Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Anadolu topraklarında Alevi Bektaşi inancının önemli bir bayramıdır Hıdırellez.