Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

NE İMAM HATİP NE DEDE HATİP OKULU İSTEMİYORUZ…

– Hüseyin Mat –

Biz Aleviler yıllardır eğitim dinselleştirilmesine karşı mücadele verirken, AKP hükümeti laik, bilimsel ve kamucu bir eğitime karşı, sadece Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden değil, aynı zamanda siyasal islamcı cemaatler ve tarikatlara ait vakıf ve derneklerle “işbirliği protokolu” imzalayarak, eğitimde dinselleştirmeyi yaygınlaştırmakta ve yoğunlaştırmaktadır.

Son dönemlerde, AKP’nin arka bahçesi olarak bilinen cemaat ve tarikat vakıflarının, FETÖ’den boşalan yerlere yerleştiği ve özelliklede eğitim alanında daha aktif oldukları görülmektedir.

Laik, eleştirel, demokratik ve bilimsel eğitimden yana olan toplumsal kesimleri, FETÖ’ye karşı mücadele adı altında, yeni FETÖ’leri destekleyen, yerel yönetimler üzerinden maddi kaynak yaratan ve kamu eğitiminde alan açan politikalara karşı haklı eleştiriler getirmektedir.

Aleviler, AKP’nin Asimilasyon ve İstismar Politikalarının Vitrin Görüntüsü Olmayacaktır.

Tam da bu eleştirilerin yoğunlaştı bir dönemde, AKP’nin özellikle kendisine yakın duran Dosteli Yardım Eğitim ve Kültür Vakfı gibi bir kurum ile Hacı Bektaşı Veli Anadolu Proje Lisesi, açması bilinçli bir stratejinin parçasıdır.​

Bu bir Alevi değil, AKP projesidir. Çünkü Dosteli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Tükek, hem AKP’nin Esenyurt’taki belediye meclis adayı, hem de 2015 Genel Seçimleri AKP’nin İstanbul 3.Bölge Milletvekili aday adayıdır. Kendisinin siyasi ikbali için Aleviliği pazarlayan tüccar zihniyeti ile Aleviliğin Sünnileştirilmesi için İmam Hatipleri örnek alarak Dede Hatiplik Okulu açıyor.​

AKP, eğitim sendikalarının, laik ve muhalif kesimlerin eleştirilerine karşı “Bakın biz sadece Sünni cemaat vakıfları ile değil, Alevi kurumlarıyla da eğitimde işbirliği protokolü imzalıyoruz” demek için Dosteli Yardım Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzaladığı bir protokollü hayata geçirmiştir. Lise, 2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecektir.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu açısından bu bir asimilasyon ve istismar protokolüdür. Çünkü Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi,​ amacını “inançlı nesiller yetiştirmek” olarak açıklarken, öğrenme içeriklerini ve yöntemini ise “hikâyeler, vakalar, tarihsel süreçler, ayetler, hadisler, dualar, resimler, özlü sözler, musiki, ilahiler, şiirler, örf ve adetler” gibi Sünnilik üzerinden ve zorunlu din derslerinde olduğu gibi “Kuran ve Sünnet” merkezli anlatılacağını açıklıyor.

Sınıflarda derste namaz kıldıran zihniyet, bu kez de bu asimilasyon projesi okulunun salonunu “Cem ve İnanç Uygulamasına”ayırmıştır. Biz okullara mescit açılmasını da, cemevi açılmasını da laiklik ve inanç özgürlüğüne aykırı görmekteyiz.

Okullar ibadethane değil, bir eğitim yuvasıdır.
Türkiye’de din eğitimi, derslerin içeriği, müfredatların hazırlanması, okullaşma stratejisi dahil, her yönüyle devlet ve mezhep merkezlidir.​ Mezhepçi bir rejime hizmet eden, AKP’nin ardıllarını yetiştirmeye odaklanmış dinci eğitim politikalarına karşı laik ve bilimsel eğitimi savunan AABK, Dosteli Vakfı’nın Aleviliği pazarlamasına, yolun kirletilmesine, asimile edilmesine karşı mücadele edecektir.​

AABK olarak soruyoruz;
Aleviliği tanımayan, “Alevilik bir inanç değil, folklorik unsurdur, Alevi Ocaklarını, Pirlerini, Ana/Dedelerini tanımayan, Cemevi ibadethane değil, zikir evidir” diye hüküm veren devlet, AKP, Diyanet ve MEB, ​ sizce nasıl bir Alevilik eğitimi verecektir?

Bu proje okulunda İmamlaşmış Dedeler çıkarmak, Alevilik yoluna hizmet etmeyeceğine göre, kimin yoluna, hangi hizmeti verecektir?

Soruyoruz; 2007 Alevi Açılımı ile 2009 Alevi Çalıştaylarının sonucunda çıkan ve hiç bir Alevi kurumunun, Dedesinin, Aşık, Ozan ve Zakirinin​ onaylamadığı, Çalıştayların Sonuç Asimilasyon Belgesi olarak tanımladığımız bu rapor halen AKP hükümetinin resmi kayıtlarında iken, tüm Alevi kurumlarının itirazlarına rağmen bu proje okulu, sizce kimin iradesini temsil etmektedir?

Soruyoruz; Yıllardır kırmızı çizgimiz olan, eğitimde laiklik, bilimsellik ve eleştirel düşünceye saygı talebimizi yok sayıp, bunun yerine zorunlu din derslerinin yani sünnileştirilmiş Alevilik dersleri, İmam Hatip Liselerinin yanına Dede Hatip Liselerini koymak, bir Alevi aklı değilse, hangi aklın ve stratejinin ürünüdür?

Sonuç Olarak Diyoruz ki;
Asırlardır Alevi-Bektaşi inancını yasaklamış, Alevilerin doğal eğitim mekanları olan Dergahlarını işgal eden devlet aklı, eğer bugün din eğitimi yoluyla Aleviliğe el atıyorsa, amacına ve hedefine dair olumlu bir düşünceye sahip olmadığımızı ve kurulan bu tuzağı açıklamak ve buna karşı mücadele etmeyi tarihi bir görev olarak görüyoruz.

Devletin din eğitimi ile Aleviliğe bir katkısı değil, kaybettirici ve denetim altına alarak asimile etmek gibi bir rolü olur.​ Türkiye’deki özel ve kamu okullarında verilen din eğitimlerinin hedefinde, farklı inançlar ya da inanmayanlar hakkında üniteler yer alıyor olsa da, içerik itibariyle Sünnilik üzerinden, Kuran ve Sünnet merkezli ele alınmaktadır.

Türkiye’de din eğitimi mezhepçi, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı ve asimilasyoncudur.

Eğitimin dinselleştirilmesine karşı, laik, bilimsel, demokratik ve kamucu eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Aleviliği ve öğretilerini de, yolumuzun Dedeleri, Anaları, Aşıkları, Zakirleri, Rehberleri ve Talipleri ile “el ele el hakka” düsturuyla, hak meydanı olan cemlerimizde, erkanlarımızda akıl, yol, gönül ve muhabbeti birleyerek öğrenmeye devam edeceğiz. Bu yol asırlardır böyle süregeldi. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Aleviler kendi eğitim kurumlarını kendileri açmaktadır ve açacaktır. Bu konuda da dinci aracılara ve tefecilere ihtiyacımız yoktur. ​

Alevilik, devlet ya da bir makam inancı değildir. Aleviliğin, bir inanç olarak devlet eline ve tekeline düşmesi, Aleviliğin katledilmesi olur. Alevilik ancak hak meydanında, vicdanda, canların rızalığına dayalı erkanlarında, sivil, doğal, otantik ortamlarından beslenir, nefes alır, cem olur, muhabbet eder, gönül ve yol birler.

İşte bu nedenle kamu okullarında zorunlu din eğitimlerine, imam hatiplere ve dede hatiplere de karşıyız.

Kamuoyuna saygılarımızla

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

Hüseyin Mat
Genel Başkan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir