre kadınların kara çarşaf giymeleri yasal bir zorunluktur. Kadınlar,  kendilerine dayatılan bu zorbalıktan kurtulmak için, İran mollalar rejmine karşı bedeli ağır olan onurlu bir  mücadele yürütüyorlar.

İran’da şeriatçı zorbalığa karşı çıkan Alevilerin  ve özgürlük istiyenlerin öldürüldükleri bilinmeyen bir sır değildir. Şeriat adına insanlığa karşı işlenen suçlardan tüm dünya haberdardır .  İran ve  Türkiye’deki  Aleviler şeriatın karşısında konumlanırken, bu resimlerdekiler Alevi inancınadan  kopuşup uzaklaşarak Şiiliğinin kulvarında yol almaya çalışmaktadırlar. İhanet, insanı işte böyle yoluna, politik, inancsal kimliğine, yaşam tarzına ve  geçmişine yabancılaştır ve Aleviler ters düşen bir yaşamın içine sürükler.

Biz insanları tabiiki tek başına giyim  kuşamlarıyla değerlendirimiyoruz. Ama bir ülkenin rejimi eğer seni kendi istediği gibi bir kalıba sokmak istiyorsa ve sen bunu isteyerek yapıyorsan, bu durum o rejime boyun egmekdir, kendi inancından taviz vermekdir!

2012 yılında İslam Alevi İnancına Başvuranlara Söylediklerimiz:

  • Gecmişinize ihanet edeceksiniz.
  • Çocuklarınızın, torunlarınızın asimile olması için uğraşıyorsunuz. Yapmayın yazık olacak bu topluma.
  • Zaman içinde sizlerde asimile olursunuz. Zaman içinde  aleviliğinizi kaybedersiniz. Çocuklarınız namaz kılar ve islamin diğer şartlarını yerine getirmeye başlarlar.

 

Gün gelecek alevilerin yüzüne bakamıyacaksınız demiştik.

2012‘de  ‘‘İslam Alevi İnacı‘‘ resmileştikten sonra, İran mollalarına teslim olanlardan birgün kendi çocuklarının hesap soracağına benim inancım tamdır!

Alevi yoluna ve inancına verdikleri ikrardan vaz geçenlerin yolundan dönmleri bizi şaşırtmiyor. Tarihimizin aynasına bakan herkes, bu tür  ihanetlerin tarihimizin her kesitinde var olduğunu görür.

Alevilik, ikrarına bağlı kalarak  zalimin zulmüne boyun eğmeyenler tarafından dünden bugüne getirlmiştir, yarınlarada bu temelde taşınacaktır!

Tarih, bu fotoğrafları sayflarına önemli bir belgesel not olarak kayedecektir.

Biliyoruz, bunların içinden bazıları ihanetin bataklığında yol almlarını ilerde inkar edeceklerdir. Fakat, onların inkarını tarihin aynasından yansıyacak olan bu fotoğraflar boşa çıkaracaktır!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.