Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Alevilik

  Aleviliğin tarihi, felsefe-sosyolojik ve kültür oluşum, gelişimi gerçeği üzerine daha önceki 3, bölüm olarak kaleme aldığım yazımda ele almış...

Alevi olmanın derin toplumsal bilinci, yaşamakta olduğu kültürün kökleri, doğa ve insan denklemindeki evrensel felsefesi, humaniter sevgiyi esas alan insanı...

İnsan için zor durumdur anlaşılmamak ya da kasıtlı olarak kimi rantiye gurupları tarafından her sözcük gerçek manasından saptırılarak birilerinin çıkarlarına...