Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Bugün yine Perşembe…

Alevi Günü
İnsan Günü
Sevgi Günü
Aydınlanma Günü…

Çar anasır bâbından nikâb büründüm
Bir noktadan hasıl oldum arındım
Can gözüyle görenlere göründüm
Ne seyranım ben seyrandan içeri
Gencî

Alevi’lerde “Devriye Kuramı“ evrendeki herşeyin Tanrı’nın bir görünümünü, biribirine bağlığını ve hareket halinde olduğunu ifade eder.
Dört kitapta yoktur bu ilim inan
İlm-i Devriyedir bu bir sırrı kan
Bulup bir mürşid-i kamül û irfan
Okuyup bu dersi âyana geldim
Husnî (16.yy)

Alevi’lerde, evrendeki hiçbir şeyin “yoktan varolma“sı veya “vardan yok olma“sı diye bir anlayışı yoktur, herşeyin Tanrı’yla bir bütünleşme olgusu vardır. Bu Varlığın Birliği anlamına gelen Vahdet-i Vucüd / Enel Hakk kavramıdır.
Hallac-ı Mansur ‘Ben Hakkım, Hakk Bendedir’
Nesimi ‘Tanrı’nın insan yüzünde tecelli etmesi’
Hasan Sabbah ‘İnsan Hakkın Parçasıdır’
Ferîdüddîn-i Attar ‘İnsan Hakk ile Özdeştir’
Yunus Emre ‘Ararsan Mevlayı kendinde ara’
Hace Bektaşı Veli ‘Ne Ararsan Kendinde Ara’ demiştir.

Devriye Kuramı semavi dinlerde yoktur, çünkü bu kuram Varoluş ve Cennet-Cehennem olgu ve felsefesine terstir.

Alevi’lerde ‘Ölmek’ yerine ‘Don Değiştirmek’ veya ‘Hakk’a Yürümek’ deyimleri kullanılır ki, ‘ölüm ölür biz ölmeyiz’ derler.

Hakk’a yürüdükten sonra ‘İnsanı Kâmil’ olup hakkın varlığına kavuşulacağına veya yaradan ile bütünleşileceğine kadar yeryüzüne tekrar ve tekrar gelme olgusuna ‘Devriye Kuramı’deniliyor.

Bu konuda Aşıklarımız, Sadıklarımız, Ulularımız şunları söylemişler:

Gufrani diyor ki:
Katre idim Ummanlara karıştım
Kaç bulandım kaç duruldum kimbilir
Devre edip alemleri dolaştım
Bir sanata kaç sarıldım kimbilir
….

Gufrani’yim tarikatım boş değil
İyi bil ki kara bağrım taş değil
Felek ile hiç hatırım hoş değil
Kaç barıştım kaç darıldım kimbilir

Nesimi diyor ki:
Ger aslım sorarsan ben bir niyazım
Sabır ilmi derler yerden gelirim
Ve katre idim şimdi han oldum
Arştaki kandilden nurdan gelirim.

Edip Harabi diyor ki:
Daha Allah ile cihan yok iken
Biz anı var edip ilan eyledik
Hakk’a hiç bir layık mekan yok iken
Hanemize aldık mihman eyledik

Kendisinin henüz ismi yok idi
İsmi şöyle dursun cismi yok idi
hiç bir kıyafeti resmi yok idi
Şekil verip tıpkı insan eyledik

Sırrı Baba diyor ki:
“Cihan var olmadan ketmi ademde
Hak ile birlikte yektaş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demde
Yaptım tasvirini nakkkaş idim ben

Daimi diyor ki:
Kainatin aynasıyım
Mademki ki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Mademki ki ben bir insanım

İnsan hakta hak insanda
Ne ararsan bak insanda
Hiç eksiklik yok insanda
Mademki ki ben bir insanım

Kadim Alevilik inancının kendine özgü kuralları olduğunu, insanı, doğayı, tanrıyı algılayışının farklı olduğunu, yaşama dair konulara da cevap veren ayrı bir doğa inancı olduğunu algılayamayanlar, Alevi’liğe değil, ancak asimilasyona hizmet eder.

Bugün de
“Üç Çerağ” yandırdın mı?
“Üç Mum” tutuşturdun mu?
“Üç Kandil” yaktın mı?
Böylece “Delil” uyandırdın mı?
Önce kendini, içini aydınlatmak için…

Perşembemiz’e sahip çıkalım…

Aşk ile
Alevi Kültür Merkezi Köln

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir