Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

”HERŞEY GÜZEL OLACAK”

-Kemal Cenik-

Herşey güzel olacak, dilek, temenni, istem ve özlemlerinin içi güçlü bir program ve örgütlenmeyle doldurulamazsa ülke genelinde oluşan moral ve motifasyon, ülkede derinden yaşanan karamsarlığı ve seçimlere karşı inançsızlığı, güvensizliği dahada derinleştirebilir.

AKP ve MHP zorbalığı, muhalefet bloğunu kırmak, parçalamak ve etkisizleştirmek için her türlü kötülüğü, pravaskasyonu, baskı ve zulümü açık tan geliştireceklerini ve yapacaklarını her fırsatta söylemekte ve yapmaktadırlar.

YSK’lu vermiş olduğu kararla kendi meşrutiyetini ortadan kaldırmış ve AKP nin, MHP ittifakının tescilli memurları ve seçimi istedikleri doğrultuda onaylayan noter rolünü oynamadan kaçınmamışlardır.

AKP ve MHP ittifakının bu iktidarsızlığı, devlet olanaklarının imkan ve gücüyle çete ve mafya vari gasp ve hırsızlığı karşısında, İstanbul seçimleri bir belediye seçimi olmaktan çıkmış, fasizim ve demokrasi güçlerinin ülke genelinde açık bir politik mücadelesine dönüşmüştür.

Nasılki seçimin yenilenme kararını veren YSK, bu kararı vererek kendi meşrutiyetini kendi eliyle sorgulanır hale getirisiyse, özgürlük, adalet ve demokrasi güçlerinin İstanbul seçimlerinin basarıyla sonuçlanması, iktidarın, sarayın ve AKP, MHP ittifakının meşrutiyetini kaybetmsini ve sorgulanmasını da beraberinde getirecektir.

Bu iktidar karşısında mağdur olan, tüm toplumsal-siyasal kesimler, adalet, barış ve özgülük talebinde bulunan ve mücadelesini yürüten partiler, sivil tolum örgütleri, akademik çevreler, sanatçılar ve emekçiler, işçiler, işsiz mağdurlar, kadın ve çevre örgütlenmeleri kendi içlerinde ve bir birleriyle tartışarak en altan gelen güçlü bir örgütlenme ve ortak programlarla ortak örgütlenme ve ortak davranma güç ve sabrını eylem ve kararlılığını geliştirip sergiliye bilinmelidir.

Burada CHP’nin adayı belediye başkanı Ekrem Imamoğlu meselesi veya kazanımı değil bütün ülkenin adalet, ahlak, barış, demokrasi ve özgürlüklerin kazanımı, otekileştirilenin, madurun, emekçinin kazanımı, horlananın, yaşam ve tercihlerinden dolayı dışlanıp hor görülenlerin kazanımı olmalıdır!

Zindanlarında ki açlık görevlerinin son bulması tecritin kırılarak kaldırılması, olağanüstü halin kaldırılması, savaş ve çatışma ittifakı olan saray çete ve mafyasına karşı, bu cepe barışın, birlikte yaşamın ortam ve koşullarının dilini, eylemini oluşturmalı ve savaş karşıtı ortak barışın, adaletin cephesine doğru dönüşmelidir.

Halklarımızın, emekçilerimizin, farklı inançların, dillerin, dinlerin, zengiligimiz içerisinde ki yaşam tarzlarının ve bir bütün ülkemizin başına musalat olan bu faşist güruhun, çetenin zayıflaması, büyük bir darbe yemesi kendi içinde ki tüm çelişki çatışma ve parçalanmayı da beraberimde getirecektir.

İstanbul’un 24 yıl önceki seçimleri, bu faşist güruhu nasıl ülkenin başına belâ ettiyse; 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçiminin halklarımızın başına musallat olan bu belayı, ülkemizden söküp atılması ve tarihin çöplüğüne bir daha adının bile anılmayacak şekilde gömmesi için bütün muhalefet cephesine yürütecekleri mücadelede bugünden başarılar diliyorum.

Kemal Cenik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir