Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİLİKTE İKRAR

-Efe Engin-

Kendisini sevgi ve barış temelleri üzerinde inşa eden Alevilikte sevmek ve barış içinde olmak insan ilişkileri ve toplum yaşamı ile sınırlı değildir.  Tüm varlığı sevmek, doğa ile barış ve uyum içinde olmak Aleviliğin temel ve en önemli disiplinlerindendir.

Rıza Şehri’ne erişmeyi esas alan inançtır. Suç işlememeyi sağlamak ve müşgüllerde kişiyi ıslah ederek tekrar topluma kazandırmaktır.

Arif isen bir gün seni seslerler

bülbül deyü gülistanda beslerler

bir gün seni rehberinden isterler

kimin izni ile girdin yola sen…

Hatayi

İkrar süreci; Yola girerken bir Rehber edinip, Pir’e bağlanıp, İkrar vermekten ve her yıl Görgüden geçmeyle olur. 4 kapı kırk makam ile Kamil İnsanı hedefler. Yol’u (öğretiyi) Rehber, Pir, Mürşit aktarır. Toplumsal yaşamın hizmetini yürütürler. Kontrol mekanizmalarıdır. İnanç önderleri ile toplumsal buluşma olur. Alevi hukukunda toplumun “varlığını, birliğini, dirliğini” tehlikeye-zora sokacak, zaafa uğratacak, rencide edecek, incitecek her türlü fiil müşgül-düşkün olarak nitelenmiştir. Bireye ve topluma karşı işlenmiş diye ayrılmaz Alevi inancında insan; aklı ile bilinen hakikati kavramaya ve bilinmeyeni çözmeye çalışır. İnsan; aklını, hak ve hakikatin parçası görür.  Hace Bektaşı Veli : “Okunacak en büyük kitap insandır’’ der.

Aleviler, Hakk’a olan inançlarını, sevgi ve aşk ile dile getirirler.İnsanların eşitliğini isteyen, doğayı ve evreni korumaya yönelik davranışları bu inançtan kaynaklanmaktadır.

Şimdi bizim aramıza, yola boyun veren gelsin

ikrar ile Pire varıp, hakikati gören gelsin

Pir Sultan Abdal

Yaşam içinde erkanlarımızı yürütürüz, Yola giriş; canın kendi rızasıyla verdiği ikrar ile olur.

Sıtkı’yam ikrarla didara erdim

 aşkın pazarında Hakyola girdim

gerçek aşıklara çok meta verdim

şimdi Hünkar Bektaş Pire düş oldum

Hakikat sırrını gizlemek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için, yaşamın müşkülünü çözmek için, dört kapı kırk makamdan geçerek. ikrar verip en güzel çiçeklerden, en güzel balı yapmak gibi Zakir ve Pir huzurunda, elimiz elde yüzümüz yerde özümüzle darına durduğumuz Hakk katı bildiğimiz yer Cem meydanıdır. Kırklara yoldaş olup çarkı pervazlar dönerken bütün evrenle semah döner. Kainatın dönüşü gibi saatin tersine, kadın erkek beraber can olurlar.

Yola girmek isteyen can Rehber edinir. Rehber bu yolun aşılması zor karlı dağlar gibi olduğunu, geçit vermez ırmaklar gibi olduğunu, dikenli, ateşten gömlek, demirden leblebi ve kıldan ince kılıçtan keskin olduğunu, bu kararlılıkla ikrar vermeleri gerektiğini anlatır. Kendi rızalığı ile ikrar vereceğine karar veren ve ikrarından vazgeçmeyeceğini belirterek Cemde dile gelmesi ve meydan açılması için isteğini belirtir. Bir engel yoksa İkrar Cemi hazırlığı yapılır. Pir ve erenlere Peyik haber verir.

Hakikat şehrinin yoluna giren

Giren değil şehre varanlar haklı

Rıza pazarında ikrar verenler

İkrar veren değil duranlar haklı

Meluli

Cem başlarken kırgın dargın varsa müşgüller giderilir. Pir, erenlerden nişan ister. Cümle erenler sağındaki ve solundaki cana niyaz olur. Rızalıklı bir toplum ile Cem başlamış olur. İkrar verecek can, Rehberinin elini tutarak baş açık yalın ayak boynunda kemendiyle meydana gelir.

Erenler cemine her can giremez

İnsan-ı Kamile kul olmayınca

 her Mürşidim diyen Mürşid olamaz

 Edeb ile Erkan yol olmayınca

Arama ırakta vardır yakını

gerçek olan Talib bulur Hakk’ını

yükletmezler sana yolun yükünü

bükülü kametin dal olmayınca .

Hatayi

Rehber; ” Erenler …..’can ikrar verip ikrarında durmak ister,” der.

Pir – bu Yolun zorluklarını anlatır ve cana tekrar sorar. ‘‘Gelme gelme dönme dönme. Sözünde durmazsan boynundaki kement, boynunu asan urgan olsun mu?‘‘ der.

Can ‚ ” Canı başı Hakk yoluna koymaya, yolumuza teslim olmaya geldim. Aşk ile’ der. Pir –  ‘Hak ve Hakikat aşkıyla, eli erde yüzü yerde, özü darda, Hakk meydanı Pir Divanında, ikrarlarınız kadim ve makbul ola, yüzünüz ak gönlünüz pak ola, dil bizden nefes Ocaklardan ola. Aşk ile..” der.

Hazırda bulunan cem erenlerine hitaben; ” Erenler, Bu meydan hak divanıdır. …. Can sizden rızalık ister, ağlattıklarını güldürmeye, döktüklerini doldurmaya hazır olan meydana gelmiş can’dan razımısınız?” der.

Cem erenleri hep bir ağızdan, ”Aşk ile ” derler. Pir soruyu üç kere tekrarlar.

Pir ‘aşka nişan, delil gösterin’ der, bütün cem erenleri birbirlerine niyaz olur. Gönüller birlenir. Pir huzurda, darda duran canlara Gülbeng okur; Ya Hakk, Ya Hızır; geldiğiniz Hakk Kapısı. Durduğunuz Mansur Darı. Sen sana sahip ol, seni senden aldık sana verdik.

Yıktığınız varsa kaldırın, ağlattığınız varsa güldürün, döktüğünüz varsa doldurun. Dost gönlünü incitmeyin, yalan söylemeyin, rızasız lokma yemeyin, gözünüzle görmediğinizi söylemeyin, elinizle koymadığınızı almayın. Gelme gelme, dönme dönme. Gelenin malı dönenin canı. Hakka uzak olmayasınız, birbirinizden usanmayasınız. Gerçek erenlerin demine hü..’ der.

Pir-‘Seni aldım sana teslim ettim’ diyerek bir yıl mühlet verir. Bir yıl zarfında musahip olacak canların hal ve davranışları kamil insanlar tarafından gözlenir. Bir yıl sonunda kurulan Cem erkanında toplumun rızalığı alınır. Böylelikle kişinin, toplumun, yolun rızalıkları tamamlanmış olur. Pir bunun üzerine boynundaki kemendi* alır talibin beline bağlar kemerbest olur. Artık ikrarlı can her yıl görgüden geçmek zorundadır.

İkrar, Müsahiplik Cemi’nde, Görgü Ceminde, Gönül(nikah) erkanında da istenir, uygulanır. Babagan süreğinde ikrar vermeye ”nasip almak-Yola girmek ” denir.

‘Nesimiyem ikrarımdan belliyim

 Gerçek erenlerin kemter kuluyum”

İKRAR YOLA GİRİLEN EŞİKTİR EŞİĞE BASILMAZ.

O yüzden Cem yapılacak kapıdan girince kapı pervazına niyaz olunur. İkrar bir kere verildi mi ömür boyu sürer. İkrarından dönen düşkün olur.

Sözün bilmez bazı nadan elinden

Edep ağlar erkan ağlar yol ağlar

 Bülbülün feryadı gonca gülünden

Gülşen ağlar bülbül ağlar gül ağlar

Gevheri

 

*İKRAR EDEP ERKAN BİLMEKTİR.

*İKRAR YOLA BOYUN VERMEKTİR.

*İKRAR RIZALIKTIR.

*İKRAR GÖNÜL BİRLİĞİDİR.

*İKRAR DAYANIŞMADIR.

*İKRAR SEVGİDİR.

*İKRAR BARIŞTIR.

*İKRAR TOPLUMSAL SORUMLULUK ALMAKTIR.

*İKRAR PAYLAŞMAKTIR.

*İKRAR BEN DEĞİL BİZİ ESAS ALIR.

*İKRAR KENDİNİ BİLMEKTİR.

* İKRAR BOYNUNDAKİ URGANI BELİNDE KEMERBEST YAPMAKTIR.

*İKRAR ATEŞE PERVANE OLMAKTIR.

*İKRAR AŞKTIR

*İKRAR ÇİÇEĞİ BAL EYLEYENDİR.

*İKRAR BİRBİRİNE CANELİDİR.

*İKRAR RIZA ŞEHRİ ÖZLEMİDİR.

*İKRAR AHDINA SADIK OLMAKTIR.

*İKRAR ARINIP YENİDEN DOĞMAKTIR.

‘’Kaçıncı ölmem bu hayın Pir Sultan ölür dirilir.’’

—- İKRAR VERİP İKRARINA SADIK OLANLARA AŞK OLSUN —

Dostun evi gönüllerdir diyenlerin,

Gül cemalleri nur ola.

Birliğimiz daim ola

Darda duran, didar göre.

Hakk saklaya, Hızır bekleye

Gerçeğin demine hü

Aşk ile…

Not ;* İkrar kemendini boynuna takıp ikrar vermemiş kişiye ’’ipsiz ‘’ denmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir