Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Gün: 22 Kasım 2020

-Mehmet Tanlı / Ahlen - Almanya‘ nınKuzey Ren Vesfalya Eyaletindebulunan10 bineyakınyurttaşımızınyaşadığıeskiMadencişehri Ahlen‘ de UyumMeclisidünakşamyaptığıilktoplantısındaBaşkanveBaşkanYardımcılarınıbelirledi. BelediyeMeclistoplantısalonundayapılanoylamalardaBaşkanlığaseçilen Ergül Aydemir yaptığıkonuşmada ''Banagösterdiğinizgüvennedeniylehepinizeteşekkürediyor  Ahlen‘...