Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Yol Erenleri: ”Uyanış ruhundan 2013 İsyan ruhuna”

Gezi Direnişi 6 yaşında!

“Uyanış” ruhundan 2013 “İsyan” ruhuna
Alevi hareketine, Alevilerin kendi tarihsel gelişimi içinde bakılmalıdır.
Bugünkü içinde bulunduğumuz Alevi hareketini, 93 ruhu yaratmıştır. 1993 Sivas katliamı sonrası bir Alevi hareketi oluşmuştur. Dernekler, cemevleri, dergâhlar dönemin en önemli kazanımlarıdır. Alevilerin, kendini gizlemekten çıkıp açıkça “Ben Aleviyim” diyebildiği ve bunun gururunu yaşadığı yıllardır. Bu yıllar hiç kuşkusuz uyanış ve yeniden doğuş niteliğindedir.
Ancak 93’te açılan bu dönemin 2013’de kapandığını, fakat “Gezi isyanı” ile yeni bir dönemin açıldığını tespit etmeliyiz.
Aleviler, Gezi isyanına kitlesel katılımlarıyla, kapitalist sömürü düzenine, neoliberal yoksulluk ve talan politikalarına, AKP iktidarının soygunculuğuna, adaletsizliğine ve yaşam alanlarına mü­dahalesine isyan ettiler.
Gezi ayaklanması, bir yönüyle de, yok edilmeye çalışılan Alevi inancına sahip çıkmanın dire­nişidir.
Gezi ayaklanmasında Aleviler, sisteme tepkilerini özgürlükçü ve demokratik bir zeminde dile ge­tirerek fiilen yeni bir Alevi hareketinin temellerini attılar.
Bizler bugünün Alevi hareketini yaratmak için yola talibiz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.