Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Alevilik

Alevi olmanın derin toplumsal bilinci, yaşamakta olduğu kültürün kökleri, doğa ve insan denklemindeki evrensel felsefesi, humaniter sevgiyi esas alan insanı...

İnsan için zor durumdur anlaşılmamak ya da kasıtlı olarak kimi rantiye gurupları tarafından her sözcük gerçek manasından saptırılarak birilerinin çıkarlarına...

İnancımızda Rızalık; insanlık onurunu ve özgürlüğe olan saygının sözleşmesidir. Tüm olumsuzluklara karşı bireylerin haklarını koruma tedbiridir. İnsanlık tarihi boyunca ister...