Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİ FEDERASYONLARI BİRLİK İÇİN BULUŞTU!

  • Necdet Saraç

Türkiye’de ve Avrupa’da faaliyet gösteren Alevi Bektaşi federasyonları, yöneticileri ve temsilcileri “Yolda Birlik, Mücadele’de Birlik” başlığı ile Kücükçekmece’deki Garip Dede Dergahı’nda biraraya geldiler. Çok geniş bir katılımın olduğu, Celal Fırat, Lâle Tunç ve Nevin Kamilağaoğlu’nun yönettiği toplantıda, federasyon başkanlarının (Celal Fırat, Mehmet Ali Çankaya, Hüseyin Mat, Doğan Demir, Gani Kaplan, Erdoğan Döner, Remzi Akbulut, Turgut Öker) yanısıra CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Ali Şeker, HDP milletvekilleri Kemal Bülbül, Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de konuştu…
Benim de konuşma yaptığım toplantı “lâik ve demokratik bir Turkiye için Alevi kurumları olarak birarada ortak mücadele edeceğiz” vurgusunun yapıldığı sonuç bildirisiyle toplantı sona erdi.
Toplantıda yaptığım konuşmada şu başlıkları öne çıkardım:
1) Anadolu topraklarının en eski sorunu olan Alevîlik, Aleviler Türkiye’de modern tarzda en geç örgütlenen güçtür.
2) Dernek, vakıf, fedarasyon çalışmaları, Alevileri bilinir kılmıştır. Ancak bu örgütlenme tarzı artık dönemini kapamıştır.
3) Kendisini örgütsel ve düşünsel olarak yenileyemeyen Alevi hareketinin etkisi, dünle kıyaslandığında ciddi bir biçimde azalmıştır.
4) Bütün dünyadaki sosyal hareketlerde olduğu gibi, Alevi hareketinin mevcut yönetim kadroları yerlerini “yeni kuşak” yöneticilere bırakmalıdır.
5) Örgütlenme modeli, federasyonlar yerine Alevi dünyasındaki bütün farklı eğilimleri de kapsayacak ve temsil ettirecek şekilde “Alevi Bektaşi Temsilciler Meclisi” şeklinde olmalıdır.
6) Daha fazla Cemevi açma hedefi yerini “eğitime” akademi, burs ve yurt gibi çalışmalara bırakmalıdır.
7) Alevi hareketi bakış açısını değiştirmeli ve bir bütün olarak, çok fazla talebi alt alta sıralamak yerine, Alevi sorununda da çözümün anahtarı olan “eşit yurttaşlık, laiklik ve hukuk” başlıklarında yoğunlasmalıdir.
17 Kasım 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir