Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

HAKKA SEMAH DÖNMEK

Bismişah Alla; Allah;

semahlar saf ola,

günahlar af ol,

varlığımız daim,

semahlarımız kırklar semahı ola,

hizmet gören canlarımızın

hizmetleri kabul ola,

muratları hasıl ola,

Hakk muradımızı vere.

Dil bizden nefes Hz Pir’den ola.

Gerçege Hüü,

Aşk oldu yürekte yanar 

Beni gören mecnun sanar

Gök yüzünde

Ay gün döner

Ben nice dönmiyeyim.

Seyyid Nizamoğlu

Semah nedir ? Semah Alevi; Bektaşi ibadetlerinde yaptıkları bir ritüel’dir. Kökleri ne kadar Kırklar meclisine dayandığı söylensede bulunan Arkeolojik kazılar da çok daha eskilere dayandığı görülmektedir. Hititlerde ve sümerlerde görülen ritüeller semah dönen saz çalan figürları bulunmaktadır. Yüze yakın semah çeşidi vardır yörelere göre bunlar değişmektedir.  En çok bilinen semah çeşitleri Kırklarl Semahı, Turnalar semahı, Hubyar semahı, Kırat semahı, Gönüller semahı en çok bilinenleridir.

”Muhiblerin sevgi besleyen,

yakın duran ibadetti

taliblerin maksududur.

‘Haşa’ki semahımız bir oyun degildir,

Sır içinde bir sırdır, mecazi değildir” der

H.H.Bektaşi Veli. 

Semahlar genelikle Kadın ve Erkek’lerin pir huzurunda destur almasıyla başlar, kendi ekseni ve dairesel dönülürken pir huzurundan geçerken ona asla sırt dönülmez, pir postu Hakkı temsil eder. Bu yüzden yüzleri pire dönük, genelinde eller gögüs üzerinde dönülür. Semah dönülmeden önce bir çırağı veya kandil yakılır. Tabi bu yapılan her bir hareket ve Ritüallerin bir anlamı vardır. Evrenin en küçük parçasıyla en büyük parçası hep harekat halindedir, ritmik haraketler izlerler, her bir varlık titreşim halindedir, bir Rezonansa sahiptir. Şayet bu olmazsa Kainatta kaos olur.Küçük parçacık Atom’a baktığımızda, Atom çekirdeginin etrafında (Proton)+(Neotron)- yani Erkek, Dişi ritmik bir şekilde hem kendi eksenlerinde hemde Çekirdek etrafında döndügünü görürüz.

Güneş sistemimize, Samanyolu Galaksisine veya tüm sistemlere bakıldıgında hem kendi ekseninde hemde birbirleri etrafında döndükleri görülmektedir, bağzende yapılan bu ritmik hareketler bir hayvanı temsil eder, örnek olarak, Kırat semahı çok degerli görünen bir Atı,Turnalar semahı Turna kuşunu temsil eder. Bu figurları bire bir semahta görebilirsiniz. Çırağı veya Kandil ışıgı görmeyi temsil ederken, ellerin yukarı kaldırılıp, aşagıya dogru getirilmesi Hakktan alınıp Halka verilmesini temsil eder.

Tasavvuv’da Dört kapı Kırk makam veyahut’da Evrendeki Dört ana element yukarıya kaldırılan el (Havayı) Kandilin yakılması (ışık,nuru) Eller aşagıya inerken toprağa atılan ( su’yu)Eller aşagıdayken (Topragı) temsil eder.Burda çalınan esteroman Saz veya bazı yörelerde kemençe veya tef yapılan ritmik hareketlerin düzenini (aynen proton ve Notron)gibi şaşırmayıp ve aynı zamanda vücut içerisinde mutluluk hormonu dedigimiz Seratonin salgılamasına sebep olur. Bu yapılan rütuallerde ellerin gögüste tutulması Kalp gözü dedigimiz (Can) bulmak insanı Kamil’e giden yolda Hakkı bulmak, varlık’tan yoklugu, yokluktan varlıgı bulup bir (Hiç) olmaktır, herşeyin kendinde mevcut olduğunu önemli olan bunu dışarı çıkarıp görünür kılmaktır.

Semah dönenlere Aşk ola.

ALİ SÖNMEZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir