Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AKP’nin, Diyanet Akademi Kanunu TBMM’den geçti

AKP’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Diyanet Akademisi kurulması için verdiği kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Akademi Kanunu ” 278 kabul, 10 çekimser, 0 red oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.  Kanuna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak. Diyanet Akademisi, doğrudan Diyanet İşleri Bakanlığı’na bağlı olacak. Akademi, yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak.

Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din hizmetleri sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.

Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilecek; mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilecek, araştırmalarda bulunabilecek, eğitim programları uygulayabilecek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilecek.

Akademide ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak için dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda ise dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar arasından yapılacak sınavda başarılı olanlar, eğitim görevlisi kadrolarına atanabilecek.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.