Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Ya Hızır!

⌈Ali Kadir Tanrıverdi⌉

Alevi Kızılbaş inancında Hızır’ın bir resmini çizemeyiz-tarif edemeyiz. Edilmezde.
Bugüne kadar Hızır, bir kalıba koymadılar-koyamazlar da. Çünkü, bu inanca göre Hızır her yerde hazır ve nazırdır.
Dara düşenin yanında oluşan bir enerjidir, ya da yolu orada geçen hiç tanımadığın sana yaptığı yardımdır.
Dağlı Kızılbaş inancına göre Hızır, dağlarımız da sürekli dolaştığına inanılır. Kalıbı ve cinsiyeti olmayan ama sürekli varlığıyla kişiye huzur verendir.
Alevi Kızılbaş inancında HIZIR ORUCU vardır. Şubat ayı bizler için HIZIR ayıdır, öyle inanırız. Lakin, Şubat’ın; 13, 14, 15 günleri arasında genellikle Hızır Orucu tutulur. Perşembe günün son gün olması önemlidir. Perşembe gününe denk gelindiğinde bizler açısında daha da önem arz eder.
Şunu da belirtmekte fayda var: Hızır orucunda tek rakamlıdır; bir gün ya da üç gün tutulur. Bununla birlikte her bölgenin Hızır orucu tutan canların değişmektedir. Dersim ilimizde dahi her bölgenin ve aşiretlerin günleri ayı değildir.

Kızılbaş inanç ritüellerinden biride kuşkusuz Cem’dir. Hızır ayında CEM yapılınca su serpilir çevreye. Buradaki amaç, oluşan kötü enerjiyi kovmak ve temiz bir enerji ile doldurmaktır.

Ayrıca da Kızılbaş inancında Mısayblık oldukça önemlidir. Mısayıp; Gönül Kardeşi demektir.
Hızır ayında da Mısıayıplar bir birin evlerini ziyaret ederler. Talipler, son günde Pir ve Rayberlerin evlerini topluca ziyaret eder, Pir ve Rayberden dualar alırlar. O gece geç saate kadar birlikte, kardeşçe muhabbetler ederler. Kavgalı ve küs olanlar HIZIR ayında barışırlar.
Bundandır ki Hızır, esasında sevgidir-barıştır/ bir hayatın tekrar kendini bulmasıdır.

Çünkü, bu ay da her bir Kızılbaş inancına mensup şahıs Niaz eder. İnancımıza göre Niaz ne demektir; Niyetlenmek. Niyet önemlidir. Eski ve de kötü fikirlerinden arınarak gelecek güzel günlerde kardeşçe birlikte yaşamı örmektir.

Ayrıca da son Perşembe günün de Miaz yapar ve dağıtırlar kapı komşuya. Miaz ise Türkçe karşılı -Lokma- demektir.

İnanca göre evlilik aşamasına gelenler, Hızır orucun son gününde oruçlarını niyaz ettiklerinde, su içmezler. Yemekte Miaz’ın-Lokmanın bir parçasında fazladan tuz serperler ki gece susasınlar. Rüya da hangi çeşmeyi gördüğün önemli. Ama aynı zamanda da çeşmede bir tas su hangi kız ya da erkek kime verdiği de. Çünkü onunla evlenileceğine inanılır. Tuzlanan bu lokmanın bir diğer parçası ve en önemlisi ise dış tarafta pencerenin önüne bırakılır ve bir kuşun o Lokmayı gagasına alıp hangi yöne gittiyse senin geleceğin de o yönde olduğuna inanılır.
İnanç ritüelleri dolu doludur…

Bu inançlara inanan Kızılbaş Alevi halkımızın bu önemli HIZIR ayını ve Orucunu kutluyorum.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir