Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Alevilik Aleviliktir Şiarımızla YOL’a Devam Edeceğiz!

Son zamanlarda Alevileri kendi içinde bölmeye ve Alevi kurumlarını zayıflatmaya yönelik AKP ve Derin Devlet kaynaklı güçlere karşı mücadelemiz devam ediyor.
İçeride ve dışarıda tıkanıklık yaşayan siyasal İslam’ın yeni düşmanlara ihtiyacı var. Yeni düşman olarak tüm Alevileri belirlemek işlerine gelmez. Bu nedenle ‘Alisiz’ Alevi diye sanal bir gurup yaratması gerekiyordu. Alevileri ‘terörist’ ilan etmek için kendince dışlanan bir gurup yarattılar.
‘Alisiz’ Aleviler diye olmayan bir gurup yaratmak suretiyle yapılan saldırılar, Ali’yi bir kişiden ibaret sanan zavallı, akıl fukaraları ve semavi dinler tarafından teslim alınmış din köleleridir.
Aleviler bu Osmanlı oyunlarına karşı bağaşıklık kazanmış direngen bir halk olduğu için Yezit’ten gelen iyi ve kötü her tuzağa karşı dikkatli davranacaktır. Küçük guruplar halinde bazı çatlaklar oluşsa da genel olarak Aleviler bu saldırıları berteraf edecektir.
Bugün Alevilere ve Alevi kurumlarına karşı yapılan saldırılar Alevilerin tarihsel süreçte yaşadıklarının yanında deryada damla bile değildir. Yeterki bu saldırılar Alevi düşmanlarından gelsin. Gururla mücadele ederiz. Lakin kendi toplumsal dinamiklerimiz arasında yapılan hakaret ve saldırılar Alevileri ve Alevi dostlarını yaralamaktadır. Sosyal medya hesaplarının çoğunlukla AKP ve AKP uzantılarının eli ile yapıldığını biliyoruz. Sermaye ve düzen Alevileri yok etmek için kendi ‘Alevi’ tarafını örgütlerken elbette içimizde keklikler çıkacaktır. Bu bilinçle saldırılara karşı mücadele edeceğiz fakat sadece farklı düşündüğü için karşımızdakini linç etmemeliyiz ve YOL dilini korumalıyız.
Özellikle bu tartışmalarda kaybedecek hiçbirşeyi olmayan, kurumsal ve toplumsal sorumluluk taşımayan ve kim oldukları belirsiz sosyal medya hesaplarının tuzağına düşmemek gerekiyor.
Aleviler en zor koşullarda varlığını korudu ve dünyanın saygın toplumlarından biri olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Soykırım, katliam, baskı, zulüm, asimilasyon, işkenceler, ihanetler ve Sürgünler Alevileri yıldırmadı.
Bu nedenle bizler gücümüzü gerçekten Alevilere düşmanlık edenlere karşı kullanalım. Alevi Kurumları ve bireylerinin önünde duran en önemli hedefler bellidir. Mücadele alanımız ve karşı duruş sergilememiz gereken gurupların başında AKP, Vahabi, Selefi, Işid, El Nusra, El Kaide, Öso gibi guruplar ve onların uzantıları gelmektedir. Bunların ellerindeki Alevi ve insan kanı görmezlikten gelindikçe Can almaya devam edeceklerdir. Ilımlı yaklaşan ve Aleviliği yok etmek üzerine planlar yapan şii gruplara karşı da greken önlemlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Kendisini yukarıda belirttiğimiz guruplara karşı Alevilerin ve Aleviliğin yanında gören tüm tarafların Alevice dil kullanması ve bir Alevi Kurultayında Cemal Cemale Cem olmaları gerekiyor. Bu nedenle en önemli görev yine kurumlarımıza ve YOL önderlerimize düşmektedir.
Pirimiz Pir Sultan Abdal kendi yaşadığı dönem içinde, farklı guruplara ayrılan, emeğini vergi diye Osmanlıya veren ve gerçek düşmanı görmezlikten gelen toplumların tümüne seslenerek ‘Gelin Canlar’ çağrısını yapmıştır. Bu çağrının sadece Alevilere yönelik bir çağrı değil, tüm yoksul ve emekçilere yapılan bir çağrı olduğu çok net olarak görülmektedir. Bugünlerde de yapılması gereken tek şey tüm mazlumların ve ezilenlerin Alevilerle buluşması çağrısıdır. Önerimiz bu amaçla AABK, ABF, AKD, PSAKD ve HBVAKV öncülüğünde büyük bir kurultay örgütlenmelidir.
İnanç önderlerimize, genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize yönelik yapılan her türlü saldırı tüm Alevilere yapılmıştır. Emek en yüce değerdir ve emek veren hiçbir canımız yalnız bırakmayacağımız herkes tarafından bilinmelidir.
Dönen Dönsün Biz Dönmeyeceğiz.
Alevilik Aleviliktir Şiarımızla YOL’a devam edeceğiz.
Daimi Baba’yı saygı ile anıyoruz
Kainatın aynasıyım
Mademki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Mademki ben bir insanım
İnsan hakta hak insanda
Arıyorsan bak insanda
Hiç eksiklik yok insanda
Mademki ben bir insanım
İlim bende kelam bende
Nice nice alem bende
Yazar levhi kalem bende
Mademki ben bir insanım
Bunca temenni dilekler
Vız gelir çarkı felekler
Bana eğilsin melekler
Mademki ben bir insanım
Tevrat’ı yazabilirim
İncil’i dizebilirim
Kuran’ı sezebilirim
Mademki ben bir insanım
Enel Hakkım ismim ile
Hakka erdim cismim ile
Benziyorum resmim ile
Mademki ben bir insanım
Daimi’yim harap benim
Ayaklarda türap benim
Aşıklara şarap benim
Mademki ben bir insanım
Aşık Daimi

Britanya Alevi Federasyonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir