Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesini doğru bulmadığını söyledi