Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİ HAREKETİ BAĞIMSIZ MI?

Bu soruya yanıt vermek için bağımsızlıktan ne anlaşıldığına bakmak gerekir. Eğer Alevi hareketinin herhangi bir ideolojinin, ya da herhangi bir gurubun, partinin, çevrenin… denetimi altında olup olmadığı kastediliyorsa, evet, Alevi hareketi bağımsız bir harekettir! Ama bağımsızlıktan, Alevilerin salt bazı inançsal sorunlarla çevrelenmiş olduğu ileri sürülerek onun olaylar karşısından bir tavır takınıp, takınmadığı kastediliyorsa, hayır. Alevi hareketi bağımsız değildir. Alevi hareketinin yönü demokratik muhalefetin yanıdır.

Alevi hareketi bu noktada bağımsız olamaz; çünkü bugün Türkiye’de bizzat siyasi iktidarın baskılarından ve vahşetinden en büyük zararı Aleviler çekmektedir.

İnancına saygılı olmayan bir toplumda,hangi inanç grubundan olursa olsun insanların rahatsız olacakları, tepki gösterecekleri ve bu tepkilerini yer yer eyleme de dökecekleri anlaşılır ve haklı bir tutumdur. Aleviler için bu daha da anlaşılır bir durumdur. Çünkü felefesi geregi iyiden, güzelden yana olmuş, tarihteki konumu gereği haklının yanında, zorbanın karşısında olmuş bir toplumun gelişen olaylara karşı duyarsız olmasını beklemek yanlıştır abestir. Ve Aleviler, gerek yaşam biçimlerindeki ilkelerden hareketle, gerekse felsefik yaklaşımlarından dolayı olayları sessizlikle izlemeyecekler, tavırlarını tepkilerini göstereceklerdir.

Alevi hareketi bağımsız olmaz, çünkü, halkların kardeşliği gibi bir olguya, Aleviler kulaklarını tıkayıp, gözlerini kapatamazlar , susamazlar. Zengin bir halklar mozayigi olanTürkiye’nin bir halklar hapishanesine dönüşmesi ve siyasi iktidarın günümüz Türkiye’sinde halkların sadece kan ve gözyaşı vermesi karşısında her duyarlı insanın takınması gereken tavrı,iyiden, güzelden ve haklıdan yana olan Alevi insanı da takınacaktır. Onun örgütlü gücü de takınacaktır. Bağımsızlıktan anlaşılan Alevilerin bunları görmemesi ise hayır. Aleviler bunları görüyor ve bu yüzden Aleviler bağımsız değildirler.
Turgut Öker
Alevilerin Sesi Dergisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir