Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Gün: 18 Şubat 2024

⌈Ali Kadir Tanrıverdi⌉ Alevi Kızılbaş inancında Hızır’ın bir resmini çizemeyiz-tarif edemeyiz. Edilmezde. Bugüne kadar Hızır, bir kalıba koymadılar-koyamazlar da. Çünkü,...