Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ELİNDE MAZLUMLARIN KANI OLANLAR NE DERGAHLARIMIZA NEDE CEMEVLERİMİZE GİREMEZ!

Sedat Peker, elinde mazlumların kanı olan azılı bir faşist, mafya lideri ve katildir! Bu katliamcı zalimin, Abdal Musa’nın Dergahı’na ziyaret amacıyla bile olsa girmesi, Alevilere hakarettir!

DEĞERLERİMİZİN KİRLETİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Mafyacı çete reisi yanındaki silahlı adanlarıyla birlikte dergahımıza girerek değerlerimiz kirletmiştir. Bir toplumu toplum eden değerleridir. Değerlerini koruyamayan toplumlar zaman içinde değersizleşmenin yarattığı etkiyle parçalanmaya, dağılmaya ve başka toplumsal değerlerin poltasında eriyerek yok olmaya mahkumdurlar. Bu gerçeği bilerek toplumsal, inançsal değerlerimizi gözbebeğimiz gibi koruyalım.

ALEVİLER, CEMLERİNE AVCILARI VE KASAPLARI SOKMAYA BİR TOPLUMDUR

Biz Aleviler tarih sahnesindeki onurlu yerimizi aldığımız zaman diliminden beri her zaman her türlü bedeli ödemeyi göze alarak sömüriye, haksızlığa, adaletsizliğe, ahlaksızlığa, zalime ve zulüme karşı hep mücadele etmişiz.
Bu onurlu mücadelemizi insanın insanın kulu kölesi olmadığı ve insanların inançlarından, etnik kimliklerinden, dillerinden, dinilerinden, derilerinin renginden dolayı baskı görmedikleri, zulme uğarmadıkları ve katledilmedikleri bir dünya kurmak özlemiyle sürdürmeye devam etmişiz. O günden bugüne kadar savaşın değil barışın, ırkçılığın değil kardeşliğin, eşitsizliğin değil eşitliğin, zorbalığın değil rızalığın ve hoşgörünü, kulluğun değil özgür birey olmanın, tekçiliğin değil çoğulculuğun, faşizmin değil demokrasinin, şeriatın değil laikliğin, öldürmenin değil yaşatmanın sesi olmuşuz.

Biz inancımız gereği cana kıydıkları için avcılık yapanları ve kasapları bile görgü cemlerimize sokmamışız. Bu düşünceleri savunan bir toplumun inanç merkezlerine Sedat Peker gibi elinde mazlumların kanı olan faşist katilerin sokulması hiçbir açıdan doğru değildir ve bunun hiçbir haklı gerekçesi olmaz, olmaz!
“Kanınızla duş alacağız, oluk oluk kan akıtacağız…” diyen Sedat Peker gibi faşistlere bizim dergahlarımızın, cemevlerimizin ve tüm kurumlarımızın kapıları her zaman kapalıdır!
Ahlaksızlığı, adeletsizliği, haksızlığı, zorbalığı ve zalimliği kendilerine yol edinen Sedat Peker gibi faşistler, Şah Hüseyin’i katleden zalimler zalim Yezid’in yolundan yürüyorlar. Yola verdiği ikrara bağlı kalan hiçbir Alevi, Muaviye’nin ve O’nun zalim oğlu Yezid’in yolundan yürüyenlerel dost, kardeş, arkadaş olmaz! Bu zalimlere inanç merkezlerimizin kapılarına asla ve asla açmaz!

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜNDE MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDAYIZ!

Bu kuru bir söylem değildir. Alevilerin zalimlerin karşısındaki tarihsel duruşlarını dile getiren ve dile getirilenin aslında bir yol ilkesi olduğunu ortaya koyan bir sözdür. Bu bağlamda Alevi bakış açımızdan harektele eli kanli katil Sedat Peker’i, Abdal Musa Dergahı’na sokan tüm yöneticileri şiddetle kınıyoruz!
Abdal Musa Alevilerin yol piridir! Her ne nedenle olursa olsun katilerin yol pirimizin dergahına girmelerine izin verilmesi hiçbir açıdan doğru değildir! Bu durum biz Alevilerin zalimlerin karşısındaki onurlu duruşlarıyla bağdaşmadığı gibi yoluna, ikrarına bağlı olan her Aleviyi incitmiş ve derinden üzmüştür.
Abdal Musa Dergahı’nda yaşananlardan herkes ders çıkarmalıdır. Bu ders inanç merkezlerimizin kapılarını katilere, zalimlere, ırkçılara, faşistlere ve ahlaksızlara karşı nasıl kapalı tutabileceğimizi toplumsal, kurmsal yapılarımız içersinde yenden bilince çıkarma temelinde olmalıdır!
Çarkı bozuk zalimler düzeninin Alevileri olmayacağız!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir