Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Sefa Öztürk Dede Yazdı : ” Birlikte ikilik yoktur!”

Alevilik tarihi ne kadar katliam ve zulüm tarihiyse de aynı zamanda bir asimilasyon tarihidir. Alevilik sürekli değiştirilmek ,sürekli dönüştürülmek ve kendi öz değerlerinden koparılmak istenmiştir. Alevilik kendisini yarattığı değerlerle korunaklı hale getirmştir. Binlerce yıl verdği mücadeleyle direngenleşen Aleviliik bu gün inanç boyutlu bir katliamla karşı karşıyadır.

Aleviliğin bir litaratürü vardır, kendisini kendi diliyle anlatır. Bu gün bu dil yok edilmek istenmektedir. Dili yok etmek içinde ocakları yok etmek gerekmektedir. Ocak sistemi Aleviliğin örgütlü gücü ve korunağadır. Ocaklar zayıflasın ki Alevilik başka inançlara dönüştürülsün ve bir alt kültür haline gelsin ya da tamamen yok olsun.

Ocaklar nasıl yok edilecek, sorun bu? Bir enstrüman gerekiyor. Kişiliği olgunlaşmamış, bencil kimliklere ihtiyaç vardır. Õzellikle on iki Eylül sonrası yaratılan insan profili bu iş için biçilmiş kaftan olmuştur. Çıkarları uğruna her dine , her dona giren insancıklar. Bu anlayış sırtı sıvazlanarak Alevilik içinde mevki ve makam sahibi olmuş ve ocaklar içinde ömemli yarıklar oluşturmuşlardır

Aleviler için Hacı Bektaş Veli Dergâhı çok önemlidir. Serçeşmedir, Aleviliğin aklıdır, vicdanıdır, postnişinlik Alevillğin en kutsal makamıdır. Bu makam tartışma konusu yapılamaz. Aleviliğe büyük bir kötülük yapılacaksa bu makam zayıflatılarak yapılabilir. Posnişinlik zayıf düşürülürse Alevi değerlerinin tarumar olacağının bir çok insan bilncinde.

Bizler “Postnişin” liğin yanlızlaştırılma ve yok edilmeye çalışılmasına karşı , bütün gücúmüzle mücadele edeceğiz. “Postnişin”i yok sayanları bizlerde yok sayacağız. Aleviliğin bir uçuruma sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz.

Aleviliğn canı pahasına oluşturduğu değerlere yapılan saldırılar, yine Aleviliğin oluşturduğu değerlerle geri püskürtülecektir.

Birlikte ikilik olmaz, birliğin en temel temsiliyeti de ” Postnişinlik” makamıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir