Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK Kültür  ve Sanat Kurulu: ”Halk ozanlarının, yazanlarının, sanatçılarının yanında olmaya devam edeceğiz”

Alevi ve devrimci – demokrat sanatçılara yönelik her gün biraz daha dozunu artırarak sürüp giden baskılara, yasaklara ve zulme sessiz kalmayan AABK Kültür  ve Sanat Kurulu, sanat insanlarının maruz kaldıkları her türlü baskı ve saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Alevi toplumunun ve Alevi sanat insanlarının geçmişte olduğu gibi, bugünde sanatın ve sanatçıların yanında olduğuna vurgu yapılan 29 Mayıs 2020 tarihli açıklamada,  “Sanata düşman olanın hedefi insanlığa düşmanlıktır. Bu düşmanlığa geçit vermeden sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerinin yer aldığı  ”Basına ve Kamoyuna!” başlıklı açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

“Sanata düşman olanın hedefi insanlığa düşmanlıktır. Bu düşmanlığa geçit vermeden sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz.” İnsanlığın var oluşundan bu yana insanın ihtiyaçlarını dile getirme aracı olan ve sürekli olarak değişim geçirerek insanlık tarihinin her döneminde düşünen insanın yaratıcı eyleminin adıdır sanat.

Özünde, bir arama ve sorgulama biçimidir. Bir toplumun insanlık tarihinde kalıcılığını sağlayan en değerli olgular kültür ve sanattır. Kültür ve sanat bir toplumun aynasıdır, özüdür, hafızasıdır, geleneği, göreneğidir. Bir toplumun geçimişinin gizi, geleceğinin şekillendiren en önemli olgudur.

Toplumları oluşturan bireyler bireysel veya toplumsal olarak mücadele verdikleri her alanda taraflarını ürettikleri sanatla belli eder, yükseltir ve şekillendirir.

Toplumlar sınıfsal mücadele verirken, sanatçı da ürettiği sanatla o mücadelede taraf olur. Bu taraf olma hali bir mücadeleye dönüşür ve mücadele direniş kültürü olarak toplumda karşılık bulur ve geleceğe aktarılır.

Bu gerçekliğin farkına varan Aleviler toplumsal yaşamı sanatla yüceltmiş ve müzikle de doğal haline getirmişlerdir. İnancının merkezine insanı, insanı insana güzel sanatlarla anlatan Aleviler, sanatı direnişçi ve mücadeleci kadim kültürümüzün bir yaratıcı gücü olarak kuşanmışlardır.

Din, dil , ırk, cinsiyet farkı gözetmeyen evrensel bir öğreti olan Alevilik, bütün gerçekliğiyle ve inançlarıyla her daim toplumsal sanat üreten sanatçının yanında olurken, sanatın ve sanatçının varlığını kendi tekçi, gerici, ırkçı, ayrımcı, kirli, sömürgeci kimliği için tehlikeli görerek kanlı elleriyle katletmeye yönelen,kirli diliyle de değersizleştirme ve itibarsızlaştırmaya çalışan kişi, kurum ve yapıların karşısında olmuştur.

Halk için sanat üreten sanatçıları tarihler boyunca, ölümlerle, hapislerle, sürgünlerle sindirmeye çalışan, kitapları, kasetleri, şiirleri, filmleri toplatan ve yakanlar, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’da olduğu gibi toplu katliamlarla halkın belleği olan sanat insanlarını yakarak katletmişlerdir.

Tüm bu gerçekliğin bilincinde olan ve dünyada belki de eşi benzeri görülmemiş baskı, zulüm ve işkencelere maruz kalmış Alevi toplumu ve Alevi sanat insanları olarak, sanat ve sanat insanlarının üzerinde ki baskı ve ötekileştirmenin derhal sonlandırılmasını istiyoruz.

Kadimden günümüze inacımızın içinde taşıdığı direnişçi ve mücadeleci ruhundan aldığımız güçle, halk ozanlarının, yazanlarının, sanatçılarının yanında olmaya devam edeceğiz.”

 

 

 

1 thought on “AABK Kültür  ve Sanat Kurulu: ”Halk ozanlarının, yazanlarının, sanatçılarının yanında olmaya devam edeceğiz”

 1. HUBYAR DERGAHI ile ilgili ALEVİ Kurumların Açıklamasına yönelik Yorum ve Sorum…

  Bu açıklama fludur…
  Net değildir…
  Sorun ve sorulara açılık getirmiyor…

  Şöyle sorayım:

  1. Dergaha müdahale kabul edilmez deniliyor. Eyvallah…
  Dergaha müdahale eden kim ?
  Devlet…

  2. Dergah Köy tüzel kişiliğine verilsin deniliyor. Köy tüzel kişiliği Muhtarlıktır.
  Muhtarlık Kaymakamlık, dolayısıyla içişleri bakanlığı denetimindedir…
  Bu durumda Dergahı devlete teslim etmeye rızalık göstermek değil mıdır?

  Yıllardır Hacı Bektaş Dergahı Devletten alınsın Hacıbektaş evlatlarına teslim edilsin denemedik mı? Demiyoruz mu?
  Eee?

  3. “Aileden alınıp Hubyar Sultan evlatlarına verilsin” deniliyor. Yüzyıllardır Hubyar Dergahın postnişiniligini yapan Aile Hubyar Sultan evladı değil mıdır?

  Bu açıklama fludur. Netleşmesi gerekir kanısındayım.

  Sevgiliyle

  Necati Şahin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir