Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

PSAKD: 8 Mart Kutlama Değil Mücadele ve Dayanışma Günüdür!

 

Gerici, cinsiyet ayrımcılığını esas alan, çağ dışı bir iktidar anlayışı bugün ülkemizi kadınlar için bir cehenneme çevirmiştir. Ülkemizde her yıl yüzlerce kadın katlediliyor, binlerce kadın tacize ve tecavüze maruz kalıyor. Egemen sistem ise iktidarıyla, yargısıyla, medyasıyla kadınlara dönük şiddeti teşvik edip kadın düşmanlığını toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatın tamamına yayıyor. Yargı katilleri ve tecavüzcüleri ya aklamaya çalışıyor, aklayamadığı koşullarda ise çeşitli bahanelerle önemli ceza indirimlerine gidiyor. İktidar yetkilileri sürekli olarak kadınları aşağılayan nefret söylemlerinde bulunuyorlar. Yandaş medya ise kadın cinayetleri ile kadınlara dönük cinsel saldırıları aşağılık bir tavırla, içini boşaltıp magazinleştirerek haber yapıyor.
Yaşamı yaratan kadınlar yaşamın her alanından dışlanıyorlar. Gerici ve cinsiyetçi iktidar kadınlara kaç çocuk doğurmaları gerektiğinden tutun nasıl gülmeleri gerektiğine kadar akla gelebilecek her konuda dayatmalarda bulunuyor.
İsteniyor ki; kadınlar eve kapansınlar, eğer çalışma zorunlulukları varsa da toplumsal yaşamda görünmez olsunlar.
İsteniyor ki; kadınlar egemenlere ucuz iş gücü olması için çocuk yapsınlar ve çocuk yetiştirsinler.
İsteniyor ki; kadınlar cinsiyet ayrımcılığına dayalı, ilkel arkaik ve çağ dışı karanlık bir zihniyetten beslenen gerici ve ataerkil bir sömürü düzenine itaat etsinler.
Ama kadınlar itaat etmiyorlar. Kadınlar yaşamın her alanında özgürlükleri için savaşıyorlar. Kadınlar her türlü zulme karşı örgütleniyorlar. Kadınlar hiç kimsenin kendilerine ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini söyleyemeyeceğini haykırıyorlar. Kadınlar ailenin korunması ve yüceltilmesi bahaneleriyle kendilerine biçilen geleneksel toplumsal rolleri kabul etmiyorlar. Kadınlar erkek baskısına ve şiddetine boyun eğmiyorlar.
Egemenlere boyun eğmeyen ve itaat etmeyen, onların kendilerine biçtikleri kalıpları reddeden kadınlar egemenler tarafından sürekli bir şekilde hedef alınıyorlar. Bunun en son örneğini Pir Sultan Abdal örgütlülüğümüzün kadın emekçileri ve yöneticileri özelinde de yaşadık. Örgütümüzde çeşitli aşamalarda görev yapmış ve halen görev yapmakta olan kadın yoldaşlarımız hakkında çeşitli bahanelerle davalar açıldı. Gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarımız oldu. Sarıyer Şube başkanımız Zeynep Yıldırım tamamen haksız, hukuksuz ve keyfi bir uygulamayla, asılsız ve temelsiz suçlamalarla halen tutukludur. Erkek şiddetine karşı kadınları koru(ya)mayan devlet, söz konusu olan Alevi-ilerici-muhalif kadınlar olunca deyim yerindeyse aslan kesildi. Zeynep Yıldırım ismini taşıdığı Zeynep Ana’nın direngenliğini ve boyun eğmez duruşunu günümüze taşımıstır. Zeynep Yıldırım’a dönük zulme son verilmeli derhal serbest bırakılmalıdır.
Dünyanın her yerinde gerici iktidarlara, erkek şiddetine, her türlü baskıya ve zulme direnen, bunun yanında sömürüye karşı emek mücadelesi veren kadın yoldaşlarımızı selamlıyoruz. Erkek şiddeti nedeniyle katledilen bütün kadınları anıyoruz.
Pir Sultan Abdal örgütlülüğü olarak bütün Alevi kadınlarını 8 Mart’ta alanlarda buluşmaya, zulme uğrayan, eziyet gören; cinsel ayrımcılığa, haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kalan bütün kadınlarla meydanlarda dayanışmaya ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği
Genel Merkezi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir